subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Public Expedition Zandmotor#12

| 2018-07-28 23:54:49

SEPTEMBER 17, 2017:
PUBLIC EXPEDITION ZANDMOTOR#12:
LANDING SITES BY COCKY EEK


During the artist in residency at the Zandmotor with Satellietgroep in February 2017, Cocky Eek developed Landing Sites to be tested during Oerol in June 2017 and the final presentation of the artistic research project will be once more at the Zandmotor on September 17.

The project is developed in collaboration with Matthijs Munnik and Geartsje van der Zee and co-produced by Schweigman&, with the support of Stroom Den Haag.

Image: Landing Sites, Renske Maria van Dam.

 

FEBRUARY - SEPTEMBER 2017:
ARTIST-IN-RESIDENCY COCKY EEK 'LANDING SITES'
ZANDMOTOR ARTIST-IN-RESIDENCE & OEROL

IN COLLABORATION WITH SCHWEIGMAN&, MATTHIJS MUNNIK & GEARTSJE VAN DER ZEE

The project will start with preliminary research at Zandmotor in February 2017, develop during Oerol June 2017 to be presented at Zandmotor in September 2017.
During the first part of the artist-in-residency there are a two public presentation moments at the Zandmotor: Friday February 17 at 13:00h and Friday March 3 at 13:00h.
We meet at Argusmast at Zandmotor.
You are very welcome to join, please contact us in advance at satellietgroep@gmail.com
 
The Zandmotor is a man-made landscape that will dissolve in about 15 years into sea, beach and dunes. Right now, how can we sense its wide-open space and the movement it contains in all its intensity? The body is always located in relation to the space that contains it. Space is something that is experienced in motion that first makes it appearance through movement. During this research period body and space are the materials that are set into relation to each other. At the Zandmotor we will explore and develop wearable interfaces to create new sensory relationships in which our inner landscape will converge with the landscape that surrounds us. The interfaces will stage us in a contemporary drama in which we are part of and separate from our environment.

The process of Landing Sites can be followed at the blog https://landingsites.wordpress.com/
Landing Sites is a project by Cocky Eek in collaboration with Matthijs Munnik, assisted by Geartsje van der Zee. The outcomes of the artist-in-residence at the Zandmotor will be presented at the Oerol Festival 2017 and at the Zandmotor itself in September. Landing Sites is a coproduction of Schweigman& and Satellietgroep. Stroom Den Haag generously supports Landing Sites.

Public Expedition Zandmotor#11

| 2018-07-28 23:55:54

MARCH - APRIL - MAY 2017:
WERKLANDSCHAP ZANDMOTOR
LABOUR LANDSCAPE ZANDMOTOR

We warmly introduce and invite you to join the Zandmotor research in progress by parallel artist-in-residence Lotte Geeven and Maurice Meewisse as part of the Mondriaan Fonds Binnenland Gastatelier Program during March-May 2017.
With special thanks to Mondriaan Fonds Binnenland Gastatelier program.


SPECIAL:
INVITATION MAY 12
PUBLIC EXPEDITION ZANDMOTOR#11: IJZER - IRON

BY MAURICE MEEUWISSE
Location: Zandmotor, between F1 and F2, maked X on map below
Check for directions: http://www.dezandmotor.nl/nl/strandbezoekers/route-naar-de-zandmotor/
Time: 10:45 - 18:00
Please note: COFFEE BREAK at 10:45 - 11:00Artist Maurice Meewisse is fascinated how the Zandmotor is in a way also the accomplishment of industry, the result of human endeavour, even though it is experienced as nature.
With a mixture of natural and human-made materials he will start a small scale industry: with charcoal he produced himself from driftwood that washed ashore on the Zandmotor and the low quality iron ore he found at the Zandmotor, Maurice will attempt to make iron on May 12.INVITATION APRIL 17 - MAY 16
KOFFIEPAUZE ZANDMOTOR - COFFEE BREAK ZANDMOTOR
BY MAURICE MEEWISSE


Maurice Meewisse doet onderzoek naar de randverschijnselen en de bijwerkingen van de Zandmotor. Hij zoekt naar onverwachte materialen die niet op een strand thuis horen – en dan voornamelijk obscure objecten – zoals steenkool en ijzeroer. Met de mengeling van natuurlijk materiaal en niet natuurlijke producten wil hij een kleinschalige industrie opzetten: Hij gaat ijzer maken. Op een bepaalde manier is de Zandmotor ook een product van de industrie, ondanks dat het in de beleving als natuur wordt gezien. Meewisse zal daar een belangrijk dagelijks ritueel introduceren: de koffiepauze.
Gedurende vier weken opent hij een kantine waar mensen welkom zijn om een kopje koffie te komen drinken – elke werkdag open van 10:45 tot 11:00.
www.mauricemeewisse.comMaurice Meewisse researches the fringes and side effects of the Zandmotor. He looks for materials that aren't expected on the beach – preferably obscure objects – like coal and low quality iron ore. With a mixture of natural and human-made materials he will start a small scale industry: he will make iron. The Zandmotor is in a way also the accomplishment of industry, the result of human endeavour, even though it is experienced as nature. To this he will introduce a very important daily ritual: the coffee break.
For a four week period he opens a cantine where people are invited to come and enjoy a cup of coffee – open every working day between 10:45 and 11:00.

www.mauricemeewisse.com

DE ZAND MACHINE - THE SAND MACHINE
BY LOTTE GEEVEN


Woont u in de woestijn?
Help ons het akoestisch zand te verzamelen vanuit de afgelegen plaatsen op deze planeet waar het zand zingt, fluit, giert en brult. Dit zeldzame zand vanuit de hele wereld zal samen komen in een publiek geluidskunstwerk.
Voor het kunstproject in ontwikkeling, verzamelt kunstenaar Lotte Geeven akoestisch zand uit de weinige en afgelegen plaatsen in de wereld waar dit zeldzame fenomeen zich voordoet en de woestijn brult en zingt. Ook op de Zandmotor is een stukje ‘zingend zand’ te vinden waarmee Geeven haar eerste tests heeft gedaan. Via Facebook, Twitter, telefoonboeken, onverwachte sporen en Google Maps spoort ze mensen op die in bepaalde extreem afgelegen gebieden leven en overtuigt hen om akoestische zand naar Nederland te sturen. Op dit moment rijden een limousine bestuurder in Oman genaamd Rizwan, evenals Luca uit Kazachstan en Melanie, die op de eenzaamste snelweg in de wereld in Nevada woont, naar de woestijn om zandkorrels te verzamelen, die samen zullen klinken in het kunstwerk. Voor de laatste partij van dit speciale zand reist de kunstenares binnenkort zelf naar de Namib, de oudste woestijn van de wereld.
Als u wilt helpen en toevallig in Mongolië, Chili, Afghanistan, Kazachstan, China, Qatar, Oman, Tsjaad, de Westelijke Sahara, Marokko, Californië of Nevada woont, of iemand kent die daar woont: stuur dan een e-mail naar Lotte Geeven (info@geeven.nl) en zij zal zo snel mogelijk contact met u opnemen. Alvast bedankt!
Voor meer informatie over het project, waar akoestisch zand te vinden is en hoe het klinkt:
www.singingsand.org
www.geeven.nlAre you living in the desert?
Help collect acoustic sand from the few remote areas on this planet where the sand sings, whistles, booms and roars. This rare sand from all over the world will be sounding together in a public artwork. For the art project in progress, artist Lotte Geeven is collecting acoustic sands from the few remote places in the world where this rare phenomenon occurs and the deserts roar and sing. Also on the Zandmotor, traces of ‘singing sand’ can be found with which Geeven started her first experiments. Through Facebook, Twitter, phonebooks, wild leads and Google maps she is tracing people that live in the extremely remote areas and persuades them to send acoustic sand. At this very moment a limousine driver in Oman named Rizwan; Luca, from Kazakhstan and Melanie, who is living on the loneliest highway in the world in Nevada, are all about to drive into the desert to collect these sand grains that will sound together in the artwork. For the last batch of this special sand the artist herself will travel to the Namib, the world’s oldest desert.
If you feel like helping out and happen to live in Mongolia, Chile, Afghanistan, Kazakhstan, China, Qatar, Oman, Chad, Western Sahara, Morocco, California or Nevada or know someone who lives there: please send an email to Lotte Geeven (info@geeven.nl) and she will get back to you a.s.a.p. Thank you!

More information about the artwork, where to find acoustic sand and what it sounds like:
www.singingsand.org
www.geeven.nl
 


MARCH - MAY 2017
LOTTE GEEVEN & MAURICE MEEWISSE
ARTIST-IN-RESIDENCE WITH SATELLIETGROEP
BINNENLAND GASTATELIER MONDRIAAN FONDS

Lotte and Maurice will work parallel for 3 months (March, April, May 2017) on the Zandmotor with Satellietgroep at DCR Gueststudios, selected after the open call through the Mondriaan Fonds: https://www.mondriaanfonds.nl/aanvraag/de-zandmotor-i-s-m-satellietgroep-en-dcr-gueststudios-den-haag-voor-kunstenaars-en-bemiddelaars/


 

Public Expedition Zandmotor#10

| 2018-07-28 23:55:00

UITNODIGING ZATERDAG 10 DECEMBER 2016 12:00-15:00
PUBLIEKE EXPEDITIE SOLLEVELD & ZANDMOTOR#10: WATERPIONIER

English text below

Satellietgroep en de Onkruidenier nodigen je van harte uit mee te gaan op expeditie door het kustlandschap van Solleveld en de Zandmotor.
http://ymlp.com/zcKkfI

Samen met experts van Dunea Duin & Water, AWN - Vereniging voor Amateurarcheologen Nederland, de Tempel - afdeling Archeologie, Natuur en Milieu Educatie Den Haag en NatureCoast wandelen we door een tijdlijn van 10.000 jaar kustlandschap. Sprongsgewijs gaat de expeditie langs verschillende locaties op de tijdlijn met experts die ieder een eigen verhaal vertellen over de relatie die mensen door de millennia heen hebben met het water, klimaat en de natuur. Samen denken we na over de invloed van klimaatverandering en zeespiegelstijging en hoe we ons daar in de toekomst toe kunnen (leren) verhouden. Satellietgroep en Onkruidenier bieden alle deelnemers op 5 punten de Smaak van het oude en nieuwe zand/kust/landschap aan als onderdeel van deze Expeditie.
 
De expeditie zal naar verwacht ruim drie uur duren. 
Er is plek voor een beperkt aantal deelnemers, dus vooraf aanmelden is noodzakelijk. Aanmelden: satellietgroep@gmail.com
Na aanmelding ontvang je meer informatie via de email over de expeditie, de route, openbaar vervoer en parkeergelegenheid nabij de locatie.
 
Tijdens deze expeditie nemen we je als Klimaattourgidsen mee op een tijdreis door het duingebied van Solleveld, leren we van duinwatermakers en natuurkenners, ontdekken oude akkertjes en archeologische sporen van kustbeschaving in Oude en Nieuwe Duinen, horen we bij de Duindijk hoe de waterscheiding werd verplaatst bij de aanleg van de Zandmotor, boren naar het verhaal over de innovatieve Zandmotor als Watermaker door de groeiende zoetwaterbel en eindigen we aan zee waaronder fossiel water verscholen ligt.
  
Hoe oud is water? Hoe oud is de Noordzee? Sinds wanneer (over)leven mensen aan de kust? 
Hoe vonden ze water en voedsel? Welke sporen van de zee, water, mensen, planten en dieren kan je in het kustlandschap lezen? Kun je water maken? En wat is de smaak van klimaatverandering? Kunstenaarscollectief Satellietgroep en Maatschap De Onkruidenier warmen op naar een nieuwe fase als Klimaattourgidsen!
 
Afgelopen jaar heeft Satellietgroep samen met De Onkruidenier zintuigelijk onderzoek gedaan als Waterpionier. Op diverse locaties is het artistieke onderzoek naar de Waterpionier met een uiteenlopend publiek gedeeld. Tijdens het Festival Designkwartier in de Tempel in Den Haag presenteerden we hier voor het eerst de Zandmotor Cocktailbar met het smakenpalet van de Zandmotor. Tijdens een zomeravond in juni stond de Cocktailbar op de Zandmotor bij Sand Songs & Climate Proof i.s.m. iii .In juli brachten we de Waterpionier naar Over het IJ festival en organiseerden we Expeditie Landschapsextracten naar Waterland binnen het programma van de Waterlandse Vloed 1916-2016. Vertrekpunt hiervan was de zoektocht naar de invloed van het zeewater dat in 1916 dit landschap overstroomde. In september keerde de Waterpionier terug tijdens het Vijf Jaar Zandmotorcongres in het Kurhaus en op de Zandmotor.
 
Met Expeditie Waterpionier ronden we dit onderzoeksjaar op 10 december af.
Door plant, dier en mens wordt het nieuwe kustlandschap van de Zandmotor toegeëigend. Voor pioniers is de eerste zorg drinkwater. Op de Zandmotor is geen zichtbare vorm van zoet water aanwezig. Er zijn geen rivieren of drinkwaterkranen. Het lijkt het meest op een woestijn in zee. We gaan op zoek naar water en we bevragen in hoeverre we zelf Halotolerant kunnen worden. Halotolerantie is het adaptieve vermogen van levende organismen om te overleven in omgevingscondities met een hoog zoutgehalte. Wat is de reikwijdte voor ons lichaam om zout water te tolereren?
 
We hopen jullie te verwelkomen op 10 december bij de expeditie waar we in het landschap de dialoog aangaan over de Waterpionier.
We zien er naar uit om met je op expeditie te gaan!
Jacqueline Heerema, Ronald Boer, Francois Lombarts & Jonmar van Vlijmen.
 
www.satellietgroep.nl | www.onkruidenier.nl
www.dunea.nl | www.awn-archeologie.nl | www.denhaag.nl/archeologie | www.denhaag.nl/nme | www.zandmotor.nl | www.naturecoast.nl
 
TIPS:
Tentoonstelling 'Archeologie van Molenslag' in het Westlands Museum t/m 29.01.2017. De historische Atlas van het Westland is zojuist verschenen. NIEUW: www.nationaalparkhollandseduinen.nl
 
Met dank aan de experts, de gemeente Den Haag en alle partners, deelnemers en donateurs die de ontwikkeling van Waterpionier mogelijk hebben gemaakt!
 
 
English

INVITATION 10 DECEMBER 2016 12:00-15:00
PUBLIC EXPEDITION SOLLEVELD & ZANDMOTOR#10: WATER PIONEER


Satellietgroep and Onkruidenier warmly invite you to join our public expediton through the coastal landscape of Solleveld and Zandmotor.

Together with experts in hydrology, water & dune, archeology, ecology we will walk through a time line of 10.000 years coastal landscape history. Visiting several locations in the dunes and on the Zandmotor we experience the different relationships we have with water, climate and nature. Together we reflect on the influence of climate change and sealevel rise and how we can learn to positions ourselves in these transitions for the coming future. During the expedition Satellietgroep and Onkruidenier will offer the participants at 5 locations the taste of the old and new coastal landscape.
 
The expedition is expected to last about three hours. There’s a limited amount of places available, so please sign in beforehand by sending an email to: satellietgroep@gmail.com
We’ll then send you more detailed information about the expedition, route, location and options for (public) transport.

During this expedition we position ourselves as climate tour guides and learn all about fresh water making in the dunes, discovering the old agriculture fields and archeological traces in the dunes, the Zandmotor and the new fresh water lens toward the ancient fossil water pockets in the seabed of the North Sea.
 
How old is water? How old is the North Sea? Since when do we inhabit the coast? How did we find water and food? Which traces of the sea, water, people, plants and animals can you read in the landscape? How can you make fresh water? And what’s the taste of climate change? Artist collective Satellietgroep and the Onkruidenier warm you up for a near future as Climate tour guides.

In the past year we’ve made tactile research in the position of Water pioneers. On several locations and different venues we shared our artistic research the Water pioneer. During Festival Desingkwartier in the Hague we presented the first Zandmotor Cocktailbar and a new flavor palette of the Zandmotor. In June the cocktailbar became part of Sand Songs & Climate Proof with iii. Summer continued in July where we brought the Water pioneer to Over het IJ festival and organized Expedition Landscape extracts. We did this as part of the Waterlandse Vloed remembering the last flood of 1916 in the North of Amsterdam. In September the Water pioneer returned during the 5 years Zandmotor congress in the Kurhaus and on the Zandmotor.

With Expedition Water pioneer we present our findings that we share on December 10. This newly made coastal landscape of the Zandmotor is being appropriated by plants, animals and humans. As pioneers often the first conditions are fresh water supply. On the Zandmotor no visible source of fresh water, no rivers or water taps. The landscape feels like a dessert in the middle of the sea. As Water pioneers we look for fresh water and reflect on how we could become halotolerant as a species. Halotolerance is the adaptive ability of living organisms to survive in severe salt conditions. What is the range our body can have to tolerate salt?

We hope to welcome you on December 10 for our expedition where we open up dialogue in the landscape about the Water pioneer!
 

Public Expedition Zandmotor#9

| 2018-07-28 23:55:11

5 jaar Zandmotor congres op 14 en 15 september    
September 14 & 15: 5 years Zandmotor Conference

English text below

DE ZANDMOTOR IS 5 JAAR!
Voor de kust ten zuiden van Den Haag - tussen Monster en Kijkduin - ligt de inmiddels wereldberoemde Zandmotor, het nieuwste kustinnovatie project van Nederland. Om de vijfde verjaardag van de Zandmotor te vieren komen er op 14 september internationale sprekers en gasten samen in het Kurhaus. Weervrouw Helga van Leur zal het programma leiden over vijf jaar nieuwe kennis voor onze toekomstige kustbescherming.

Op de Expositie van de conferentie presenteert Satellietgroep nieuwe innovaties van kunstenaars en wetenschappers, waaronder Het nieuwe ’ZandGlas’ servies van Zandmotorzand door ontwerpstudio Atelier NL, ‘Beachrock’ door de TU Delft en de ‘Smaak van Klimaatverandering’ door Satellietgroep & Onkruidenier.

UITNODIGING
15 SEPTEMBER 15:30 - 17:30 uu
PUBLIC EXPEDITION ZANDMOTOR#9: PROEF DE ZANDMOTOR!
LOCATIE : ARGUSMAST, ZANDMOTOR


Kom naar de Zandmotor en vier de verjaardag van vijf jaar Zandmotor!
Omdat de Zandmotor ook de favoriete spot is voor jong en oud, wandelaars, kite surfers en fossielen verzamelaars is op 15 september een speciaal publieksprogramma op de Zandmotor waar Provincie Zuid-Holland en Satellietgroep u graag voor uitnodigen.

Kunstenaarscollectief Satellietgroep verzorgt samen met De Onkruidenier een speciale Proeverij. Bezoek de Zandmotor Cocktailbar en laat u verrassen door het smaakpalet dat dit nieuwe kustlandschap te bieden heeft. Op het strand en in de duinen groeien veel strandgroentes en wilde bessen. We maken Zandmotorduinpesto van Zandkool, Zoet & Zoutwater Algencocktails, Duinrozenlikeur en een speciale Duindoorn Energieboost.
 
Deze Proeverij wordt aangeboden door provincie Zuid-Holland, met dank aan gemeente Den Haag. De Zandmotor is lopend goed bereikbaar  vanaf  Kijkduin en Monster en via de  fietspaden door de duinen.
www.satellietgroep.nl | www.onkruidenier.nl | www.dezandmotor.nl

(English)

THE ZANDMOTOR IS FIVE YEARS!
During the celebration of the fifth anniversary of the Zandmotor Helga van Leur, meteorologist and weather forecaster on Dutch National Television, will lead a program involving international speakers and guests that reflect on the results and implications of the Zandmotor - Building with Nature - for future coastal protection. For more information about the Zandmotor conference on 14 & 15 September 2016:
http://www.dezandmotor.nl/en/research/the-sand-motor-five-years-of-building-with-nature/programme/

INVITATION
THURSDAY SEPTEMBER 15, 15:30-17:30
PUBLIC EXPEDITION ZANDMOTOR#9
A TASTE OF THE ZANDMOTOR!
LOCATION: ARGUS MAST, ZANDMOTOR

Satellietgroep and Provincie Zuid-Holland kindly invite you to the Public Program of the Zandmotor conference on September 15th. The Zandmotor is an open air scientific laboratory and also a favorite spot for young and old, walkers, kite surfers and fossil collectors and we organize a special public program for all to join!
Satellietgroep & Onkruidenier will offer you an alluring tasting. Visit the Zandmotor Cocktail Bar and taste the unique palette of the Zandmotor! Hang out by our bar and hear all about the latest gossip of the Zandmotor.
www.satellietgroep.nl | www.onkruidenier.nl | www.dezandmotor.nl
 
SEPTEMBER 14, KURHAUS SCHEVENINGEN
5 YEARS ZANDMOTOR CONFERENCE
ZANDMOTOR AS A CULTURAL PHENOMENON

Satellietgroep is invited by Rijkswaterstaat and Provincie Zuid-Holland to participate during the Zandmotor Conference on the 14th of September in order to celebrate 5 years of the Zandmotor. We will give a Talk and Presentation of the Zandmotor as a Cultural Phenomenon.  
The Zandmotor is described as Building with Nature, a conceptual shift in our relationship with the sea. This relationship is as much a cultural phenomenon as it is an ecological or engineering one. Designed by man, performed by nature. Satellietgroep explores the Zandmotor as an innovation that generates innovatory visual narratives about the hybrid relationship of mankind and man made nature. It requires the arts and design to further explore the implications of this evolving relationship to be shared with broader audiences.  

During the Exposition of the conference Satellietgroep presents a selection of our growing Zandmotor Collection, developed by artist in residents Zoro Feigl, Theun Karelse, Josje Hattink, Berndnaut Smilde, Sarah Cameron Sunde, Laboratory for Microclimates, Esther Kokmeijer and students of the ArtScience Interfaculty, in close collaboration with cultural partners, scientists and local experts.

Together with Onkruidenier we present the ongoing research called Water Pioneer, with A Taste of Climate Change, drinks and amuses made from edible plants found on the Zandmotor.      
Design duo Atelier NL presents ZandGlas, an unique set of glassware, made of sand from the Zandmotor.
TU Delft presents the innovation called Beachrock, a process that turns sand into stone.

ZANDMOTOR ZANDGLAS BY ATELIER NL
www.ateliernl.com
Zandmotor ZandGlas by Atelier NL tells the stunning narrative of the sea, currents, wind, rivers, time, mankind and the origins of the Netherlands. This glassware is a prime example of Innovatory Heritage, an innovative method of storytelling through arts, design and science. These are the very first prototypes of a new serie and a real collector's item. ZandGlas is for all coastal, art and design enthusiasts with a passion for history and innovation.
Contact Atelier NL if you are interested at office@ateliernl.com

BEACHROCK BY TU DELFT
Department of GeoScience & Engineering, Faculty of CITG
Watch the video how sand is turned into stone: https://www.youtube.com/watch?v=wxkAwJUStNs
For the CoRncrete workshop, see the other movies:
https://www.youtube.com/watch?v=hqff5Iq7iCs
https://www.youtube.com/watch?v=yP8ivpt72iQ

Public Expedition Zandmotor#8

| 2018-07-28 23:55:22

Public Expedition#8: Landschapsextracten
Performed at Polder Waterland
Satellietgroep & Onkruidenier, Waterlandse Vloed 1916, Over het IJ Festival Amsterdam.

Hoe smaakt relatieve zeespiegelstijging?

Naast de toenemende aandacht voor stadstuinen en zeeboerderijen onderzoeken kunstenaars/ontwerpers van collectief Satellietgroep en De Onkruidenier hoe de invloed van de mens op klimaatverandering smaakt in het natte veenlandschap van Waterland (Amsterdam Noord), 100 jaar na de Waterlandse Vloed.
In Nederland betekent klimaatverandering een relatieve zeespiegelstijging, omdat naast stijging van de zeespiegel het land ook al eeuwen zakt, mede door ontwatering en bemaling. Waterland staat ook niet stil. Elke eeuw zakt het veen ca. 50 cm. Is dat houdbaar in de toekomst?
 

INVITATION JULY 8-17 2016:
EXPEDITIE#8: LANDSCHAPSEXTRACTEN
WATERLAND, AMSTERDAM NOORD
SATELLIETGROEP & DE ONKRUIDENIER
WATERLANDSE VLOED 1916 - 2016
OVER HET IJ FESTIVAL
VOORDEKUNST

 
Een ontdekkingsreis naar het zout van de Zuiderzee!
Tijdens Expeditie Landschapsextracten gaan Satellietgroep & De Onkruidenier met boeren, experts en publiek in het landschap van Waterland in Amsterdam-Noord op zoek naar de invloed van het zout van de Waterlandse Vloed van 1916.
Tot honderd jaar geleden lag Amsterdam nog aan de Zuiderzee en beschermden de zeedijken aan weerszijden van het IJ ons tegen de getijden en de invloed van het zoute zeewater. In 1916 brak de dijk bij Schellingwoude. Het zeewater uit de Zuiderzee dat het land overstroomde heeft op mens en ecologie een grote impact gehad. Deze vloed was doorslaggevend om de Afsluitdijk te bouwen en de Zuiderzee veranderde in het IJsselmeer.
 
Wat kunnen we honderd jaar later terugvinden van de invloed van het Zuiderzeewater in het landschap van Waterland? In de bodem, het water, de planten, de verhalen? Kunnen we het zout van de Zuiderzee proeven?

VOORDEKUNST
Wil jij ook het zout van de Waterlandse Vloed proeven?
Doneer nu, boek alvast een fietsexpeditie met mobiele laboratoria en bezoek straks de Landschapsbank tijdens het Over het IJ festival.
Daarmee steun je dit project en proef ook jij binnenkort het zout van de Waterlandse Vloed!
https://www.voordekunst.nl/projecten/4616-expeditie-landschapsextracten
   
EXPEDITIE LANDSCHAPSEXTRACTEN
Ga mee op fietsexpeditie in Waterland en kruip even onder de huid van het landschap!
Ontdek samen met kunstenaars Ronald Boer, Jonmar van Vlijmen en Francois Lombarts en hun mobiele laboratoria de verschillende zoutextracten uit dit landschap. Breng je wel zelf een fiets mee?
Data: 9, 10, 16 en 17 juli van 15:00 tot 18:00
Tickets: € 15 pp
Kaartverkoop: www.overhetij.nl

TENTOONSTELLING LANDSCHAPSBANK LANDSCHAPSEXTRACTEN
Ontdek het eetbaar archief van Waterland
Alles wat met de mobiele laboratoria en tijdens de expedities verzameld wordt in het landschap, wordt samengebracht in de Landschapsbank tijdens het Over het IJ Festival op de NDSM werf in Amsterdam. Het wordt een eetbaar archief waarmee je de Landschapsextracten uit Waterland kunt ontdekken en proeven.
Data: 8 t/m 17 juli
Locatie: Over het IJ Festival op NDSM werf, TT Neveritaweg 61 in Amsterdam Noord
 
Meer informatie:
www.satellietgroep.nl | www.onkruidenier.nl | www.waterlandsevloed.nl | http://overhetij.nl
Landschapsextracten is onderdeel van het onderzoek Waterpionier.

English

EXPLORING THE SALT OF THE ZUIDERZEE!
During Expedition Landschapsextracten Satellietgroep & De Onkruidenier together with farmers, experts and audiences explore the impact of salt of the Waterland Flood of 1916 in the landscape.
Untill a hunderd years ago Amsterdam was on the shores of the Zuiderzee, protected for tides and salt water intrusions by dikes along the IJ. In 1916 the dike at Schellingwoude broke. Salt seawater flooded the landscape and infuenced lives and environment. This flood instigated the building of the Afsluitdijk and Zuiderzee became IJsselmeer.

After hunderd years, can we still find the traces of salt in the landscape of Waterland? In the soil, the water, the plants, the naratives? Can we tast the salt of the Zuiderzee?
 
VOORDEKUNST
Would you like to taste the salt of Waterland Flood?
You can contribute now to this project with your donation, book one of the bike expeditions and visit the Landschapsbank at Over het IJ Festival. Support the project and soon you'll be able to taste the salt of the Waterland Flood!
https://www.voordekunst.nl/projecten/4616-expeditie-landschapsextracten
   
EXPEDITION LANDSCHAPSEXTRACTEN
Join us for the bike expedition and discover what lies beneath the surface of the landscape!
Explore with artists Ronald Boer, Jonmar van Vlijmen and Francois Lombarts and their mobile labs the various landscape extracts. Be sure to bring along a bike.
Dates: 9, 10, 16 en 17 juli, 15:00 - 18:00
Tickets: € 15 pp
Book your tickets: www.overhetij.nl

EXHIBITION LANDSCHAPSBANK LANDSCHAPSEXTRACTEN
Explore the edible archive of Waterland
All findings of the mobile labs and expeditions will be presented at the Landschapsbank during Over het IJ Festival at NDSM werf in Amsterdam. You can join us to explore and taste this edible archive of landscape extracts of Waterland.
Dates: 8 t/m 17 juli
Location: Over het IJ Festival op NDSM werf, TT Neveritaweg 61 in Amsterdam Noord
 
Landschapsextracten is part of Waterpionier artistic research by Satellietgroep & Onkruidenier.

 

<< < Pagina 2 van 4 > >>
bg4.jpg
was project coastal from badgast water new artist scheveningen artists with cultural satellietgroep zee zandmotor dat sea art research