subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Over/about Satellietgroep

| 2016-08-05 17:25:41

OVER
Kunstenaarscollectief Satellietgroep (Den Haag, 2006) onderzoekt de zee, kusttransities, klimaatverandering en de rol van de mens in deze processen, in binnen- en buitenland.
Met de actuele discussie over het nieuwe geologische tijdperk, het Antropoceen genoemd, komen we tot het inzicht dat de mens ook sturend is in veranderingsprocessen op aarde. Veel van ons veranderende klimaat hangt nu immers samen met de invloed die wij als mens uitoefenen op onze leefomgeving. Besef van het kustlandschap als cultuurlandschap draagt bij aan het beter leren begrijpen van de geschiedenis (waar komen we vandaan) en de toekomst (waar gaan we naartoe). Satellietgroep onderzoekt samen met kunstenaars, ontwerpers en experts sinds 2014 de Zandmotor als cultureel fenomeen, als voorbeeld van de antropogene invloed van de mens op aarde. Na eeuwenlang bouwen van dijken, dammen en sluizen die effect hebben op onder meer verzilting en het verhinderen van transport van sedimenten naar zee (de zogenaamde zandhonger langs de Nederlandse kust) is de Zandmotor het nieuwste voorbeeld van de hybride relatie mens en natuur: build by man, performed by nature. De Zandmotor is een nieuw kustlandschap in Zuid-Holland, ten zuiden van Den Haag. Als een efemeer Land Art project is de Zandmotor in 2011 gebouwd met 21,5 miljoen m3 Pleistoceen zand van de bodem van de Noordzee, uit de tijd dat de mammoeten wandelden over de bodem van wat we nu de Noordzee noemen. Het is een openbaar toegankelijk wetenschappelijk onderzoeksterrein om nieuwe kennis te genereren voor de toekomstige kustbescherming, genaamd Bouwen met de Natuur. Uniek, want de Zandmotor is het enige stukje buitendijks Nederland dat is gebouwd als experiment om te veranderen en zelfs op te gaan in zee, strand en duinen rond 2031.

ABOUT
Artists collective Satellietgroep (The Hague, 2006) explores through arts the social and ecological impact of the sea and coastal transitions on cities, people, communities and environments, and vice versa the influence of mankind on coastal transitions and climate change in The Netherlands and abroad. Our aim is to enhance public and professional awareness on coastal transitions. Satellietgroep hosts artists in residents for artistic fieldwork, connect with locals and experts and develop new concepts and works that reflect the resilience of coexistence of man and water, in past, present and future.

Long term projects are Badgast - artist in residency program at The Hague/Scheveningen (2009-2014), Now Wakes The Sea, the international exchange residency program in collaboration with international cultural partners in Turkey, Moldova, Georgia, Russia, Lithuania, New York (since 2012).
Starting September 2014 we program the first artistic research on the Zandmotor in collaboration with Villa Ockenburgh/Locatie Z (2014-2015), with international collaborations with Nida Art Colony (LT), NCCA St.Petersburg (RU) and LMCC (NYC).

Satellietgroep programs 3 DCR Gueststudios at DCR, the cultural incubator in The Hague that also houses 35 permanent studios for artists and designers, including the studio of Satellietgroep, Zaal 3 - laboratory for performing arts of Theater aan het Spui, sound studio Loos, Cloud Danslab and exhibition space Nest. If you are interested in a short or long term cultural visit in The Hague, check out: www.gueststudio.com | www.dedcr.nl

The curatorial team of Satellietgroep consists of Jacqueline Heerema, Ronald Boer and Francois Lombarts.

In the Anthropocene humans affect the earth on a geological scale. Satellietgroep explores the Zandmotor, a prime example of the anthropogenic frame of mind, as a cultural phenomenon. We need engaged artists and passionate scientists to unexpectedly explore the world around us and jointly test our perceptions.

over Satellietgroep

| 2011-07-20 10:49:14

Where art is the first form of life
Kunstenaarsinitiatief Satellietgroep is in 2006 opgericht in Den Haag, met als doel onderzoek naar de culturele betekenis van de zee vanuit het perspectief van de kunsten en wetenschap. De oprichters zijn Jacqueline Heerema (kunst concept + organisatie), Andries Micke (architect), Hederik van der Kolk en Bas de Koning (vormgevers van collectief Duel) en Marianne Volleberg (antropoloog). We dagen kunstenaars, vormgevers, (landschap) architecten en wetenschappers uit om nieuwe concepten en projecten te ontwikkelen die de culturele, innovatieve en duurzame kwaliteiten van de zee en haar kusten tot uitdrukking te brengen.

De zee is van iedereen en daardoor van niemand - woorden waarmee de grootste publieke ruimte ter wereld is gedefi-nieerd en tegelijkertijd ongearticuleerd blijft. Wereldwijd staan de zee en haar kusten onder grote druk. Klimaatveranderingen, economische, functionele en recreatieve belangen strijden om ruimte. De voorgestelde veranderingen zijn enorm en zowel geografisch, ecologisch, conceptueel als filosofisch uniek. Verschuivingen van natuur naar cultuur en van concept naar materie roepen vragen op over nieuw land, nieuwe (kust)landschappen, nieuwe vormen van stedelijkheid en nieuw cultuurgebied in/aan zee.

Maar de zee heeft ook een culturele betekenis. De onmetelijke ruimte, tijdloosheid, getijdenwerking en een lege horizon appelleren aan universele gevoelens van vrijheid en avontuur. Nu de zee aan de vooravond staat van grote veranderingen ontstaan ook kansen voor een ander gebruik en nieuwe betekenis. Nieuwe vormen van zeegebruik vragen om een andere benadering. Dit is het moment voor een kwalitatieve impuls, waarbij de specifieke kwaliteiten van de zee ook vanuit een cultureel perspectief worden ontwikkeld.

Juist de kunsten en wetenschap zijn in staat de ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteiten – en knelpunten - van de zee te articuleren en voor publiek op verrassende wijze toegankelijk te maken. Kunstenaars, vormgevers, architecten en wetenschappers zijn de pioniers van een ander denken over en een nieuw ervaren van de kwaliteiten van de zee.
Op deze wijze worden de zee en kust getransformeerd van terreinen voor consumptie en recreatie tot onderwerpen voor serieuze dialoog.We hebben 2 doelen. Het eerste is inspiratie. We verzamelen en presenteren werken die de culturele betekenis van de zee en kust tot uitdrukking brengen en dagen kunstenaars en wetenschappers uit nieuwe projecten te ontwikkelen. Het tweede doel is de culturele betekenis van de zee op de agenda zetten bij betrokken beleidsmakers. Veel partijen zijn betrokken bij de zee maar een gedeelde culturele agenda ontbreekt.


Onze focus:

Zee ontmoet land.

Het onderwerp is internationaal: 70% van de aarde is bedekt met zee; het onderwerp is van belang voor iedereen.

Ons initiatief is georganiseerd als een wereldwijd netwerk.

We werken transdisciplinair: we zoeken naar combinaties van kunsten en wetenschap die de culturele, innovatieve en duurzame betekenis van de zee tot uitdrukking brengen.

Onze vorm volgt het concept: we werken niet vanuit een ‘white box’ maar creëren steeds nieuwe ruimte voor het presenteren van concepten en projecten.

Projecten van Satellietgroep zijn ondermeer Satellieteiland (2006), Zeedelijk (2007), S.MAG (Sea Magazines, vanaf 2007), EXOOT (2008),het embedded research based artist in residency  project BADGAST- cultuur container aan zee (vanaf 2009) met Cinema en Talks aan zee over de zee, het internationale uitwisselingsproject 'Now Wakes The Sea' (vanaf 2012).

Satellietgroep programmeert als gastcurator of gastspreker (film)porgramma's voor internatioale podia en venues.

‘Kunst beschermt kust’ (2006) In januari 2006 is Satellietgroep geïntroduceerd met een gefingeerd krantenbericht. Een email is uitgezet naar kunstenaars /ontwerpers/ architecten/ kustgebruikers/ geïnteresseerden/ pers/ critici/ organisaties/initiatieven/ kunst- en architectuuropleidingen.

Satellieteiland (2006) Op 1 januari 2006 is - vooruitlopend op de toekomstige kustuitbreiding – Satellieteiland in gebruik genomen. Op dit kunsteiland wordt het culturele scenario voor de toekomst van de zee en kust onderzocht. Op 26 maart 2006 opent Satellietgroep het kunsteiland met een bouwbord op het Zuiderstrand en nodigt kunstenaars en dagjesmensen uit om een cultureel product, strategie of dienst te ontwikkelen voor de Expeditie van het Vaste Land naar Satellieteiland.

STORM_crashtest for concepts (2006) In september 2006 organiseren we ‘STORM’. Tijdens deze internationale crashtest for concepts presenteren 10 kunstenaars hun plannen voor Satellieteiland. Genodigde experts geven inspirerende bijdragen. Deze dag toont de mogelijkheden voor de vernieuwende positie van kunst en cultuur in/aan zee.

Voorpost Zeedelijk – Ijsvishuis (2007) Tijdens de Dag van de Architectuur 2007 bouwt Satellietgroep op het strand van Scheveningen het meest tijdelijke verblijf: de smeltende sculptuur Voorpost Zeedelijk/IJsvishuis.

S.MAG/Sea Magazine is een nieuw tijdschrift voor kunst en cultuur aan/in zee. S.MAG wordt samengesteld door Satellietgroep met bijdragen van kunstenaars, ontwerpers, architecten en wetenschappers die een passie voor de zee delen.

S.MAG1 Het Zeedelijk (2007) Nieuwe vormen van zeegebruik vragen om een nieuwe benadering. In het 2e stadium van de ontwikkeling van het culturele scenario voor de zee en kust heeft Satellietgroep de pioniersopgave voor het Zeedelijk uitgezet, als nieuwe plek aan of in zee waar vanuit een synthese van techniek en kunst nieuwe visies ontstaan die van invloed worden op ons denken en functioneren in de toekomst. Het tijdschrift is samengesteld met 22 bijdragen van kunstenaars en wetenschappers die hebben gereageerd op de opgave voor het Zeedelijk of die op verzoek een inspirerend beeld of een tekst hebben bij gedragen.

S.MAG2 Geen Zee/No Sea (2008) Denken over de zee is denken over wat is. De zee is realiteit. Onlosmakelijk verbonden met aarde, leven, oorsprong, voeding, zuurstof. Tegenover de aanwezigheid staat de afwezigheid. Geen zee. In werkelijkheid onmogelijk. Zonder zee geen water en dus ook geen leven, althans, niet het leven dat we kennen. Maar de afwezigheid van de zee is wel denkbaar. Als concept. Als idee. Tegenover de werkelijkheid staat de mogelijkheid. S.MAG2 is samengesteld in samenwerking met Maarten de Kroon en Francien van Westrenen, met 27 kunstenaarsbijdragen, waaronder een speciaal werk door Lizan Freijsen.

Beachlife (2008) Satellietgroep heeft voor het boek 'Beachlife' van Frame Publishers het hoofdstuk kunst verzorgd. Het boek besteedt aandacht aan kunst, design en architectuur aan de wereldwijde kust. Satellietgroep schreef voor Beachlife het voorwoord en putte uit eigen netwerk voor de kunst bijdrage.

EXOOT (2008) In dit 3e stadium van de culturele ontwikkeling van de zee en kust onderzoekt Satellietgroep de haalbaarheid van een nieuwe cultuurplek in/aan zee. Het onderzoeksterrein is de kust van Zuid Holland en meer specifiek Den Haag, met haar veranderingen aan het strand, haven en boulevard. 

BADGAST – cultuurcontainer aan zee (vanaf 2009) Satellietgroep bouwt met Refunc – recycle architecten - zomer 2009 BADGAST, artist in residence en werklplaats aan zee! BADGAST ligt aan zee en heeft de zee als onderwerp. De culturele programmering van BADGAST richt zich op onderzoeken en presenteren van de culturele, innovatieve en duurzame betekenis van de zee. Maandelijks wordt een kunstenaar, vormgever, (landschaps)architect of wetenschapper
uitgenodigd nieuwe werk te ontwikkelen en te presenteren. De maandelijkse gastenpresentaties worden onderwerp van opinie en debat met genodigde sprekers. Maatschappelijk engagement wordt zichtbaar in de programmering van de Cinema aan Zee en Talks aan zee over de zee.
BADGAST staat op FAST. Op surfdorp FASTwordt een nieuwe urban beach community ontwikkeld, op het scharnierpunt van boulevard en haven in Scheveningen.


'Now Wakes The Sea' is het internationale uitwisselingsproject ism het culturele partners.

 

about Satellietgroep

| 2016-08-05 17:32:38

Where art is the first form of life
Artist-run initiative Satellietgroep was founded in 2006 in The Hague, The Netherlands. The Netherlands has a rich cultural and innovative relationship with the sea. Satellietgroep has an embedded art and culture approach to researching how the sea and waterways influence cities, people, communities and environment. We research the pressure on the public, social and cultural use of waterfronts, and develop new concepts and strategies for a new approach to future sea and coastal urban areas.


Satellietgroep programs Badgast - research based artist in residence, outdoor cinema and talks, all concerning the sea. Badgast is located in the middle of the surfing village FAST, the Urban Beach Community at the hinge point of promenade and harbor in The Hague at Scheveningen.  We invite artists and scientists to jointly develop and present research articulating a cultural, innovative and sustainable significance of the sea and its coasts. In close collaboration with international artists, scientists, curators and guest curators, Satellietgroep develops a contemporary Sea Collection On Coastal Transitions, with exchange projects in The Netherlands and abroad.

Arts and science can express the spatial and social qualities - as well as the problems - of our coastal areas, and make them engagingly accessible to the public. These works can transform a destination normally marked by consumption and recreation into a platform for critical communication and serious reflection. This timely reflection of art and culture on spatial transition processes may act as a strong catalyst in generating public and professional awareness and connect contemporary research and new works to historic and future coastal developments.

'Zeespiegel' ('Mirror on the Sea')
The result of the program is the free open air photo exhibition 'Zeespiegel' ('Mirror on the Sea') on the new boulevard of The Hague/Scheveningen. Composed with artworks of 25 artists in residence of Badgast, locals en professionals. Contributions about innovative coastal protection, including the Sand Engine, complete the tales about our relationship with the sea and makes them accessible to everyone.
See more this website: http://www.satellietgroep.nl/fotoroute_boulevard

'Now Wakes The Sea'
NWTS is an international cultural exchange network around the Black Sea and North Sea. NWTS is initated by Satellietgroep and involves research based air programs for artists/filmmakers in coastal transistion areas around the Black Sea and North Sea to develop new works, select existing works and program a travelling filmfestival for screening on venues, both on the coast of the Black Sea as well as The North Sea.
First step in connecting the Black Sea to the North Sea is the collaboration of Satellietgroep/Badgast (NL) with European Cultural Association/Europist (TR), in the context of Sinopale 4, International Sinop Biennial and the celebration of NLTR400 in 2012.

See more this website: http://www.satellietgroep.nl/now_wakes_the_sea/1

Founding director is conceptual artist and urban curator Jacqueline Heerema. The group’s co-founders are Andries Micke (architect), Bas de Koning and Hederik van der Kolk (the graphic designers of creative collective Duel) and anthrophologist Marianne Volleberg.
Satellietgroep is participant in the association of artist-run initiatives in The Hague, participant in the Dutch artist in residence platform Trans Artists, and member of the Dutch platform De Zaak Nu, that represents presentation organisations and institutions in the Netherlands. Collaborations with the national Domein voor Kunstkritiek (Domain for Artcriticism) and the department of Museology, Reinwardt Academy. Satellietgroep participates in the Atelier Kustkwaliteit, for the development of future coastal scenario's for The Hague Scheveningen 'City by the sea' starting 2050, initiated by Deltaprogramma Kust, provincies South and- North Holland, the municipallity of The Hague and Technical University Delft.

The sea belongs to everyone and thus to no one – words that not only define the world’s largest public space but also leave it unarticulated. Oceans, seas and coastal regions are under tremendous pressure, worldwide. Faced with the prospect of global warming, economic and functional interests are competing for space. The changes anticipated are not only gargantuan but also geographically, ecologically, conceptually and philosophically unique. Shifting circumstances raise questions about new land, new (coastal) landscapes, new forms of urbanization and new offshore projects of various types. But the sea has a cultural significance as well. Its infinite space, timeless aura, tidal currents and empty horizon appeal to universal feelings of freedom and adventure. As our oceans stand on the threshold of great change, opportunities are emerging for new uses, different meanings and unprecedented approaches. This is the moment for a qualitative stimulus based on the development of specific characteristics of the sea from a cultural perspective. Artists, designers, architects and scientists are at the forefront of a different kind of thinking about – and a new way of experiencing – the qualities and problems of the sea. From nature to culture . . . and from concept to materiality.

We aim at two goals:  the first is inspiration: collecting and presenting works that articulate the cultural significance of the sea and coasts and encouraging artists and scientists to develop new concepts. The second is to try to influence city planners that this cultural approach should be part of urban coastal planning.

Our points of focus: 
Sea meets land.
Our aim is international: 70% of the globe is covered with sea; the subject is of importance for all.
Our initiative is organized as a global network.
We work transdisciplinairy: we seek to combine arts and sciences in the researches of the cultural significance of the sea and the urban coastal developments.
Our form follows concept: we do not deal with the concept of a 'white box' gallery, but for each project we create 'space' for concepts, projects and presentations.

Satellietgroep’s projects include Satellieteiland, Zeedelijk, S.MAG (Sea Magazines), EXOOT, and BADGAST - artists in residency at the coast, all of which are aimed at securing a position for art and culture on seas and in coastal areas across the globe.

Article ‘Kunst beschermt kust’ (2006) In january 2006 Satellietgroep was introduced by posting a fake news article ‘Kust beschermt kust’ - Art protects the coast.’ The mail was send to artists designers, architects, the press, critics, art and architecture (training) institutes.

Satellieteiland (2006) In 2006 we initiated an art(ificial) island located near the coast of Zuid-Holland. The main aim of introducing Satellieteiland is to develop a cultural scenario for the future of the changing coasts in general and to chart the new opportunities of the changing Dutch coastline. Satellietgroep invited artists and daytrippers to participate in developing a cultural product, strategy or service for the Expedition from the main land to Satellieteiland.

Storm - crashtest for concepts (2006) During Storm 10 artists presented and exchanged in a conceptual crashtest their trail blazing proposals to load the space of Satellieteiland. We invited several experts to share their thoughts to illustrate and discuss the scope of these concepts.

Icefishouse (2007) During the Day of Architecture 2007 we realized the most temporary sculpture with the melting Voorpost Zeedelijk – Icefishhouse on the beach of Scheveningen.

S.MAG/Sea Magazine is a new magazine for art and culture in/on the sea. Satellietgroep composes S.MAG. It publishes contributions of artists, designers, architects and scientists, all with a shared passion for the sea. 

S.MAG1 Het Zeedelijk (2007) For the second stage in the development of the cultural scenario of the coast we set out a Call for Ideas for the occupation of Satellieteiland. The Zeedelijk – a creative city in/at the sea - is developed from the notion that the combination of maritime technique and art can give a necessary impulse at the coast. A selection of 22 works was published in S.MAG1.

S.MAG2 Geen zee/No Sea (2008) Thinking about the sea is thinking about what is. The sea is reality. Inextricably connected with earth, life, origin, food and oxygen. Opposing the presence is the absence. No sea. In reality this is impossible. Without sea, no water and therefore no life. At least, not the life we know. But the absence of the sea is conceivable. As a concept. As an idea. Opposing the reality is the possibility. 27 contributions of artists and scientist are presented in S.MAG2.

BEACHLIFE (2008) Satellietgroep wrote the introduction and art chapter for the book 'Beachlife' by Frame Publishers. The book focuses on art, design and architecture on worldwide coasts. For the ‘art’ chapter Satellietgroep digged in its own network and contributed generous from it.

EXOOT (2008)  In this third stage of the cultural development of the sea and coast Satellietgroep started a research to determine the feasibility of a new place for culture in/near the sea. Focus of our research is the coast of Zuid Holland (The Netherlands) and to be more specific: The Hague, a city that faces great changes on her coast, beach, harbor and boulevard. 

BADGAST (from 2009) Satellietgroep has built an artists residency! It is located at the seaside. BADGAST is situated at FAST, the new urban beach community that is created at the spot where the boulevard turns into the harbor of Scheveningen, The Hague.

bg6.jpg
from zandmotor badgast cultural dat artist research scheveningen zee art with water artists project was satellietgroep sea coastal new