subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Langenberg, Sjaak & Beer, Rosé de (NL)

| 2012-01-04 19:57:29

BADGAST artists in residence March 2010
www.sjaaklangenberg.nl - www.rosedebeer.nl
Sjaak Langenberg, artist/publicist and Rosé de Beer, designer
Project at Badgast: 'Nothing but the sea between us'
Follow up: projectproposal for ferry NL-UK 'Mammoths cross the North Sea by ferry'
Guestspeaker at AIR meetiing ' Expert van het lokale' (Location and Expertise) - PAIR meets BADGAST' in 2011.
Sjaak performed the opening at 'Stellingname 2013' at Kunstfort bij Vijfhuizen.

 

‘Nothing but the sea between us’ , scenarios for new connections.

Met 92 zeemijlen is de afstand tussen Scheveningen en Great Yarmouth de kortste afstand tussen twee havens in Nederland en Engeland. Norfolk Line onderhield tussen 1959 en 2006 een verbinding met vrachtschepen. Tijdens hun verblijf als artists in residence in Scheveningen en Great Yarmouth zochten Sjaak Langenberg and Rosé Beer naar overzeese verbindingen en ontwikkelden nieuwe connecties met de overkant.
Na vele mislukte pogingen werd onder supervisie van een Nederlander in de 16e eeuw met succes een haven aangelegd in Yarmouth. 'The Dutch pier' is nog altijd in tact. Er woonden in die tijd zoveel Nederlandse haringvissers in Yarmouth dat er 40 brouwerijen waren speciaal voor de Nederlanders. Tegenwoordig zijn de rollen omgedraaid. Langenberg en de Beer vonden één Nederlander in Yarmouth, terwijl Den Haag wordt bevolkt door vele Engelse expats. Den Haag afficheert zichzelf graag als international city by the sea, maar de overzeese verbinding verdween in 2006 definitief toen ruim tweeduizend mensen het laatste schip van Norfolk Line uitzwaaiden in de Scheveningse haven.

Mammoeten steken per ferry over naar Engeland
De Noordzee ontstond zo'n tienduizend jaar geleden in een periode van global warming. In de tijd daarvoor stond de zeespiegel zo laag dat wolharige mammoeten, sabeltandkatten, paarden, neushoorns en hyena’s van Engeland naar Nederland konden lopen. De bodem ligt bezaaid met fossielen. Een deel ervan wordt in musea tentoongesteld. Tijdens een artist in residence aan beide zijden van de Noordzee ontwikkelden Sjaak Langenberg en Rosé de Beer een plan om een veerboot tussen Engeland en Nederland als dependance van deze musea in te richten. Door de duur van de overtocht nemen mensen langer de tijd om naar zoölogische kunstwerken te kijken dan in een regulier museum. Door fossielen te verwerken in het interieur, of het interieur zelfs aan te passen aan de vorm van de opgeviste skeletten, lopen mammoeten postuum weer op en neer tussen Engeland en Nederland.

The distance between Scheveningen and Great Yarmouth, which is only 92 nautical miles away, is the shortest distance between a Dutch and a British harbour. Between 1959 and 2006, Norfolkline maintained a cargo link. In 2006 Norfolkline moved to Vlaardingen because the harbour at Scheveningen was too small for her development schemes. During their stay as artists in residence at Badgast in Scheveningen and Great Yarmouth, Sjaak Langenberg and Rosé Beer discovered overseas links between the villages and developed scenario’s in order to bring about new connections.

Mammoths cross the North Sea by ferry
Ten thousand years ago the North Sea was undergoing a period of global warming. In the time prior to that, sea level was so low that woolly mammoths, sabre tooth tigers, horses, rhinoceros and hyenas could walk across from England to The Netherlands. The sea bed is strewn with fossils, some of which are exhibited in museums. During an artists’ residency on both sides of the North Sea, Sjaak Langenberg and Rosé de Beer developed a plan to set up one of the North Sea ferries as an annex to these museums. Owing to the length of the crossing, people would have more time to look at the zoological artefacts than in a regular museum. By incorporating fossils into the interior design, or even by adapting the interior to the forms of the fished-up skeletons, mammoths can posthumously walk up and down between England and The Netherlands again.

bg1.jpg
artist zandmotor research water project new coastal from zee artists with badgast art scheveningen dat satellietgroep cultural sea was