subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Giuseppe Licari: Disco Stone

| 2018-10-11 17:35:38

Giuseppe Licari (1980,  Italy/NL)
www.giuseppelicari.com

Disco Stone, 2018
 

 Photo::Slak inspiration for Disco Stone, Giuseppe Licari

Program during Climate as Artifact:
NOVEMBER 17
TIME-DEPTH OF LANDSCAPE

14:00 - 16:00
geology-archaeology consultation with Masha Ru and geologist/volunteer archeologist Bert van der Valk (Deltares), followed by artist talk by Guiseppe Licari.


NL

De Italiaanse kunstenaar Giuseppe Licari stelt vragen over eigenaarschap van het landschap en de invloed van de mens op de 'natuurlijke' wereld. Het landschap is zwaar vervuild en uitgebuit tot aan de rand van uitputting.

Voor Klimaat als mensenwerk in de context van de Electriciteitsfabriek presenteert Licari een kunstmatige, glasachtige obsidiaansteen. Geïnspireerd door slaksteen, een afvalproduct van staal industrie. Hij beschouwt de planeet als een steen, waarop de mensheid een feestje houdt. Waaruit we alle materialen putten die we nodig hebben. Licari: "Het concept ‘natuur’ is een menselijke uitvinding. Op het moment dat we de scheiding tussen natuur en mens opheffen en het niet-menselijke verhaal in het politieke discours brengen, zullen we in een meer gebalanceerde wereld leven."

Disco Stone, is gemaakt van epoxy. Het materiaal van onze eeuw, dat lijkt op glas maar kunstmatig is, zoals het staalafval en vrij giftig. Het werk weerspiegelt als een metafoor onze planeet en onze hebzucht naar hulpbronnen. We geven vorm aan het landschap maar tegelijkertijd worden we gevormd door het landschap.
 

EN

Italian artist Giuseppe Licari questions ownership of the landscape and the influence of mankind on the 'natural' world. The earth is heavily polluted and exploited to the brink of exhaustion.

For Climate as Artifact in the setting of Electriciteitsfabriek, Licari is presenting an artificial, glassy obsidian like stone. Inspired by slak, the waste product from steel industries. He regards the planet as a stone, on which humanity celebrates a party. From which we draw all materials that we need. Licari: "The concept of 'nature' is a human invention. The moment we delete the separation between nature and culture and bring the non-human narratives into the political discourse, we will live in a more balanced world."

Disco Stone is made of epoxy. The material of our century, which looks like glass, but is artificial, like the steel waste and quite toxic. The work reflects as a metaphor our planet and our greed for resources. We shape the landscape, but at the same time we are shaped by the landscape.

 

bg5.jpg
dat new with project artist water from artists zandmotor satellietgroep badgast research art sea zee scheveningen was coastal cultural