subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Artistic research Zandmotor a cultural phenomenon

| 2016-10-07 12:32:21

Satellietgroep hosts artists in residents for artistic fieldwork, connect with locals and experts and develop new concepts and works that reflect the resilience of coexistence of man and water, in past, present and future.

Together with artist, designers, students & scientists Satellietgroep develops a growing Zandmotor Collection. During Public Expeditions on the Zandmotor we engage people in these visual narratives. We need engaged artists and passionate scientists to jointly test our perceptions to raise public and professional awareness.

2014
Public Expedition Zandmotor#1: Sand Drift
Zoro Feigl - Untangling the Tides (installation), TU Delft, Expedition Eridanos

2015
Public Expedition Zandmotor#2: Cultural Geology
Theun Karelse - Next Doggerland (publication), Fossils Soup (tasting).
Josje Hattink - Mistaking Clouds for Mountains (installation)
With the Zandmotor fossils collectors.

Public Expedition Zandmotor#3: Staged Landscape
Sarah Cameron Sunde (USA) - 36.5 / a durational performance with the sea (performance, performed at Katwijk aan Zee; presented at Sail Amsterdam). With TAAK and Jonas de Witte.

Public Expedition Zandmotor#4: Liminal Transitions
Berndnaut Smilde - Breaking Light (intervention).
Followed by Breaking Light#2 at Light house Scheveningen during TodaysArt 2015.

Public Expedition Zandmotor#5: CineMare
Laboratory for Microclimates – Zandzicht (video).
With Onkruidenier - A Taste of the Sea.

Public Expedition Zandmotor#6 : Climate Experiment
Esther Kokmeijer.

2016
Public Expedition Zandmotor#7: Sand Songs & Climate Proof
With iii, students ElementsLab ArtScience
Esther Kokmeijer - videowork, CineMare#2.
Satellietgroep & Onkruidenier: A Taste of the Anthropocene.

Exhibition: The Sea and Zandmotor Source of innovation
Festival Designkwartier, The Hague.
By Satellietgroep with Onkruidenier, Theun Karelse, Atelier NL, Aliki van der Kruijs, Nienke Hoogvliet.

Public Expedition#8: Landschapsextracten
Satellietgroep & Onkruidenier, Waterlandse Vloed 1916, Over het IJ Festival Amsterdam.

Public Expedition Zandmotor#9: A Taste of the Zandmotor!
Satellietgroep & Onkruidenier, 5 years Zandmotor Conference.

Public Expedition Solleveld & Zandmotor#10: Waterpionier.
Satellietgroep & Onkruidenier with Dunea Duin & Water, AWN - Vereniging voor Amateurarcheologen Nederland, de Tempel - afdeling Archeologie, Natuur en Milieu Educatie Den Haag, NatureCoast.
 


 

 

Public Expedition Solleveld & Zandmotor#10: Waterpionier

| 2016-11-28 16:44:37

UITNODIGING ZATERDAG 10 DECEMBER 2016 12:00-15:00
PUBLIEKE EXPEDITIE SOLLEVELD & ZANDMOTOR#10: WATERPIONIER

English text below

Satellietgroep en de Onkruidenier nodigen je van harte uit mee te gaan op expeditie door het kustlandschap van Solleveld en de Zandmotor.
http://ymlp.com/zcKkfI

Samen met experts van Dunea Duin & Water, AWN - Vereniging voor Amateurarcheologen Nederland, de Tempel - afdeling Archeologie, Natuur en Milieu Educatie Den Haag en NatureCoast wandelen we door een tijdlijn van 10.000 jaar kustlandschap. Sprongsgewijs gaat de expeditie langs verschillende locaties op de tijdlijn met experts die ieder een eigen verhaal vertellen over de relatie die mensen door de millennia heen hebben met het water, klimaat en de natuur. Samen denken we na over de invloed van klimaatverandering en zeespiegelstijging en hoe we ons daar in de toekomst toe kunnen (leren) verhouden. Satellietgroep en Onkruidenier bieden alle deelnemers op 5 punten de Smaak van het oude en nieuwe zand/kust/landschap aan als onderdeel van deze Expeditie.
 
De expeditie zal naar verwacht ruim drie uur duren. 
Er is plek voor een beperkt aantal deelnemers, dus vooraf aanmelden is noodzakelijk. Aanmelden: satellietgroep@gmail.com
Na aanmelding ontvang je meer informatie via de email over de expeditie, de route, openbaar vervoer en parkeergelegenheid nabij de locatie.
 
Tijdens deze expeditie nemen we je als Klimaattourgidsen mee op een tijdreis door het duingebied van Solleveld, leren we van duinwatermakers en natuurkenners, ontdekken oude akkertjes en archeologische sporen van kustbeschaving in Oude en Nieuwe Duinen, horen we bij de Duindijk hoe de waterscheiding werd verplaatst bij de aanleg van de Zandmotor, boren naar het verhaal over de innovatieve Zandmotor als Watermaker door de groeiende zoetwaterbel en eindigen we aan zee waaronder fossiel water verscholen ligt.
  
Hoe oud is water? Hoe oud is de Noordzee? Sinds wanneer (over)leven mensen aan de kust? 
Hoe vonden ze water en voedsel? Welke sporen van de zee, water, mensen, planten en dieren kan je in het kustlandschap lezen? Kun je water maken? En wat is de smaak van klimaatverandering? Kunstenaarscollectief Satellietgroep en Maatschap De Onkruidenier warmen op naar een nieuwe fase als Klimaattourgidsen!
 
Afgelopen jaar heeft Satellietgroep samen met De Onkruidenier zintuigelijk onderzoek gedaan als Waterpionier. Op diverse locaties is het artistieke onderzoek naar de Waterpionier met een uiteenlopend publiek gedeeld. Tijdens het Festival Designkwartier in de Tempel in Den Haag presenteerden we hier voor het eerst de Zandmotor Cocktailbar met het smakenpalet van de Zandmotor. Tijdens een zomeravond in juni stond de Cocktailbar op de Zandmotor bij Sand Songs & Climate Proof i.s.m. iii .In juli brachten we de Waterpionier naar Over het IJ festival en organiseerden we Expeditie Landschapsextracten naar Waterland binnen het programma van de Waterlandse Vloed 1916-2016. Vertrekpunt hiervan was de zoektocht naar de invloed van het zeewater dat in 1916 dit landschap overstroomde. In september keerde de Waterpionier terug tijdens het Vijf Jaar Zandmotorcongres in het Kurhaus en op de Zandmotor.
 
Met Expeditie Waterpionier ronden we dit onderzoeksjaar op 10 december af.
Door plant, dier en mens wordt het nieuwe kustlandschap van de Zandmotor toegeëigend. Voor pioniers is de eerste zorg drinkwater. Op de Zandmotor is geen zichtbare vorm van zoet water aanwezig. Er zijn geen rivieren of drinkwaterkranen. Het lijkt het meest op een woestijn in zee. We gaan op zoek naar water en we bevragen in hoeverre we zelf Halotolerant kunnen worden. Halotolerantie is het adaptieve vermogen van levende organismen om te overleven in omgevingscondities met een hoog zoutgehalte. Wat is de reikwijdte voor ons lichaam om zout water te tolereren?
 
We hopen jullie te verwelkomen op 10 december bij de expeditie waar we in het landschap de dialoog aangaan over de Waterpionier.
We zien er naar uit om met je op expeditie te gaan!
Jacqueline Heerema, Ronald Boer, Francois Lombarts & Jonmar van Vlijmen.
 
www.satellietgroep.nl | www.onkruidenier.nl
www.dunea.nl | www.awn-archeologie.nl | www.denhaag.nl/archeologie | www.denhaag.nl/nme | www.zandmotor.nl | www.naturecoast.nl
 
TIPS:
Tentoonstelling 'Archeologie van Molenslag' in het Westlands Museum t/m 29.01.2017. De historische Atlas van het Westland is zojuist verschenen. NIEUW: www.nationaalparkhollandseduinen.nl
 
Met dank aan de experts, de gemeente Den Haag en alle partners, deelnemers en donateurs die de ontwikkeling van Waterpionier mogelijk hebben gemaakt!
 
 
English

INVITATION 10 DECEMBER 2016 12:00-15:00
PUBLIC EXPEDITION SOLLEVELD & ZANDMOTOR#10: WATER PIONEER


Satellietgroep and Onkruidenier warmly invite you to join our public expediton through the coastal landscape of Solleveld and Zandmotor.

Together with experts in hydrology, water & dune, archeology, ecology we will walk through a time line of 10.000 years coastal landscape history. Visiting several locations in the dunes and on the Zandmotor we experience the different relationships we have with water, climate and nature. Together we reflect on the influence of climate change and sealevel rise and how we can learn to positions ourselves in these transitions for the coming future. During the expedition Satellietgroep and Onkruidenier will offer the participants at 5 locations the taste of the old and new coastal landscape.
 
The expedition is expected to last about three hours. There’s a limited amount of places available, so please sign in beforehand by sending an email to: satellietgroep@gmail.com
We’ll then send you more detailed information about the expedition, route, location and options for (public) transport.

During this expedition we position ourselves as climate tour guides and learn all about fresh water making in the dunes, discovering the old agriculture fields and archeological traces in the dunes, the Zandmotor and the new fresh water lens toward the ancient fossil water pockets in the seabed of the North Sea.
 
How old is water? How old is the North Sea? Since when do we inhabit the coast? How did we find water and food? Which traces of the sea, water, people, plants and animals can you read in the landscape? How can you make fresh water? And what’s the taste of climate change? Artist collective Satellietgroep and the Onkruidenier warm you up for a near future as Climate tour guides.

In the past year we’ve made tactile research in the position of Water pioneers. On several locations and different venues we shared our artistic research the Water pioneer. During Festival Desingkwartier in the Hague we presented the first Zandmotor Cocktailbar and a new flavor palette of the Zandmotor. In June the cocktailbar became part of Sand Songs & Climate Proof with iii. Summer continued in July where we brought the Water pioneer to Over het IJ festival and organized Expedition Landscape extracts. We did this as part of the Waterlandse Vloed remembering the last flood of 1916 in the North of Amsterdam. In September the Water pioneer returned during the 5 years Zandmotor congress in the Kurhaus and on the Zandmotor.

With Expedition Water pioneer we present our findings that we share on December 10. This newly made coastal landscape of the Zandmotor is being appropriated by plants, animals and humans. As pioneers often the first conditions are fresh water supply. On the Zandmotor no visible source of fresh water, no rivers or water taps. The landscape feels like a dessert in the middle of the sea. As Water pioneers we look for fresh water and reflect on how we could become halotolerant as a species. Halotolerance is the adaptive ability of living organisms to survive in severe salt conditions. What is the range our body can have to tolerate salt?

We hope to welcome you on December 10 for our expedition where we open up dialogue in the landscape about the Water pioneer!
 
 

Public Expedition Zandmotor#9: A Taste of the Zandmotor!

| 2016-09-12 16:12:09

5 jaar Zandmotor congres op 14 en 15 september    
September 14 & 15: 5 years Zandmotor Conference

English text below

HOERA! DE ZANDMOTOR IS 5 JAAR!
Voor de kust ten zuiden van Den Haag - tussen Monster en Kijkduin - ligt de inmiddels wereldberoemde Zandmotor, het nieuwste kustinnovatie project van Nederland. Om de vijfde verjaardag van de Zandmotor te vieren komen er op 14 september internationale sprekers en gasten samen in het Kurhaus. Weervrouw Helga van Leur zal het programma leiden over vijf jaar nieuwe kennis voor onze toekomstige kustbescherming.

Op de Expo mark van de conferentie presenteert Satellietgroep nieuwe innovaties van kunstenaars en wetenschappers, waaronder Het nieuwe ’ZandGlas’ servies van Zandmotorzand door ontwerpstudio Atelier NL, ‘Beachrock’ door de TU Delft en de ‘Smaak van Klimaatverandering’ door Satellietgroep & Onkruidenier.

UITNODIGING
15 SEPTEMBER 15:30 - 17:30 uu
PUBLIC EXPEDITION ZANDMOTOR#9: PROEF DE ZANDMOTOR!
LOCATIE : ARGUSMAST, ZANDMOTOR


Kom naar de Zandmotor en vier de verjaardag van vijf jaar Zandmotor!
Omdat de Zandmotor ook de favoriete spot is voor jong en oud, wandelaars, kite surfers en fossielen verzamelaars is op 15 september een speciaal publieksprogramma op de Zandmotor waar Provincie Zuid-Holland en Satellietgroep u graag voor uitnodigen.

Kunstenaarscollectief Satellietgroep verzorgt samen met De Onkruidenier een speciale Proeverij. Bezoek de Zandmotor Cocktailbar en laat u verrassen door het smaakpalet dat dit nieuwe kustlandschap te bieden heeft. Op het strand en in de duinen groeien veel strandgroentes en wilde bessen. We maken Zandmotorduinpesto van Zandkool, Zoet & Zoutwater Algencocktails, Duinrozenlikeur en een speciale Duindoorn Energieboost.
 
Deze Proeverij wordt aangeboden door provincie Zuid-Holland, met dank aan gemeente Den Haag. De Zandmotor is lopend goed bereikbaar  vanaf  Kijkduin en Monster en via de  fietspaden door de duinen.
www.satellietgroep.nl | www.onkruidenier.nl | www.dezandmotor.nl

(English)

HOORAY! THE ZANDMOTOR IS FIVE YEARS!
During the celebration of the fifth anniversary of the Zandmotor Helga van Leur, meteorologist and weather forecaster on Dutch National Television, will lead a program involving international speakers and guests that reflect on the results and implications of the Zandmotor - Building with Nature - for future coastal protection. For more information about the Zandmotor conference on 14 & 15 September 2016:
http://www.dezandmotor.nl/en/research/the-sand-motor-five-years-of-building-with-nature/programme/

INVITATION
THURSDAY SEPTEMBER 15, 15:30-17:30
PUBLIC EXPEDITION ZANDMOTOR#9
A TASTE OF THE ZANDMOTOR!
LOCATION: ARGUS MAST, ZANDMOTOR

Satellietgroep and Provincie Zuid-Holland kindly invite you to the Public Program of the Zandmotor conference on September 15th. The Zandmotor is an open air scientific laboratory and also a favorite spot for young and old, walkers, kite surfers and fossil collectors and we organize a special public program for all to join!
Satellietgroep & Onkruidenier will offer you an alluring tasting. Visit the Zandmotor Cocktail Bar and taste the unique palette of the Zandmotor! Hang out by our bar and hear all about the latest gossip of the Zandmotor.
www.satellietgroep.nl | www.onkruidenier.nl | www.dezandmotor.nl
 
SEPTEMBER 14, KURHAUS SCHEVENINGEN
5 YEARS ZANDMOTOR CONFERENCE
ZANDMOTOR AS A CULTURAL PHENOMENON

Satellietgroep is invited by Rijkswaterstaat and Provincie Zuid-Holland to participate during the Zandmotor Conference on the 14th of September in order to celebrate 5 years of the Zandmotor. We will give a Talk and Presentation of the Zandmotor as a Cultural Phenomenon.  
The Zandmotor is described as Building with Nature, a conceptual shift in our relationship with the sea. This relationship is as much a cultural phenomenon as it is an ecological or engineering one. Designed by man, performed by nature. Satellietgroep explores the Zandmotor as an innovation that generates innovatory visual narratives about the hybrid relationship of mankind and man made nature. It requires the arts and design to further explore the implications of this evolving relationship to be shared with broader audiences.  

During the Expo Market of the conference Satellietgroep presents a selection of our growing Zandmotor Collection, developed by artist in residents Zoro Feigl, Theun Karelse, Josje Hattink, Berndnaut Smilde, Sarah Cameron Sunde, Laboratory for Microclimates, Esther Kokmeijer and students of the ArtScience Interfaculty, in close collaboration with cultural partners, scientists and local experts.

Together with Onkruidenier we present the ongoing research called Water Pioneer, with A Taste of Climate Change, drinks and amuses made from edible plants found on the Zandmotor.      
Design duo Atelier NL presents ZandGlas, an unique set of glassware, made of sand from the Zandmotor.
TU Delft presents the innovation called Beachrock, a process that turns sand into stone.

ZANDMOTOR ZANDGLAS BY ATELIER NL
www.ateliernl.com
Zandmotor ZandGlas by Atelier NL tells the stunning narrative of the sea, currents, wind, rivers, time, mankind and the origins of the Netherlands. This glassware is a prime example of Innovatory Heritage, an innovative method of storytelling through arts, design and science. These are the very first prototypes of a new serie and a real collector's item. ZandGlas is for all coastal, art and design enthusiasts with a passion for history and innovation.
Contact Atelier NL if you are interested at office@ateliernl.com

BEACHROCK BY TU DELFT
Department of GeoScience & Engineering, Faculty of CITG
Watch the video how sand is turned into stone: https://www.youtube.com/watch?v=wxkAwJUStNs
For the CoRncrete workshop, see the other movies:
https://www.youtube.com/watch?v=hqff5Iq7iCs
https://www.youtube.com/watch?v=yP8ivpt72iQ
 

Public Expedition Zandmotor#7: Sand Songs & Climate Proof

| 2016-08-05 18:19:32

ElementsLab, ArtScience Interfaculty @ Zandmotor

| 2016-08-05 18:27:06

THE ELEMENTS LAB:
ARTSCIENCE INTERFACULTY

ROYAL ACADEMY OF ART

https://elementslabblog.wordpress.com
Starting September 2015 until May 2016 Satellietgroep engages with lectors, students and experts to enhance the scope of artistic fieldwork on the Zandmotor as part of the Interfaculty ArtScience program.
ArtScience offers an interdisciplinary bachelor’s and master’s programme that fosters curiosity driven research as an approach for the making of art. The Elements is an outside coastal lab situated along the North Sea at the Zandmotor south of The Hague. What does it mean to work in a dynamic intertidal environment, where the tides are dictating time and seasons are close to our skin? The lab has a phenomenologist approach, stimulates students to play, wander, explore and focus on elements in their own way, where also their own sensorial body in relation to this dynamic landscape can be considered as an element. More: www.interfaculty.nl | www.kabk.nl

ElementsLab, ArtScience Interfaculty
Link to video made by Victoria Douka-Doukopoulou:
vimeo.com/dkdkpl/elements


ArtScience, ElementsLab: still from video by Victoria Douka-Doukopoulou.
 


ArtScience, ElementsLab: Sanddress by Aisha Ryannon Pagnes, still from video by Nina Leziac. 

Pagina 1 van 3 > >>
bg5.jpg
with scheveningen new research cultural badgast artists art dat zee project was coastal zandmotor from artist water satellietgroep sea