subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

A Taste of The Anthropocene

| 0000-00-00 00:00:00

The anthropocene influence of mankind may well be closer to our bodies than we suspect...
 

Waterpionier

| 2016-08-05 18:55:36

Satellietgroep & De Onkruidenier offer you a taste of the Zandmotor, as part of the ongoing research on the Zandmotor, called The Waterpionier.

Plants, animals and humans appropriate the new coastal landscape of the Zandmotor. The first concern for these pioneers is drinking water. On the Zandmotor there are no visible forms of fresh water. No rivers and no water taps, a dessert surrounded by the salty waters of the sea.
Halotolerance is the ability of living organisms to adapt and survive in conditions with a high salt content. What can we learn from the ability of plants and animals to adapt and survive in a salty environment? Can humans evolve and become more Halo(salt)tolerant?

How salt adaptive are humans? Around 3% of the earths water is fresh. So why not look at the potential of using that other 97%? Can humans become more salt (halo) tolerant?

Satellietgroep & De Onkruidenier explore the timeline of the old dunes of Solleveld with human traces since the Iron Age and with Dunea (Dune and Drinking Water Company), the reconstructed watershed, the growing sweet water bubble underneath the newest innovation Zandmotor with scientific research by NatureCoast until the fossil water under the North Sea, to learn to understand the gradients of salinazation of the Zandmotor and Solleveld dunes.
With special thanks to the municipallity of The Hague.
 

Expeditie#8: Landschapsextracten

| 2016-08-05 18:49:45

Hoe smaakt relatieve zeespiegelstijging?

Naast de toenemende aandacht voor stadstuinen en zeeboerderijen onderzoeken kunstenaars/ontwerpers van collectief Satellietgroep en De Onkruidenier hoe de invloed van de mens op klimaatverandering smaakt in het natte veenlandschap van Waterland (Amsterdam Noord), 100 jaar na de Waterlandse Vloed.
In Nederland betekent klimaatverandering een relatieve zeespiegelstijging, omdat naast stijging van de zeespiegel het land ook al eeuwen zakt, mede door ontwatering en bemaling. Waterland staat ook niet stil. Elke eeuw zakt het veen ca. 50 cm. Is dat houdbaar in de toekomst?
 

INVITATION JULY 8-17 2016:
EXPEDITIE#8: LANDSCHAPSEXTRACTEN
WATERLAND, AMSTERDAM NOORD
SATELLIETGROEP & DE ONKRUIDENIER
WATERLANDSE VLOED 1916 - 2016
OVER HET IJ FESTIVAL
VOORDEKUNST

 
Een ontdekkingsreis naar het zout van de Zuiderzee!
Tijdens Expeditie Landschapsextracten gaan Satellietgroep & De Onkruidenier met boeren, experts en publiek in het landschap van Waterland in Amsterdam-Noord op zoek naar de invloed van het zout van de Waterlandse Vloed van 1916.
Tot honderd jaar geleden lag Amsterdam nog aan de Zuiderzee en beschermden de zeedijken aan weerszijden van het IJ ons tegen de getijden en de invloed van het zoute zeewater. In 1916 brak de dijk bij Schellingwoude. Het zeewater uit de Zuiderzee dat het land overstroomde heeft op mens en ecologie een grote impact gehad. Deze vloed was doorslaggevend om de Afsluitdijk te bouwen en de Zuiderzee veranderde in het IJsselmeer.
 
Wat kunnen we honderd jaar later terugvinden van de invloed van het Zuiderzeewater in het landschap van Waterland? In de bodem, het water, de planten, de verhalen? Kunnen we het zout van de Zuiderzee proeven?

VOORDEKUNST
Wil jij ook het zout van de Waterlandse Vloed proeven?
Doneer nu, boek alvast een fietsexpeditie met mobiele laboratoria en bezoek straks de Landschapsbank tijdens het Over het IJ festival.
Daarmee steun je dit project en proef ook jij binnenkort het zout van de Waterlandse Vloed!
https://www.voordekunst.nl/projecten/4616-expeditie-landschapsextracten
   
EXPEDITIE LANDSCHAPSEXTRACTEN
Ga mee op fietsexpeditie in Waterland en kruip even onder de huid van het landschap!
Ontdek samen met kunstenaars Ronald Boer, Jonmar van Vlijmen en Francois Lombarts en hun mobiele laboratoria de verschillende zoutextracten uit dit landschap. Breng je wel zelf een fiets mee?
Data: 9, 10, 16 en 17 juli van 15:00 tot 18:00
Tickets: € 15 pp
Kaartverkoop: www.overhetij.nl

TENTOONSTELLING LANDSCHAPSBANK LANDSCHAPSEXTRACTEN
Ontdek het eetbaar archief van Waterland
Alles wat met de mobiele laboratoria en tijdens de expedities verzameld wordt in het landschap, wordt samengebracht in de Landschapsbank tijdens het Over het IJ Festival op de NDSM werf in Amsterdam. Het wordt een eetbaar archief waarmee je de Landschapsextracten uit Waterland kunt ontdekken en proeven.
Data: 8 t/m 17 juli
Locatie: Over het IJ Festival op NDSM werf, TT Neveritaweg 61 in Amsterdam Noord
 
Meer informatie:
www.satellietgroep.nl | www.onkruidenier.nl | www.waterlandsevloed.nl | http://overhetij.nl
Landschapsextracten is onderdeel van het onderzoek Waterpionier.

English

EXPLORING THE SALT OF THE ZUIDERZEE!
During Expedition Landschapsextracten Satellietgroep & De Onkruidenier together with farmers, experts and audiences explore the impact of salt of the Waterland Flood of 1916 in the landscape.
Untill a hunderd years ago Amsterdam was on the shores of the Zuiderzee, protected for tides and salt water intrusions by dikes along the IJ. In 1916 the dike at Schellingwoude broke. Salt seawater flooded the landscape and infuenced lives and environment. This flood instigated the building of the Afsluitdijk and Zuiderzee became IJsselmeer.

After hunderd years, can we still find the traces of salt in the landscape of Waterland? In the soil, the water, the plants, the naratives? Can we tast the salt of the Zuiderzee?
 
VOORDEKUNST
Would you like to taste the salt of Waterland Flood?
You can contribute now to this project with your donation, book one of the bike expeditions and visit the Landschapsbank at Over het IJ Festival. Support the project and soon you'll be able to taste the salt of the Waterland Flood!
https://www.voordekunst.nl/projecten/4616-expeditie-landschapsextracten
   
EXPEDITION LANDSCHAPSEXTRACTEN
Join us for the bike expedition and discover what lies beneath the surface of the landscape!
Explore with artists Ronald Boer, Jonmar van Vlijmen and Francois Lombarts and their mobile labs the various landscape extracts. Be sure to bring along a bike.
Dates: 9, 10, 16 en 17 juli, 15:00 - 18:00
Tickets: € 15 pp
Book your tickets: www.overhetij.nl

EXHIBITION LANDSCHAPSBANK LANDSCHAPSEXTRACTEN
Explore the edible archive of Waterland
All findings of the mobile labs and expeditions will be presented at the Landschapsbank during Over het IJ Festival at NDSM werf in Amsterdam. You can join us to explore and taste this edible archive of landscape extracts of Waterland.
Dates: 8 t/m 17 juli
Location: Over het IJ Festival op NDSM werf, TT Neveritaweg 61 in Amsterdam Noord
 
Landschapsextracten is part of Waterpionier research.

 

 

The Sea and Zandmotor source of innovation

| 2016-08-05 18:55:57

DE ZEE EN DE ZANDMOTOR ALS BRON VAN INNOVATIE

UITNODIGING 27-28-29 mei 2016
SATELLIETGROEP @ FESTIVAL DESIGNKWARTIER DEN HAAG

Satellietgroep met Atelier NL, Theun Karelse, ArtScience Interfaculty, Studio Nienke Hoogvliet, Aliki van der Kruijs en De Onkruidenier.
Openingstijden: dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur, gratis toegang.
Locatie: De Tempel, Afdeling Archeologie, Natuur- en milieueducatie van de gemeente Den Haag
Adres: Prins Hendrikplein, Den Haag
Meer: www.satellietgroep.nl | www.festivaldesignkwartier.nl
Zee en kust, fossielen en artefacten, kunst en design
Satellietgroep brengt tijdens het Festival Designkwartier de zee en de Zandmotor naar Den Haag als bron van innovatie. We tonen werken die ons laten nadenken over een veranderend kustlandschap, klimaatverandering en de rol van de mens in deze processen. De restauratieruimte met onderzoek naar Haagse archeologische vondsten is open voor bezoekers.
Op zondagmiddag 29 mei van 14.00 -17.00 organiseren we een bijzondere ontmoeting. De deelnemende kunstenaars en ontwerpers zijn dan aanwezig en gaan in gesprek met wetenschappers en kustkenners. Na afloop zal Satellietgroep samen met de Onkruidenier het project De Waterpionier als proeverij presenteren.
Er zijn maar beperkt plekken beschikbaar dus aanmelden voor deze zondagmiddag is noodzakelijk: satellietgroep@gmail.com

Pers:
http://jegensentevens.nl/2016/05/designplezier-in-zeeheldenkwartier/

http://trendbeheer.com/2016/05/28/festival-designkwartier-den-haag/

Artikel in Den Haag Centraal door Corien Bakker, archeoloogSATELLIETGROEP: PROJECT DE WATERPIONIER & DE ONKRUIDENIER
Satellietgroep organiseert samen met De Onkruidenier zintuigelijk onderzoek naar het fenomeen water. De zoetwaterbel, drinkwater en de zout/brak/zoet water gradiënten op de Zandmotor en in het aangrenzende duingebied Solleveld. Door plant, dier en mens wordt het nieuwe kustlandschap van de Zandmotor toegeëigend. Voor pioniers is de eerste zorg drinkwater. Op de Zandmotor is geen zichtbare vorm van zoet water aanwezig. Er zijn geen rivieren of drinkwaterkranen. Het lijkt het meest op een woestijn in zee. We gaan op zoek naar water en we bevragen in hoeverre we zelf Halotolerant kunnen worden. Halotolerant is het adaptieve vermogen van levende organismen om te overleven in omgevingscondities met een hoog zoutgehalte. Wat is de optimum en reikwijdte voor ons lichaam om zout water te tolereren?

DE ONKRUIDENIER
De Onkruidenier s een initiatief van ontwerper Jonmar van Vlijmen en landschapskunstenaar Ronald Boer. Zij stellen de ongewenste natuur centraal met de ambitie om (on)kruid weer een waardevolle betekenis te geven door nieuwe toepassingen van wilde planten voor ons dagelijks leven te presenteren. Momenteel kent Nederland ruim 4300 supermarkten waarmee de unieke situatie bestaat dat iedereen binnen een korte afstand boodschappen kan doen. Waar voorheen voedsel dichtbij of zelfs in de stad werd geplukt of verbouwd, is de toevoer van voedsel een economisch internationaal model geworden dat gebaseerd is op overdaad voor de laagste prijs. Maar de natuur dichtbij huis biedt even zo een rijkdom die we vergeten zijn. Heeft de natuur de strijd om de consument verloren?
www.onkruidenier.nl

 

Taste of the Sea, Satellietgroep & De Onkruidenier op de Zandmotor.


 
 
ATELIER NL
Na vijf jaar onderzoek ontwikkelt Atelier NL nu samen met Satellietgroep het eerste Zandmotor product: het Zandmotor ZandGlas servies.
 
Atelier NL is het laboratorium van designduo Lonny van Ryswyck (1978) en Nadine Sterk (1977). Beiden studeerden in 2006 af aan de Design Academy Eindhoven. Naast het bekende Kleiservies ontwikkelt Atelier NL sinds 2010 het project ZandBank en experimenteert met diverse lokale, niet-pure zandsoorten. Na vijf jaar onderzoek ontwikkelt Atelier NL nu samen met Satellietgroep het eerste product: het Zandmotor Waterglasservies. Geproduceerd met het Pleistocene zand van de Zandmotor, uit de tijd dat mammoeten leefden op de bodem waar nu de Noordzee is. Het creëren van dit nieuwe kustlandschap bracht letterlijk het oude landschap naar boven en verbindt daarmee de cultuurhistorische waarden met eigentijdse kunst- en designprojecten.
www.ateliernl.comGlasproeven met zand van de Zandmotor, Atelier NL
 
 
THEUN KARELSE
Wat is een post-natuurlijk landschap?
Doggerland Clock (2016)
A time measuring device based on the decay of an ice-age fossil: a mammoth tusk found at the Zandmotor
 
Kunstenaar Theun Karelse was in 2014/15 op uitnodiging van Satellietgroep artist in resident op de Zandmotor. De standaard benadering van fossiele vondsten is conservering. Als je ze niet conserveert vallen ze uit elkaar door de blootstelling aan zuurstof en door de kristallisatie van de zouten in het object. De kleinere bot-fragmenten zijn van geringe wetenschappelijke waarde. Dat bracht Theun op het idee iets anders te doen met deze fragmenten, n.l. ze te activeren. Naast het activeren van de vondsten als ingrediënten in het culinair experiment 'Fossielensoep' in 2015 selecteerde Theun een specifieke vondst die hij wilde laten vervallen door het bloot te stellen aan de atmosfeer. Een slagtand van een zeer jonge mammoet vormde de perfecte kandidaat. Door de chemische samenstelling is de slagtand vrijwel niet te conserveren, een uitgelezen kans om het proces van verval te benutten. In samenwerking met glas-blazer, instrument maker Edwin Dieperink ontwikkelde Theun een zandloper waarin de slagtand tot stof uit elkaar kan vallen, als een 'doggerland-klok'. De klok benut het natuurlijk verval van het fossiel en bevraagt daarmee de standaard omgangsvormen die wij hebben met betrekking tot historische vondsten en gaat op zoek naar een andere betekenisvolle benadering.
www.fo.am
http://technoecologies.tumblr.com/
Publicatie Next Doggerland: http://tinyurl.com/ozhyqaeFossiel, Theun Karelse


ELEMENTSLAB ARTSCIENCE INTERFACULTY
'Bringing preset ideas, or intellectual thoughts to the Zandmotor is often challenged by the elements'.

Victoria Douka-Doukopoulo stelde een video samen van een jaar veldonderzoek door studenten van het ElementsLab/ArtScience Interfaculty (Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium Den Haag) op de Zandmotor. Samen met docent kunstenaar Cocky Eek zijn studenten van het ElementsLab sinds een jaar elke maandag aan het werk op de Zandmotor. Tijdens het veldonderzoek trotseerden zij storm en kou. Soms met gasten zoals collega's van het Instruments Inventors Initiative (iii) en Kenzo Kusuda, de in Nederland woonachtig Japanse choreograaf/danser. Cocky Eek: “Looking back over working there together for a year, i feel strongly there is no wrong or right in any attempt we tried to do there. This whole period is one big exercise and the only thing is to keep on staying open, and to keep on distinguishing what works there and what not, and its one big exercise of being in the moment. The place asks us to be in relation, and the only thing that works is to be present, and to be in relation from moment to moment."
https://elementslabblog.wordpress.comArtScience ElementsLab: Sanddress by Aisha Ryannon Pagnes, still from video by Nina Leziac.
 
 
STUDIO NIENKE HOOGVLIET
Zeewier om de textiel industrie te verduurzamen
Titel: De SEA ME collectie

Studio Nienke Hoogvliet onderzocht hoe zeewier gebruikt kan worden om de textiel industrie te verduurzamen. Dit onderzoek laat de vele mogelijkheden van zeewier zien. Zo is er geweven met een garen gemaakt van zeewier, wat vervolgens ook is geverfd met zeewier. Van het restmateriaal van dit proces is bio-plastic gemaakt. Het onderzoek leidde tot een serie materiaalstalen en een nieuwe collectie producten, die de potentie van deze nieuwe, duurzame materialen visualiseren.
www.nienkehoogvliet.nlSEA ME, Studio Nienke Hoogvliet
 
 
ALIKI VAN DER KRUIJS
‘Pluviagraphy’, een fotografische opname van regendruppels in stof. Een visuele atlas van het weer. In ontwikkeling: 'Maregraphy'
Titel: Made by Rain

Made by Rain is een locatie gebonden registratie van regenval op stof. Het onderzoek startte nadat Aliki een serie van twaalf jaarkalenders erfde van haar grootvader. Op deze kalenders heeft hij elke dag, 12 jaar lang de weersomstandigheden genoteerd. Nederland is op alle mogelijke manieren verbonden aan water en heeft een rijke historie in het controleren van de elementen. Gefascineerd door de manier waarop haar opa het weer optekende in zijn kalenders en door de ongrijpbaarheid van een regenbui, zocht Aliki naar een manier om de regen vast te leggen. De uitkomst van het onderzoek leidde tot een zelf ontwikkelde textiele techniek genaamd ‘Pluviagraphy’,  een fotografische opname van regendruppels in stof. Middels een speciale coating die gevoelig is voor water, ontstaat er een letterlijke en gedetailleerde afdruk van de regendruppels die vallen tijdens een bui. De groeiende verzameling aan stoffen vormen samen een visuele atlas van het weer - van miezer tot moesson, van Amsterdam tot Tokyo. Elk doek is uniek en wordt voorzien van datum, coördinaten en de weer condities. Zodoende wordt niet alleen het onderzoek zelf, maar ook de grilligheid van het weer in onze tijd zorgvuldig gedocumenteerd.
www.alikivanderkruijs.comMade by Rain, Alike van der Kruijs. Foto: Pim Leenen.
 
 
Met dank aan alle kunstenaars en ontwerpers, experts, fondsen en opdrachtgevers, het Festival Designkwartier, de medewerkers van De Tempel en de gemeente Den Haag.

ARTISTIEK ONDERZOEK NAAR DE ZANDMOTOR ALS CULTUREEL FENOMEEN
Kunstenaarscollectief Satellietgroep (Den Haag, 2006) de sociale en de ecologische invloed van zee- en kusttransities op mensen, gemeenschappen en leefomgeving, in binnen- en buitenland. De impact van menselijk handelen op de natuur is nog nooit zo groot geweest. Satellietgroep onderzoekt de Zandmotor als cultureel fenomeen. De Zandmotor is innovatief Bouwen met Natuur en Satellietgroep genereert nieuwe innovaties en verhalen, met kunst, design, wetenschap en voor publiek. Op de Zandmotor komen alle vraagstukken over klimaatverandering, zeespiegelstijging, de toekomst van kustveiligheid en de rol van de mens in deze processen samen. Satellietgroep nodigt kunstenaars en ontwerpers uit om samen met het collectief en het netwerk van experts en locals op de Zandmotor onderzoek te doen, te experimenteren en nieuwe inzichten en werken te ontwikkelen. De resultaten worden tijdens Publieke Expedities op de Zandmotor gedeeld. Artist in residents op de Zandmotor sinds 2014: Zoro Feigl, Theun Karelse, Josje Hattink, Berndnaut Smilde,  Sarah Cameron Sunde (USA), Laboratorium voor Microklimaten (Annechien Meier en Gert-Jan Gerlach) en Esther Kokmeijer.   

De Zandmotor ligt ten zuiden van Den Haag. Als een efemeer Land Art project is de Zandmotor in 2011 gebouwd met 21,5 miljoen m3 zand van de bodem van de Noordzee om te veranderen en zelfs op te lossen in zee, strand en duin rond 2031. Het is een openbaar toegankelijk wetenschappelijk onderzoeksterrein om nieuwe kennis te genereren voor de toekomstige kustbescherming, genaamd Bouwen met de Natuur.
www.zandmotor.nl

Liminal Lab#3 New York City

| 2016-08-05 18:50:04

Pagina 1 van 2 > >>
bg6.jpg
sea zee artist zandmotor badgast with research project dat art from satellietgroep scheveningen artists cultural coastal new was water