subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Open air exhibition ZEESPIEGEL on the boulevard

| 2012-03-01 12:21:47

Gratis openlucht tentoonstelling 'ZEESPIEGEL' op de boulevard van Den Haag Scheveningen. Open dag en nacht.

Satelitegroep stelde de publieke fotoroute samen met werken van 25 Badgasten en bijdragen door locals en kustexperts. Bram Esser schreef 5 verhalen, Studio Duel verzorgde de vormgeving.

English text below

Op de nieuwe boulevard zijn 5 kiosken gebouwd. Kiosk 3, 4 en 5 zijn voorjaar 2012 geopend. Voorjaar 2013 volgden Kiosk 1 en 2. Samen vormen de 14 verlichte fotopanelen op de kiosken een openbare tentoonstelling. De afstand tussen de kiosken onderling is 500 meter. De boulevard van Scheveningen is prima bereikbaar met openbaar vervoer of fiets. De tentoonstelling is samengesteld door Satellietgroep. Met QR-codes zijn de beelden gelinkt naar meer online informatie en documentatie.

Adama, Immetje, Hanne, Fonger en Rob.
Kijk mee naar de zee met bewoners en bezoekers.
Ontdek met kunstenaars en wetenschappers een andere horizon.
Samen verhalen ze over onze relatie met de zee.

Nederland heeft een rijke culturele en innovatieve relatie met de zee en Den Haag Scheveningen speelt daar een belangrijke rol in. De blijvende noodzaak van kustbescherming door zeespiegelstijging in verleden, heden en toekomst is voor iedereen van belang. Het ontwerp en de aanleg van de nieuwe boulevard is daar een innovatieve uitwerking van. De veelzijdige rijkdom van verbeelding en beleving van de kust is onderwerp van onderzoek door Satellietgroep. De invloed van zee op mensen, leefgemeenschap en leefomgeving staat daarbij centraal. Satellietgroep programmeert Badgast - artist in residence, openlucht cinema en lezingen aan zee over de zee. Badgast staat midden op surfdorp FAST, de Urban Beach Community op het scharnierpunt van boulevard en haven. Het resultaat van het programma is een eigentijdse Zeecollectie. In samenwerking met bewoners en een rijke schakering aan gebruikers van de zee en het kustgebied is deze collectie tot stand gekomen. Bijdragen over innovatieve kustbescherming, waaronder ook de Zandmotor, maken het verhaal over onze relatie met de zee compleet en voor iedereen toegankelijk.


Foto: Rob te Riet

Kunstenaarsinitiatief Satellietgroep draagt de tentoonstelling Zeespiegel op aan de Spaanse architect Manuel De Solà-Morales (1939 -2012). Hij stelde dat in de lichtbakken geen reclame mag komen.

Read English text:

 


Free open air exhibition ‘Zeespiegel’ (‘Mirror on the Sea’) on the boulevard of The Hague Scheveningen. Open day and night.

On the new boulevard 5 kiosks are built. Kiosk 3, 4 and 5 open spring 2012. Kiosk 1 and 2 follow spring 2013. Together the 14 illuminated photo panels on the kiosks are a public exhibition. The distance between the kiosks is 500 meters. The boulevard of Scheveningen is easily accessible by public transport or bicycle. The exhibition is compiled by Satellietgroep. QR codes link to more online information and documentation.Adama, Immetje, Hanne, Fonger and Rob.

Observe the sea with residents and visitors.

Discover with artists and scientists a different horizon.

Together they tell tales about our relationship with the sea.


The Netherlands has a rich cultural and innovative relationship with the sea and The Hague Scheveningen plays an important role in this. The continuing need for coastal defense due to rising sea level in past, present and future is important for everyone. The design and construction of this new boulevard is an innovative example. The versatile wealth of imagination and experience of the coast is the subject of research of Satellietgroep. Focus is the influence the sea has on people, community and environment. Satellietgroep programs Badgast - artist in residence, outdoor cinema and lectures, all concerning the sea. Badgast is located in the middle of the surfing village FAST, the Urban Beach Community at the hinge point of promenade and harbor. The result of the program is a contemporary Sea collection. In cooperation with residents and a rich diversity of users of the sea and the coastal zone a contemporary collection is in progress. Contributions about innovative coastal protection, including the Sandengine, complete the tales about our relationship with the sea and makes them accessible to everyone.

Artists run initiatief Satellietgroep contributes the exhibition ‘Zeespiegel’ (‘Mirror on the Sea’) to the Spanish architect Manuel de Sola-Morales (1939 -2012). He stated that in the lightboxes there should be no advertisements.

bg6.jpg
with art zandmotor was sea artist water scheveningen badgast coastal new cultural zee from dat project satellietgroep artists research