subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Oostra, Jannemieke (NL)

| 2013-10-16 21:18:51

Badgast artist in residence Juli 2012
Project at Badgast: 'The Sea Itself As Souvenir Machine'.
During the residency Jannemieke was offered a job as designer; since than her project is under construction.
With special thanks to the fossils guides on the Zandmotor/Sand Engine.

 


Half juli 2012 arriveert kunstenaar Jannemieke Oostra voor een werkperiode als artist in residence van Badgast.
'Naar aanleiding van haar eerder onderzoek en publicatie ‘Souvenir’ (2010) zal Oostra vanuit Badgast ‘de zee zélf als souvernirmachine’ onderzoeken. De geologische souvenirs die op de kust aanspoelen verbinden hedendaagse functies van de zee met haar oorsprong. ‘Souvenirs - Oud Veen’ (werktitel) verbindt historische geologische lagen in de Noordzee (voormalig moeras) en aanspoelsels door het huidige gebruik van de zee voor zandsuppletie (kustversterking), met sociale lagen in Den Haag (zand en veen). In haar onderzoek gaat Jannemieke connecties aan met wetenschappers (geologen, historici).
www.jannemiekeoostra.nl

Jannemieke in FAST video for The Hague 2018 by ExpatTV

13 augustus 2012: paleontologie op de Zandmotor
Topvondst op Zandmotor door Henk Mulder tijdens artistieke zoektocht naar fossiele aanspoelsels. Volgens expert Dick Mol is dit een complete molaarrest. Rest, niet omdat de kies is beschadigd, maar omdat hij al erg afgesleten is door de gebruiker: mammoet van 30 a 35 jaar oud. Mammoeten waren bewoners van de koude en droge mammoetsteppe, tussen 25.000 en 50.000 jaar voor heden, waar nu de Noordzee zijn waterspiegel heeft.Starting Mid July artist Jannemieke Oostra wil work at Badgast. Following her research and publication 'Souvernir' (2010) now evolves in the prjoect ' The Sea Itself As Souvenir Machine'. The geological souvenirs that washed ashore on the coast connect contemporary features of the sea with its origin. 'Souvenirs - Old Peat' (working title) links historical geological layers in the North Sea (former marshland) and washed up by the current use of the sea for sand suppletions (coastal protection), with social classes in The Hague (sand and peat). For her research Jannemieke connectis with scientists (geologists, historians).

 

bg1.jpg
satellietgroep new from art sea project artists badgast cultural artist research water was zee scheveningen dat with coastal zandmotor