subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Pioneering as an artist collective

| 0000-00-00 00:00:00

Satellieteiland, where art is the first form of life / Call for Ideas 2006
Doel van het kunstinitiatief is het veroveren van een positie voor kunst en cultuur aan zee door haar bijdrage aan het ontwikkelingsproces van nieuw cultuurgebied in zee.
Op 1 januari 2006 is - vooruitlopend op de toekomstige kustuitbreiding – Satellieteiland in gebruik genomen. Op dit kunsteiland wordt het culturele scenario voor de toekomst ontwikkeld en gerealiseerd.

 

De Nederlandse kust ondergaat de komende decennia een grote verandering. In het kader van de wereldwijde stijging van de zeespiegel ontwikkelt de overheid plannen voor bescherming van de kust. Voor de kust van Zuid Holland betekent dat een kustuitbreiding in zee, in de vorm van kunstmatige eilanden van Hoek van Holland tot Scheveningen. De economische haalbaarheid van deze kustuitbreiding wordt door diverse ministeries berekend. De voorgestelde veranderingen zijn enorm en zowel geografisch, ecologisch, conceptueel als filosofisch uniek. Verschuivingen van natuur naar cultuur en van concept naar materie roepen vragen op over nieuw land, nieuwe (kust)landschappen, nieuwe vormen van stedelijkheid en nieuw cultuurgebied in zee.

De Satellietgroep constateert dat kunst en cultuur in de huidige exploitatie van de kust een beperkte recreatieve invulling kent.
Vooruitlopend op de toekomstige invulling van de eilanden claimt de Satellietgroep met Satellieteiland ruimte voor de kunsten.

De huidige kunstcultuur kenmerkt zich door haar onorthodoxe en transdisciplinaire werkwijze. Kunstenaars eigenen zich op kritische en avontuurlijke wijze domeinen toe die voorheen buiten de kunsten vielen. Verschillende media, maar ook toerisme en economie, nomadische werk- en woongemeenschappen en utopieën vormen belangrijke terreinen voor kritische analyse van en/of parodie op de huidige maatschappij.

Satellieteiland biedt een unieke cultuurplek in de Noordzee die pas tijdens de daaropvolgende landwinning haar stedelijke omgeving en structuur zal krijgen. Satelliet biedt ruimte en afstand om de huidige maatschappij te exploreren en exploiteren vanuit een nieuw en onbelast standpunt met als doel nieuwe culturele perspectieven te ontwikkelen. Satelliet biedt de blik terug, vanaf de zee, vanuit de ruimte.

Op 26 maart 2006 is Satellieteiland met een opening in gebruik genomen. Op dit kunsteiland wordt het culturele scenario voor de toekomst ontwikkeld en gerealiseerd. Satellietgroep nodigt kunstenaars, wetenschappers en geïnteresseerden uit de eerste Expedities van Vaste Land naar Satelliet-eiland te verbeelden in een culturele dienst, product of strategie.
Satellieteiland is in maart 2006 geopend met medewerking van Ronald Waterman (bedenker van Plan Waterman voor kustuitbreiding) en acteur Niel Brandaan Cotterink.

bg3.jpg
new satellietgroep dat sea coastal artists badgast with research was art from project water scheveningen zee artist zandmotor cultural