subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Videler, Mariƫlle (NL)

| 2012-01-04 20:00:18

BADGAST artist in residence April 2011
www.mariellevideler.nl
artist Mariëlle Videler
Project at Badgast: Site specific installation 'Sea Bite - The Dimethylsulfide Tent'
Presentation on the beach inside the harbour in front of BADGAST
+ special guest and lecture 'Ode to Emiliania' by Prof. dr. Jos van den Broek.
Met dank aan Fonds BKVB, Amsterdam Grafisch Atelier en de havenmeester.

 
 


Video registration of the lecture by Prof.dr Jos van den Broek in the context of the site specific installation by Marielle Videler; video registration bu Eliane Esther Bots.

In april en juni 2011 werkte Mariëlle Videler in de residency BADGAST – onderdeel van het project Satellietgroep. Naar aanleiding van haar ervaringen als badgast ontwikkelde ze een nieuw werk. Het werk SEA BITE is gebaseerd op het fenomeen kuren aan zee, zoals dat begin negentiende eeuw aan de Nederlandse kust is ontstaan. Een badcultuur die exclusief was voorbehouden aan de gegoede burgerij. Videler maakte schetsen aan zee, tekeningen in haar zeecontainer, en werkte de laatste weken van het verblijf aan een strandtent met aan de binnenzijde een dessin van gezeefdrukte tekeningen. Een klein tempeltje waarin expliciet de zilte lucht gesnoven kan worden, en waarin een wetenschappelijke lezing wordt gehouden over Dimethylsulfide (DMS); de geur van de zee.

Extra: vrijdag 17 juni tot en met zondag 19 juni
Kleine expositie van schetsen, tekeningen, foto's. Mariëlle Videler is aanwezig. open van 16:00 - 20:00 uur
Locatie: Badgast @ surfdorp Fast Scheveningen

In April and June 2011 Marielle Videler was resident at BADGAST - part of the project Satellietgroep. During this period she developed a new work, following her experiences as a badgast. The work SEA BITE is based on the phenomenon of sea treatments which started in the early nineteenth century at the Dutch coast. A bath culture that was exclusively reserved for the middle classes. Videler made sketches at the sea, drawings in her sea container, and worked the last week of the residency on a beach tent. The inside is designed of silkscreen printed drawings. This small temple, in which explicitly the salty air can be sniffed, will hold a scientific lecture about Dimethylsulfide (DMS): the smell of the sea.


bron foto: zandvoortvroeger.nl, met dank aan Rob Bossink

bg6.jpg
was from sea with satellietgroep zandmotor art new badgast dat cultural zee research artist scheveningen coastal artists project water