subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

PAIR meets BADGAST & AIR meeting

| 2012-01-04 22:13:48

PAIR meets BADGAST August 29 - October 9, 2011

For six weeks P.A.I.R.(portable artist in residence) of the PeerGrouP from the north of the Netherlands resided next to BADGAST at FAST. Both P.A.I.R. and BADGAST research changing landscape; PeerGroup/P.A.I.R. focuses on changing rural landscape, while Satellietgroep/BADGAST focuses on changing sea- and coastal landscape.
Artists in residenec at Badgast are Janine Schrijver, followed by Chris Dobrowolski (UK).
Artists in residence of P.A.I.R. were Esther Polak and Ivar van Bekkum. Their project 'Seascape as Data Collection' included working with students of ArtScience, KABK (Royal Academy of Arts).
Part of the program is the AIR Meeting in collaboration with Trans Artists.

 


On September 19 PeerGrouP, Satellietgroep and Trans Artists organised the AIR meeting ' Experts van het lokale' (Location and Expertise).
www.peergroup.nl | www.transartists.org

BADGAST – research based artist in residence (AIR) aan zee over de zee
Kunstenaarsinitiatief Satellietgroep programmeert sinds zomer 2009 Badgast – research based artist in residence. Dit residency model kenmerkt zich op 2 manieren: als doel en als ‘tool’.
Het doel van Badgast is het stimuleren van kunstenaars en wetenschappers om nieuw werk in de context van kusttransities te ontwikkelen. Satelietgroep biedt daarvoor ruimte, samenwerking en reflectie, lokaal en internationaal netwerk en podium.
Badgast als ‘tool’ sluit aan op de actuele ontwikkelingen binnen de kunsten en artists in residencies waarbij de residency een methode is om verandering teweeg te brengen. Zo dragen de resultaten van het air programma Badgast bij aan visievorming rondom kusttransities en de vorming van de eigentijdse Zeecollectie. Beide resultaten, de werken en visievorming, worden door Satellietgroep ingezet voor publieke en professionele bewustwording tav kusttransties.

Op 19 september 2011 organiseerde Satellietgroep ism het landelijk platform voor residency programma’s Trans Artists en PAIR van de PeerGroep (Noord Nederland) een expertmeeting over dit nieuwe model AIR. Terwijl De PeerGroup onderzoek doet naar veranderd ruraal landschap onderzoekt Satellietgroep veranderd zee- en kustlandschap.

Through this research based model guest artists, writers, researchers, architects, dive into a temporal local context, connect with different networks and knowledge.   
This particular AiR model could be of interest to different partners like governmental organizations or city planners. Its flexible structure could meet up with the current need of art education, artistic and scientific research. These topics were addressed in presentations by Henry Alles (P.A.I.R.), Jacqueline Heerema  (BADGAST), Bert Holvast (president of OMC advisory group EU cultural policies), Iris Schutten (architect and publicist), Rianne Makkink (studio Makkink & Bey, design AIR). With a divers team of experts, policymakers, artists and organizers both present in the panels and in the public, the meeting brought interesting viewpoints and discussions to the table while connecting the field of art, research and public space.


 

PAIR ONTMOET BADGAST
29 augustus - 9 oktober 2011
www.peergroup.nl | www.transartists.org | www.satellietgroep.nl
PAIR (Noord Nederland) is de rurale autarkische versie van de meer urbane Badgast aan zee (Den Haag/Scheveningen).
PeerGroup  doet met PAIR – portable artist in residence – onderzoek naar veranderend ruraal landschap In Noord Nederland; Satellietgroep doet met BADGAST onderzoek naar veranderend zee- en kustlandschap in Scheveningen en het buitenland. Van 29 augustus tot 9 oktober 2011 staat de stapelde container unit PAIR naast de stapelde container unit van BADGAST.

Air van de PAIR zijn Esther Polak en Ivar van Bekkum voor hun project "zeegezicht met data verzameling'. Air van BADGAST is tot 11 september documentair fotograaf Janine Schrijver en vanaf 12 september kunstenaar Chis Dobrowolski (UK).
Locatie: FAST – Free Architecture Surf Terrein – aan de boulevard bij de haven van Den Haag/Scheveningen

AIR meeting 'Expert van het lokale'
19 september 2011

Trans Artist | PeerGrouP | Satellietgroep

De Air bijeenkomst focust op het AiR model dat functioneert als een katalysator voor tijdelijke kunstprojecten waarbinnen het lokale een grote rol speelt. Beide AiR programma's hebben los van elkaar een nieuw artist-in-residence model ontwikkeld: een containerformatie van waaruit de gast onderzoek doet naar de omgeving. De projecten richten zich op het veranderend landschap - het rurale landschap in de Noordelijke provincies en de zee en kust in Scheveningen. Verschillende expertises en netwerken worden binnen een artistieke context met elkaar verbonden. De kennis en expertise van het lokale ontvouwt zich en neemt positie in binnen een internationale context.
Het programma bestaat uit verschillende presentaties en panel discussies met AiR organisaties, kunstenaars, beleidsmakers en deskundigen op het gebied van kunst, onderzoek en ruimtelijke ordening.Programma Expert meeting AiR: Experts in het lokale. P.A.I.R. ontmoet Badgast
Maandag 19 september, Scheveningen


Programma

10.00 uur Welkom door Badgast

10.10 uur Introductie van de dag Trans Artists

10.15 uur Introductieronde aanwezigen10.45 uur  Panel 1: 

Hoe geven beide organisaties vorm aan dit model artist-in-residence en wat is voor hen de betekenis van deze werkwijze?
Sprekers: Badgast en P.A.I.R.

Panel: 
Dinanda Luttikhedde, documentairemaker/PAIR gast 

Maarten Heijkamp, beeldend kunstenaar/PAIR gast

Hans Jungerius, G.A.N.G., Arnhem

Bram Esser, filosoof/Badgast 201011.45 uur Panel 2: 

Welke mogelijkheden biedt dit model in een breder verband voor partners: overheden, fondsen, bedrijfsleven, in Nederland en daarbuiten?
Spreker: Bert Holvast, voorzitter adviesgroep beleid EU

Panel: 
Connie van Driel, Stroom, Den Haag

Mieke Conijn, directeur Kunstenlab, Deventer 

Sjaak Langenberg, kunstenaar/Badgast 2010

Jeroen Wester, Stichting Spotart, Sleen


Peter Hoogvliet, directeur Vestia Den Haag Scheveningen

12.45 uur Lunch en rondleiding FAST (Surfdorp) en kunstenaarspresentatie14.00 uur Panel 3: 

Hoe verhoudt dit model zich tot vraagstukken van ruimtelijke ordening? Kan dit model een instrument zijn voor ruimtelijke ordening?
Spreker: Iris Schutten, architect/publicist
Panel: 
Robbert van der Horst, beeldend kunstenaar 

Vincent Tiel Groenestege, Dienst Landelijk Gebied 

Gerda Brethouwer, adviseur Ruimte en Cultuur BMC

Hans Venhuizen, Culturele Planologie

15.00 uur Panel 4:
Op welke manieren kan dit model aansluiten bij de vraag naar meer flexibele structuren voor artistiek en wetenschappelijk onderzoek en kunsteducatie?
Spreker: Rianne Makkink, Studio Makkink & Bey, design air polder

Panel: 
Marijke Hoogenboom, lector kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling HKA

Simon Delobel, Verbeke Foundation (BE)

Petra Derkzen, vakgroep foodculture, Universiteit Wageningen 

Boris Debackere, V2_ , Rotterdam


16.00 uur Samenvatting en reactie Badgast en P.A.I.R.

17.00 uur Afsluiting met borrel : breng een  streekproduct mee!

De expert meeting is een samenwerking tussen artist-in-residence organisaties Peergroup / P.A.I.R. (Noord Nederland), Satellietgroep / Badgast (Scheveningen) en Platform AiR NL / Trans Artists (Amsterdam).
www.transartists.org | www.peergroup.nl | www.satellietgroep.nl

Seascape as Data Collection
22 september 2011

Esther Polak & Ivar van Bekkum, air van PAIR
PAIR - BADGAST - ArtScience KABK
An artistic inquiry on grandness - Een artistiek onderzoek naar weidsheid.

Presentation of the research project hosted by Satellietgroep/BADGAST and PeerGrouP/PAIR.
Artists in residence of PAIR are Esther Polak and Ivar van Bekkum. They initiated the research project. As guest teachers for the ArtScience department of KABK (The Hague) they worked with nine young artists on a three-week artistic research on vastness.

PAIR neemt afscheid van BADGAST
8 + 9 oktober 2011
Na 6 weken neemt PAIR weer afscheid van BADGAST en de zee in Scheveningen:

Zaterdagavond 8 OCT 2011 START 19:30
CHRIS DOBROWOLSKI @ BADGAST
Presentation and special talk by Chris  Dobrowolski (UK). His last artist’s residency before Badgast was in the Antarctic. His works shifts between the artificial and ‘authenticated’ objects.  Dresscode: outdoorZondagmiddag 9 OKT 2011 START 13:00
Om 14:00: wandeling en performance.
Artists in residence van PAIR Esther Polak en Ivar van Bekkum presenteren het resultaat van 6 weken werken aan zee: ’Zeegezicht als dataverzameling’.
Vanaf 15:00: eetbare kunst met Elles Kiers van PeerGrouP.

bg5.jpg
dat water cultural from artist new badgast coastal zandmotor sea scheveningen art research project with satellietgroep was artists zee