subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

23 juni Finissage: 'The Future Commons 2070'

| 2013-06-11 14:57:44

Gastspreker tijdens de expertmeeting op 23 juni is archtitect Charlotte Geldof (BE) over 'The Future Commons 2070', over de noodzaak van gemeenschapsdenken over het ruimtegebruik van de zee.

Oceanen en zeeën, samen goed voor zowat driekwart van het aardoppervlak, vormen een onmetelijke ruimte die essentieel verschilt van het land. Mede door de toenemende verspilling van land zal de vraag naar ruimte op zee steeds sterker doorklinken. Maritieme ruimtelijke planning is wereldwijd in opmars. Terwijl Europa de krijtlijnen voor haar toekomstige beleidsopties uitzet, leggen de projectontwikkelaars hun eerste initiatieven op tafel. Naast het bestaande wetenschappelijk onderzoek dient het eigenlijke planningsproces voor de zee te worden geruggensteund door globaal, kritisch visievormend onderzoek, waarbij ontwerpmatig denken een belangrijke rol speelt.
Deze zeekaart is een toekomstvisie. Ze geeft een aanzet tot kritische visievorming omtrent maritieme ruimtelijke planning waarbij de zee op lange termijn als ‘common’ -gemeengoed- gevalideerd wordt.
www.magnificentsurroundings.orgArchitect Charlotte Geldof tijdens de expertmeeting, foto Rob te Riet.

bg6.jpg
artists research from zandmotor artist was project sea zee scheveningen new art cultural dat water with coastal satellietgroep badgast