subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Replica

| 0000-00-00 00:00:00REPLICA
I-Chern Lai, Nobuyuki Yamamoto, Yasunori Kawamatsu
July 14, 15 & 16
Opening Friday July 14 at 17:00
Venue: Billytown Bookshop, Capadosestraat 11 The Hague


We warmly invite you to join the small presentation by artist in residence I-Chern Lai, Nobuyuki Yamamoto, Yasunori Kawamatsu. During a month residency at our DCR Gueststudios in The Hague each artist explored Nature, Society and History.
This presentation is part of the international exchange project between the Netherlands, Japan and Scotland.
More: www.laiichern.com, www.nobuyukiyamamoto.com, www.kawamatsuyasunori.com
With special thanks to Billytown, 3TREESceramics, ASAHI SHINBUM FOUNDATION, Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Fazle Shairmahomed, Naomie Pieter, Nishi Ko, Asami Kiuchi.

Tuinieren zonder Grenzen - Oerol 2017

| 0000-00-00 00:00:00

We nodigen je van harte uit / We warmly invite you to join Satellietgroep & De Onkruidenier at Zelfpluktuin Groenhof during Oerol 2017 at Wadden island Terschelling.


10 - 18 JUNI 2017:
TUINIEREN ZONDER GRENZEN
GARDENING WITHOUT BOUNDARIES

SATELLIETGROEP & ONKRUIDENIER


OEROL EXPEDITIE PROGRAMMA:
Locatie Oost L: Zelfpluktuin Groenhof, Oosterend 9, Terschelling
Open: 10 t/m 18 juni van 11:00 tot 17:00
SPECIAAL: dagelijks 'Verhalentafel' met lokale gasten en experts 16:00 - 17:00
Let op: toegang met entreebandje, zie www.oerol.nl
 
Verhalen en interventies vormen het landschap en voeden lokale cultuur en natuur.
In de Landschapsmakerij maken we de rol van de mens in veranderingsprocessen zichtbaar.


LANDSCHAPSMAKERIJ
Tuinieren zonder grenzen is een werkplaats waar Satellietgroep & Onkruidenier samen onderzoeken hoe landschappen op Terschelling worden gemaakt. Water, zand, vegetatie, tijd en verhalen vormen de grondstoffen die we transformeren om toekomstscenario’s voor het eiland te ontdekken.
We liepen van Waddenzee naar Noordzee, van eendenkooi naar schapenboerderij en onderweg hebben we verhalen en grondstoffen verzameld. De bijzondere wisselwerking tussen mens en natuur die bepalend is voor het eiland Terschelling, vormt ons vertrekpunt. Hoe definiëren we natuur op een gecultiveerd eiland? En wie bepaalt hoe de omgeving eruit ziet? De natuur lijkt tegenwoordig volledig binnen het culturele domein te liggen, maar de opvattingen over welke natuurlijke processen we als mens wel en niet moeten manipuleren of beïnvloeden, lopen ver uiteen. Welke soorten zijn gewenst? En wat is ongewenst?

Vanuit de gedachte dat vegetatie op een bepaald type landschap duidt, kunnen we concluderen dat planten ook als indicator voor landschappelijke veranderingen fungeren. Uit de vegetatie kunnen we dus aflezen of een natuurgebied zich ontwikkelt zoals we dat graag zien. Maar kunnen we er ook al uit opmaken dat het klimaat verandert? KNMI verwacht naast een sneller stijgende zeespiegel ook nattere winters, hevigere buien, hogere temperaturen en kans op drogere zomers. Soorten zouden al migreren naar het noorden om een geschikte leefomgeving in Nederland te vinden. Kortom, het klimaat verandert en de behoeften van de mens en het eiland veranderen mee. Kunnen we daarop anticiperen?

‘Tuinieren zonder grenzen’ is een samenwerking van Satellietgroep en de Onkruidenier en gaat over een steeds veranderd eiland. Terschelling is na Vlieland, Waterland en de Zandmotor de vierde kustlocatie waar de Onkruidenier (Jonmar van Vlijmen, Ronald Boer) en Satellietgroep (Jacqueline Heerema, Francois Lombarts, Lotte Bosman) met veldwerk, artistiek, historisch en landschappelijk onderzoek nieuwe interpretaties en visuele narratieven creëren over de veranderende relatie mens en natuur.

Met dank aan Suus en Jos (Zelfpluktuin Groenhof), Jolanda en Gerben (Schapenboerderij De Zeekraal), de vele eilanders die hun kennis delen & Oerol.
De Oerol Expeditie 2017 is het laboratorium voor Expeditie Waddenland, een cultuur-natuur route langs de Waddenkust in 2018. Een project van Sense of Place en Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad 2018.

EXTRA: VERDIEPINGSPROGRAMMA - OEROL COLLEGE TUINIEREN ZONDER GRENZEN
Dinsdag 13 juni 14:00 -15:00 uur
Lokatie Midden: café Europa op de Westerkeyn.
Let op: toegang met entreebandje, zie www.oerol.nl

Ronald Boer (Onkruidenier) en Jacqueline Heerema (Satellietgroep) delen hun fascinaties met publiek en met wetenschappers Dr. Rob Lenders, docent/onderzoeker Environmental Science, specialisatie historical ecology en Dr. Mans Schepers, Lid van de Young Wadden Academy en Post-Doc onderzoeker bij het Groninger Instituut voor Archeologie; gespecialiseerd in mens-natuur relaties in het waddengebied in de periode voor de bedijkingen. Gepresenteerd door Erik Willems en Rosa Fontein, mede mogelijk gemaakt door de Waddenacademie, de Jonge Akademie en de Radboud Universiteit.

 
Beeld: Ronald Boer
 
Te gast bij Suus en Jos op hun Zelfpluktuin Groenhof:
In onze pluktuin kan je in het zomerseizoen, afhankelijk van wat er die dag plukrijp is, heerlijke duurzaam geteelde aardbeien, verschillende kleinfruitsoorten en prachtige veldbloemen plukken. Alles wordt duurzaam geteeld, dat wil zeggen zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen, en met zorg voor bodem en milieu. In ons tuinwinkeltje verkopen we heerlijke verse fruitsapjes en kruidenthee uit eigen tuin, en ambachtelijk gemaakte kleinfuitproducten. Kom langs en pluk de dag op Zelfpluktuin Groenhof Terschelling, aan de hoofdweg tussen Hoorn en Oosterend!
 
OEROL TIPS:
Bezoek ook de projecten van artist in residents en vormgevers waar Satellietgroep mee samen werkt: Atelier NL: ZandGlas Terschelling; Cocky Eek: Landing Sites i.s.m. Schweigman&; Dadadadan Tenko, Maria Kley & Nishiko: Tsukumogami

LINKS: www.oerol.nl | www.zelfpluktuingroenhof.nl | www.dezeekraal.nl

Over - About

| 0000-00-00 00:00:00

WHO IS THE 'SELF' IN SELF SUFFICIENCY?


In the Anthropocene humans affect the earth on a geological scale. Satellietgroep explores the Zandmotor, a prime example of the anthropogenic frame of mind, as a cultural phenomenon. We need engaged artists and passionate scientists to unexpectedly explore the world around us and jointly test our perceptions.Satellietgroep @ NYC


OVER
Kunstenaarscollectief Satellietgroep (Den Haag, 2006) onderzoekt de zee, kusttransities, klimaatverandering en de rol van de mens in deze processen, in binnen- en buitenland.
Met de actuele discussie over het nieuwe geologische tijdperk, het Antropoceen genoemd, komen we tot het inzicht dat de mens ook sturend is in veranderingsprocessen op aarde. Veel van ons veranderende klimaat hangt nu immers samen met de invloed die wij als mens uitoefenen op onze leefomgeving. Besef van het kustlandschap als cultuurlandschap draagt bij aan het beter leren begrijpen van de geschiedenis (waar komen we vandaan) en de toekomst (waar gaan we naartoe). Satellietgroep onderzoekt samen met kunstenaars, ontwerpers en experts sinds 2014 de Zandmotor als cultureel fenomeen, als voorbeeld van de antropogene invloed van de mens op aarde. Na eeuwenlang bouwen van dijken, dammen en sluizen die effect hebben op onder meer verzilting en het verhinderen van transport van sedimenten naar zee (de zogenaamde zandhonger langs de Nederlandse kust) is de Zandmotor het nieuwste voorbeeld van de hybride relatie mens en natuur: build by man, performed by nature. De Zandmotor is een nieuw kustlandschap in Zuid-Holland, ten zuiden van Den Haag. Als een efemeer Land Art project is de Zandmotor in 2011 gebouwd met 21,5 miljoen m3 Pleistoceen zand van de bodem van de Noordzee, uit de tijd dat de mammoeten wandelden over de bodem van wat we nu de Noordzee noemen. Het is een openbaar toegankelijk wetenschappelijk onderzoeksterrein om nieuwe kennis te genereren voor de toekomstige kustbescherming, genaamd Bouwen met de Natuur. Uniek, want de Zandmotor is het enige stukje buitendijks Nederland dat is gebouwd als experiment om te veranderen en zelfs op te gaan in zee, strand en duinen rond 2031.

ABOUT
Artists collective Satellietgroep (The Hague, 2006) explores through arts & design the social and ecological impact of the sea and coastal transitions on cities, people, communities and environments, and vice versa the influence of mankind on coastal transitions and climate change in The Netherlands and abroad. Our aim is to enhance public and professional awareness on coastal transitions. Satellietgroep hosts artists in residents for artistic fieldwork, connect with locals and experts and develop new concepts and works that reflect the resilience of coexistence of man and water, in past, present and future. Long term projects are 'Badgast' - artist in residency program at The Hague/Scheveningen (2009-2014), 'Now Wakes The Sea', the international exchange residency program in collaboration with international cultural partners (since 2012).
Starting September 2014 we program the first artistic research on the Zandmotor in collaboration with Villa Ockenburgh/Locatie Z (2014-2015), with international collaborations with Nida Art Colony (LT), NCCA St.Petersburg (RU) and LMCC (NYC).
Satellietgroep programs 3 DCR Gueststudios at DCR, the cultural incubator in The Hague that also houses 35 permanent studios for artists and designers, including the studio of Satellietgroep, Zaal 3 - laboratory for performing arts of Theater aan het Spui, sound studio Loos, Cloud Danslab and exhibition space Nest. If you are interested in a short or long term cultural visit in The Hague, chack out: www.gueststudio.com | www.dedcr.nl
The curatorial team of Satellietgroep consists of Jacqueline Heerema, Francois Lombarts and Lotte Bosman.


Satellietgroep @ Zandmotor

Tijd Maken - Making Time 2017

| 0000-00-00 00:00:00

NVITATION 19-20-21 MEI 2017
TIJD MAKEN - MAKING TIME

SATELLIETGROEP AT FESTIVAL DESIGNKWARTIER THE HAGUE
With Masha Ru, Nishiko, Atelier NL, Maurice Meewisse, Lotte Geeven and experts of the Tempel.
Location: Tempel, department of Archaeology, Nature and Environmental Education, Prins Hendrikplein, The Hague
Time: Friday May 19, Saturday May 20 and Sunday May 21 11:00 - 18:00
Free admission!
www.festivaldesignkwartier.nl
www.denhaag.nl/archeologie

Volgend op het succes van vorig jaar werkt kunstenaarscollectief Satellietgroep ook dit jaar weer tijdens Festival Designkwartier 2017 in en met de Tempel, centrum voor Archeologie, Natuur- en Milieu Educatie Den Haag.
‘TIJD MAKEN - MAKING TIME’ gaat over een gedeelde passie voor grondstoffen, scherven, constructies en reconstructies van tijd en plaats. Er bestaat een wijdverspreide fascinatie om in het landschap sporen te onderzoeken, verzamelen en archiveren. Waar die passie vandaan komt is een van de vragen waar we samen met kunstenaars, vormgevers en de medewerkers van de Tempel bij stil staan.

Following the success of last year, artists collective Satellietgroep works again at and with the Tempel, department of Archaeology Nature and Environmental Education The Hague, during Festival Designkwartier 2017
'TIJD MAKEN - MAKING TIME' is about the shared passion for raw materials, shards, constructions and reconstructions of time and place. There exists a wide spread passion for exploring, collecting and archiving traces in the landscape. The origin of this passion is one of the questions we relate to together with artists, designers and experts of the Tempel.

WORKSHOPS & MORE FOR CHILDREN & ADULTS:
Explore what the world looked like through a microscope and help wash and paste shards with the experts of the Tempel.
Each day 12:00 - 13:00 Making your own Fossils with Nishiko
Each day at 16:00 - 17:00 Collective Soil Tasting with Masha Ru
Join Atelier NL and you can buy your Zandmotor ZandGlas!

 
EATABLE CERAMICS & EARTH TASTING BY MASHA RU
Join Masha during the Collective Soil Tasting, each day 16:00 - 17:00

For Festival Designkwartier Masha selected 60 soils from around the world and presents 'Eatable Ceramics'. Geophagy is a phenomenon of eating earth and soil-like substances. In a number of countries all over the world geophagy is a cultural and spiritual tradition. However, in Europe and United States it is officially regarded as a psychological disorder, which is included into DSM-IV. This installation presents 'edible' soils from various countries. The clays can be tasted. We tasted all of it. Some of it we eat regularly. However, we did not analyse all of it yet. Thus, eating is at your own risk.
With special thanks to Atelier NL and Mondriaan Fonds for the support of Masha Ru in 2015-2017.
http://masharu.nl/


MAKING YOUR OWN FOSSILS BY NISHIKO
Join Nishiko for Making your own Fossils, each day 12:00-13:00

Shells, mammoth bones, insects, footsteps. A great duration of time is one of the key ingredients of becoming a fossil. Christiaan Rieffe, geologist at the Tempel, explained that almost anything which survived 4000 years can be considered as a fossil. Taking that as a starting point, visual artist Nishiko organises the workshop “making fossils”, in an attempt to design our own fossils. Let’s hope, someone will uncover your fossils in 4000 years!

REPAIRING WORK OF VALERIE DEMPSEY AND RONALD BOER 'BEACH LABORATORY' BY NISHIKO
A broken wine glass, four broken glass bottles and shards of specimen dishes, plaster and things made, found and received during the process.

The original artwork 'Beach laboratory; Coastal Reckoning' of Valerie Dempsey and Ronald Boer consisted of distilled seawater and extracted sea salt, which the artists collected at four points on the beach in Scheveningen, during the residency program at Badgast organised by Satellietgroep in 2010. During exhibition at Nest in summer 2011, the salt was displayed in four specimen dishes, and behind these, the water stored in four bottles. An accident took place during the opening, when someone placed a wine glass on the shelf on which the work was displayed. It fell to the ground, and the work was completely destroyed.
When Nishiko witnessed the incident, she was concurrently occupied with repairing broken objects, and so was moved to keep the shards, promising the artists to repair their work. The work is a hommage to the numerous coincidences Nishiko has had through her 'Repairing Earthquake Project' that started in 2011, just after she encountered the fallen artwork.
With special thanks to Elizabeth Ogilvie for the exchange residency program with Satellietgroep at Sea Loft, Scotland in 2016.
http://nishiko55.com/ZANDMOTOR ZANDGLAS BY ATELIER NL
Join Atelier NL and you can buy your Zandmotor ZandGlas!

Last year during Festival Designkwartier designers Nadine Sterk and Lonny van Ryswyck of Atelier NL presented the research, this year the product!
Nadine and Lonny used the sand from the Zandmotor and developed ZandGlas in collaboration with our network of scientists. For the manufacture of the limited edition, the designers worked together with Gert Bullée, top glassblower in the Netherlands. At high temperatures, the wild sands of the Zandmotor melt and eventually transform into characteristic, pale green glass. Sleek and elegant design in a sophisticated colour, and with charming imperfections that make each object unique. These are the very first glass products in a larger series that Atelier NL is crafting out of sand from dunes, beaches, rivers, deserts, mountains and sandpits in the Netherlands and beyond. Photo: Teun van Beers.
www.ateliernl.comTHE NOISE OF TIME BY LOTTE GEEVEN

If you listen carefully you can hear a very soft and constant rustling sound in the background wherever you are: the noise of time. Resident artist Lotte Geeven - who is at the moment researching acoustic sand - created a small edition of acoustic hourglasses entitled ’ The noise of time’ after the eponymous novel by Julian Barnes. These instruments filled with very fine sand can be played by one simple hand-gesture that sets  1.5 millions grains in motion. This is one small hand out of the monstrous amount of approximately seven quintillion five quadrillion grains of sand on earth that are rolling and swirling over the globe; choreographed by winds and currents.
www.singingsand.org | www.geeven.nlWERKLANDSCHAP ZANDMOTOR - LABOUR LANDSCAPE ZANDMOTOR
BY MAURICE MEEWISSE


 

Zandmotor - artists in residence 2017

| 0000-00-00 00:00:00

MARCH - APRIL - MAY 2017:
WERKLANDSCHAP ZANDMOTOR
LABOUR LANDSCAPE ZANDMOTOR

We warmly introduce and invite you to join the Zandmotor research in progress by parallel artist-in-residence Lotte Geeven and Maurice Meewisse as part of the Mondriaan Fonds Binnenland Gastatelier Program during March-May 2017.
With special thanks to Mondriaan Fonds Binnenland Gastatelier program.


SPECIAL:
INVITATION MAY 12
PUBLIC EXPEDITION ZANDMOTOR#11: IJZER - IRON

BY MAURICE MEEUWISSE
Location: Zandmotor, between F1 and F2, maked X on map below
Check for directions: http://www.dezandmotor.nl/nl/strandbezoekers/route-naar-de-zandmotor/
Time: 10:45 - 18:00
Please note: COFFEE BREAK at 10:45 - 11:00Artist Maurice Meewisse is fascinated how the Zandmotor is in a way also the accomplishment of industry, the result of human endeavour, even though it is experienced as nature.
With a mixture of natural and human-made materials he will start a small scale industry: with charcoal he produced himself from driftwood that washed ashore on the Zandmotor and the low quality iron ore he found at the Zandmotor, Maurice will attempt to make iron on May 12.INVITATION APRIL 17 - MAY 16
KOFFIEPAUZE ZANDMOTOR - COFFEE BREAK ZANDMOTOR
BY MAURICE MEEWISSE


Maurice Meewisse doet onderzoek naar de randverschijnselen en de bijwerkingen van de Zandmotor. Hij zoekt naar onverwachte materialen die niet op een strand thuis horen – en dan voornamelijk obscure objecten – zoals steenkool en ijzeroer. Met de mengeling van natuurlijk materiaal en niet natuurlijke producten wil hij een kleinschalige industrie opzetten: Hij gaat ijzer maken. Op een bepaalde manier is de Zandmotor ook een product van de industrie, ondanks dat het in de beleving als natuur wordt gezien. Meewisse zal daar een belangrijk dagelijks ritueel introduceren: de koffiepauze.
Gedurende vier weken opent hij een kantine waar mensen welkom zijn om een kopje koffie te komen drinken – elke werkdag open van 10:45 tot 11:00.
www.mauricemeewisse.comMaurice Meewisse researches the fringes and side effects of the Zandmotor. He looks for materials that aren't expected on the beach – preferably obscure objects – like coal and low quality iron ore. With a mixture of natural and human-made materials he will start a small scale industry: he will make iron. The Zandmotor is in a way also the accomplishment of industry, the result of human endeavour, even though it is experienced as nature. To this he will introduce a very important daily ritual: the coffee break.
For a four week period he opens a cantine where people are invited to come and enjoy a cup of coffee – open every working day between 10:45 and 11:00.

www.mauricemeewisse.com

DE ZAND MACHINE - THE SAND MACHINE
BY LOTTE GEEVEN


Woont u in de woestijn?
Help ons het akoestisch zand te verzamelen vanuit de afgelegen plaatsen op deze planeet waar het zand zingt, fluit, giert en brult. Dit zeldzame zand vanuit de hele wereld zal samen komen in een publiek geluidskunstwerk.
Voor het kunstproject in ontwikkeling, verzamelt kunstenaar Lotte Geeven akoestisch zand uit de weinige en afgelegen plaatsen in de wereld waar dit zeldzame fenomeen zich voordoet en de woestijn brult en zingt. Ook op de Zandmotor is een stukje ‘zingend zand’ te vinden waarmee Geeven haar eerste tests heeft gedaan. Via Facebook, Twitter, telefoonboeken, onverwachte sporen en Google Maps spoort ze mensen op die in bepaalde extreem afgelegen gebieden leven en overtuigt hen om akoestische zand naar Nederland te sturen. Op dit moment rijden een limousine bestuurder in Oman genaamd Rizwan, evenals Luca uit Kazachstan en Melanie, die op de eenzaamste snelweg in de wereld in Nevada woont, naar de woestijn om zandkorrels te verzamelen, die samen zullen klinken in het kunstwerk. Voor de laatste partij van dit speciale zand reist de kunstenares binnenkort zelf naar de Namib, de oudste woestijn van de wereld.
Als u wilt helpen en toevallig in Mongolië, Chili, Afghanistan, Kazachstan, China, Qatar, Oman, Tsjaad, de Westelijke Sahara, Marokko, Californië of Nevada woont, of iemand kent die daar woont: stuur dan een e-mail naar Lotte Geeven (info@geeven.nl) en zij zal zo snel mogelijk contact met u opnemen. Alvast bedankt!
Voor meer informatie over het project, waar akoestisch zand te vinden is en hoe het klinkt:
www.singingsand.org
www.geeven.nlAre you living in the desert?
Help collect acoustic sand from the few remote areas on this planet where the sand sings, whistles, booms and roars. This rare sand from all over the world will be sounding together in a public artwork. For the art project in progress, artist Lotte Geeven is collecting acoustic sands from the few remote places in the world where this rare phenomenon occurs and the deserts roar and sing. Also on the Zandmotor, traces of ‘singing sand’ can be found with which Geeven started her first experiments. Through Facebook, Twitter, phonebooks, wild leads and Google maps she is tracing people that live in the extremely remote areas and persuades them to send acoustic sand. At this very moment a limousine driver in Oman named Rizwan; Luca, from Kazakhstan and Melanie, who is living on the loneliest highway in the world in Nevada, are all about to drive into the desert to collect these sand grains that will sound together in the artwork. For the last batch of this special sand the artist herself will travel to the Namib, the world’s oldest desert.
If you feel like helping out and happen to live in Mongolia, Chile, Afghanistan, Kazakhstan, China, Qatar, Oman, Chad, Western Sahara, Morocco, California or Nevada or know someone who lives there: please send an email to Lotte Geeven (info@geeven.nl) and she will get back to you a.s.a.p. Thank you!

More information about the artwork, where to find acoustic sand and what it sounds like:
www.singingsand.org
www.geeven.nl
 


MARCH - MAY 2017
LOTTE GEEVEN & MAURICE MEEWISSE
ARTIST-IN-RESIDENCE WITH SATELLIETGROEP
BINNENLAND GASTATELIER MONDRIAAN FONDS

Lotte and Maurice will work parallel for 3 months (March, April, May 2017) on the Zandmotor with Satellietgroep at DCR Gueststudios, selected after the open call through the Mondriaan Fonds: https://www.mondriaanfonds.nl/aanvraag/de-zandmotor-i-s-m-satellietgroep-en-dcr-gueststudios-den-haag-voor-kunstenaars-en-bemiddelaars/ 

FEBRUARY - SEPTEMBER 2017:
COCKY EEK 'LANDING SITES'
ZANDMOTOR ARTIST-IN-RESIDENCE & OEROL

IN COLLABORATION WITH SCHWEIGMAN&, MATTHIJS MUNNIK & GEARTSJE VAN DER ZEE

The project will start with preliminary research at Zandmotor in February 2017, develop during Oerol June 2017 to be presented at Zandmotor in September 2017.
During the first part of the artist-in-residency there are a two public presentation moments at the Zandmotor: Friday February 17 at 13:00h and Friday March 3 at 13:00h.
We meet at Argusmast at Zandmotor.
You are very welcome to join, please contact us in advance at satellietgroep@gmail.com
 
The Zandmotor is a man-made landscape that will dissolve in about 15 years into sea, beach and dunes. Right now, how can we sense its wide-open space and the movement it contains in all its intensity? The body is always located in relation to the space that contains it. Space is something that is experienced in motion that first makes it appearance through movement. During this research period body and space are the materials that are set into relation to each other. At the Zandmotor we will explore and develop wearable interfaces to create new sensory relationships in which our inner landscape will converge with the landscape that surrounds us. The interfaces will stage us in a contemporary drama in which we are part of and separate from our environment.

The process of Landing Sites can be followed at the blog https://landingsites.wordpress.com/
Landing Sites is a project by Cocky Eek in collaboration with Matthijs Munnik, assisted by Geartsje van der Zee. The outcomes of the artist-in-residence at the Zandmotor will be presented at the Oerol Festival 2017 and at the Zandmotor itself in September. Landing Sites is a coproduction of Schweigman& and Satellietgroep. Stroom Den Haag generously supports Landing Sites.


WATERPIONIER ZANDMOTOR SOUND SCAPE
Listen to the sound scape 'Waterpionier' by Satellietgroep and Sciant Lentement, recorded at Zandmotor (2016). First released at Audio The Hague (2016): http://iiinitiative.org/editions/audio-dh/ Now published in Station to Station - All that Art online magazine by jajajaneeneenee.com (2017) http://www.transartists.org/sites/default/files/station2station/2/

<< < Pagina 2 van 3 > >>
bg5.jpg
coastal new artists zee was with zandmotor satellietgroep cultural art project from water badgast artist research dat scheveningen sea