subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Jacqueline Verhaagen: 'Vloeibaar Land'

| 2013-02-25 11:32:09

'Vloeibaar Land' (werktitel)
'Stellingname' 7 april - 23 juni 2013:
Kunstenaar Jacqueline Verhaagen ziet de polder als een kneedbaar landschap dat steeds aangepast  wordt aan de behoeftes van de tijd. Haar project ‘Vloeibaar Land’ gaat over onze relatie tot het steeds veranderende waterlandschap. Haar onderzoek richt zich op de onderhuidse poëzie van een landschap waar de utiliteitsgedachte en de triomf van de techniek de boventoon voeren. Verhaagen exploreerde de technische kennis in de polder om de onderwaterwereld fysiek zichtbaar te maken met de tekst 'Het Water Geeft Geen Antwoord'.
www.jacquelineverhaagen.nl

Proefopstelling 'HWGGA', Jacqueline Verhaagen; foto's Esther Polak.

Finissage, foto Rob te Riet.

Beeld Jonmar van Vlijmen. Subjectieve cartografie door Jacqueline Verhaagen: 'HWGGW':
Technasium, Hoofddorp, Pneutech, Hoofddorp, Stadhuis Hoofddorp, landschapsarchitect, Recreatiegebied Meerterpen/Zwaanshoek/ De Groene Weelde, Cruquius Gemaal, Dik Box, Cruquius, Fort Aalsmeer, Crash museum.

Meer tekst en beeld over Jacqueline Verhaagen en haar project:

 


Jacqueline over 'Vloeibaar Land':
In de Haarlemmermeer is de triomf van de techniek overal zichtbaar. Dat geldt in het bijzonder voor het water in de Haarlemmermeer. Vanaf de voltooiing van de polder wordt het water hier gereguleerd. De voortdurende verandermodus van het water binnen het landschap maakt de Haarlemmermeer tot ‘Vloeibaar Land’. Dit beheersen van het water impliceert een passieve rol. Water als oerelement, meegevend maar oersterk, tastbaar maar ongrijpbaar, raadselachtig en mysterieus, lijkt hier geen stem te hebben.

HET WATER GEEFT GEEN ANTWOORD is een ‘found poem’ die een stem geeft aan het geheimzinnige karakter van het water.

Het idee ontstond om deze zin te vertalen in een installatie in de Fortgracht waarbij de woorden als objecten op het water drijven en onafhankelijk van elkaar onder water kunnen verdwijnen en weer boven water kunnen verschijnen. De combinaties van zichtbare woorden leveren steeds andere betekenissen op. Dit ondersteunt de strekking van de hele zin omdat er geen - eenduidige - antwoorden zijn.
Om dit beeld te kunnen realiseren is onderzoek nodig naar de manier om deze installatie functioneel te maken. De ontwikkeling behelst een zoektocht naar die techniek binnen de Haarlemmermeer. Kennis die hier leeft binnen bedrijven, scholen en instellingen, wordt samengebracht. Op basis hiervan wordt gedurende Stellingname een prototype ontwikkeld en uiteindelijk gedemonstreerd.

Over jacqueline Verhaagen:
Het werk van Jacqueline Verhaagen reflecteert op de onderhuidse laag van de realiteit. Licht, spiegeling, optische illusie, kleur en beweging zijn beeldmiddelen waarvan Verhaagen vaak gebruik maakt. Voor haar ontwerpen in de openbare ruimte onderzoekt zij de locatie en destilleert daarbij aanknopingspunten voor het kunstwerk. Verhaagen wil een plek verbijzonderen door deze te laden met een eigen betekenis. De visuele kwaliteiten van een plek, de manier waarop mensen er gebruik van maken, de geschiedenis en de landschappelijk architectonische kenmerken vormen onderwerp van haar onderzoeken. Hiermee ontwikkelt zij concept en vorm van het kunstwerk.
Dit is een proces waarin ratio en intuïtie, ideeën en poëzie elkaar afwisselen en versmelten. Materialen en uitvoeringstechnieken zijn rijk geschakeerd en zijn geen doel op zich maar middel om vorm te geven aan wat Verhaagen voor ogen heeft. Zij werkt vaak in aan water gerelateerde situaties. Water is in haar werk een betekenisdragend element. In recent werk is het landschap een steeds belangrijker onderwerp.
Jacqueline Verhaagen woont en werkt in Amsterdam.


Foto: Ronald Sekan

 

bg3.jpg
artists with water new from scheveningen coastal satellietgroep artist zandmotor sea art research cultural badgast dat was zee project