subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Schrijver, Janine (NL)

| 2011-12-31 09:55:04

BADGAST artist in residence August/September 2011
www.janineschrijver.nl
Project at Badgast:  'Kustportretten' | 'Coastal Portraits'
Photobook in limited edition: Booklaunch 'Kustportretten/Coastal Portraits' November 2013 at Liefhertje en de Grote Witte Reus, The Hague.
Previous works

 
 


Photobook 'Kustportretten - Coastal Portraits', limited edition by Janine Schrijver.

"BADGAST, in between PS1 New York and Shanghai"

Documentary photographer Janine Schrijver works on two series: Stories from the City and Stories from the sea. Both are worldwide projects in which she focuses on the way people engage to public space.Aan het einde van de boulevard in Scheveningen naast de haven ligt ingeklemd tussen twee patatpaleizen het surfdorp F.A.S.T.. Temidden van een kitemaker, longboard bouwer, camping, surfboard stalling en shop staat boven op een Duitse bunker - die nu dienst doet als museum - de Badgast container. Een artist in residence, tijdelijk verblijf en werkplaats van Janine.
Zij onderzocht deze bijzonder lokatie aan de kust, waarbij het observeren en registreren van de onderlinge relaties, gedrag en verhoudingen van mensen ten opzichte van hun omgeving centraal staan. De openbare ruimte is haar werkterrein. ‘Kustportretten, verhalen van de zee’ is een doorlopend internationaal project over het leven en verlangen naar de kust. De kust vertegenwoordigt een dubbelideaal: van natuur en cultuur, een gevoel van ruimte, vrijheid, ruimte voor zelfreflectie – vaak synomien met natuur maar voorzien van culturele voorzieningen. Janine zoekt beelden waarin dit universele verlangen tot uiting komt in een individueel persoonlijk verhaal.

At the end of the boulevard in Scheveningen, next to the harbour lies, sandwiched between two chips palaces, the surfing village F.A.S.T.. In the midst of a kite maker, longboard builder, camping, surfboard storage and shop stands on top of a bunker - which is now a museum - the Badgast container. An artist in residence, temporary home and workplace of Janine.
She investigated this particular location on the coast, with the focus on observing and recording the relations, behavior and interactions of people, related to their environment. The public space is her workspace. 'Coast Portraits, tales of the sea' is an ongoing international project about the life and longing for the shore. The coast represents a dual ideal: nature and culture, a sense of wideness, freedom, space for personal reflection - often synonym with nature but with cultural facilities. Janine searched images in which this universal desire is expressed in an individual personal story.

Previous works:

Publication 'Pret! Landscape and Leisure' by Tracy Metz.

bg3.jpg
scheveningen project zee art badgast dat cultural research artist artists new was water from with sea satellietgroep coastal zandmotor