subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Thijs Ebbe Fokkens: Every Future (is a crime scene)

| 2018-10-11 17:35:05

Thijs Ebbe Fokkens (1981, NL)
www.thijsfokkens.com

www.locatiez.net


Every Future (is a crime scene), 2018
 

 

Program during Climate as Artifact:
SATURDAY NOVEMBER 3
NATURE & THE ARCHITECT

EXCARVATING THE SQUARE MOUNTAIN
Start: 15:00

Join artists Sachi Miyachi, Thijs Ebbe Fokkens and Maurice Bogaert. As three subjective tour guides they will each share the way they navigate and contemplate the space of Electriciteitsfabriek.
British philosopher Timothy Morton calls climate a 'hyperobject', too large to relate to. Zooming in or out on the landscape and climate of Electriciteitsfabriek, each artist narrates an ideal perspective of unexpected discoveries.

 Image: Work in progress. Foto: Johan Nieuwenhuize, 2018
 

NL

Het werk van de Nederlandse kunstenaar Thijs Ebbe Fokkens gaat over het verlangen naar ‘vooruitdenken’. Kunst belooft volgens Fokkens dé manier te bieden om te kunnen speculeren over de dingen die komen gaan, om jezelf in een andere tijd, een andere ruimte en een ander tempo te kunnen plaatsen. Maar, hoe kun je je verhouden tot de snel veranderende beeldvorming over de toekomst?

Tijdens zijn artist-in-residency met Satellietgroep bij Nida Art Colony in Litouwen (2015) ontstond een fascinatie voor archeologische opgravingen als (theatrale) presentatievorm. Archeologische opgravingen leggen artefacten uit het verleden bloot. En daarmee wordt in retrospectief het verhaal over verstreken tijd gereconstrueerd. Een afdaling in de grond is als een reis naar het verleden.

Fokkens beoogt met Every future (is a crime scene) het omgekeerde. Hij past een strategie van 'archeologie van de toekomst' toe. Door zijn interventie ontstaat een fysieke en mentale denkruimte, om ons te kunnen verhouden tot de toekomstige tijd.
Voor Klimaat als mensenwerk plaatst Fokkens zijn werk in een tussenlaag; het bevindt zich niet op de begane grond of op de eerste verdieping, maar letterlijk in een opening ertussen.

EN

The work of Dutch artist Thijs Ebbe Fokkens is about the desire for 'thinking ahead'. According to Fokkens, art promises to offer the means to speculate on things to come, to place oneself in another time, another space and at another pace. But, how can you relate to the rapidly changing imaging of the future?

During his artist-in-residency with Satellietgroep at Nida Art Colony in Lithuania (2015), a fascination arose for archaeological excavations as a (theatrical) presentation form. Archaeological excavations expose artifacts from the past. And with that, the story of elapsed time is reconstructed retrospectively. A descent into the ground is like a journey into the past.

Fokkens aims the reverse with Every future (is a crime scene). He applies a strategy of 'archeology of the future'. With his intervention, a physical and mental space for reflection arises, which enables different ways to relate to the future time.
For Climate as Artifact, Fokkens places his work in an intermediate layer; it is not located on the ground floor or on the first floor, but literally in an opening in between.

bg1.jpg
water coastal satellietgroep zee scheveningen artist from new artists research project dat cultural was sea zandmotor art badgast with