subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Ronald Boer: 'Brak Water, Zilt Land'

| 2013-02-25 11:35:07

'Brak Water, Zilt Land. Zoutbelasting of de prijs van het inpolderen.' 
'Stellingname' 7 april - 23 juni 2013:
Landschapsarchitect Ronald Boer stelt met zijn project de prijs van het inpolderen ter discussie. Met zijn Mobiel Zout Laboratorium transformeert hij - in wisselwerking tussen bewoners en landschap - de verzilting van de polder van onzichtbaar naar tastbaar.
Met dank aan Valerie Dempsey
www.ronaldboer.com

Water Library Haarlemmermeer: clear

Water Library Haarlemmermeer: cloudy

Mudplates HaarlemmermeerBeeld Jonmar van Vlijmen. Subjectieve cartografie door Ronald Boer & Valerie Dempsey:
jaarlijks wordt 20 tot 40 miljoen m3 schoon water door de polder gepompd om de polder door te spoelen i.v.m. verzilting door opborrelende zoute kwel. Op 24 punten namen Boer en Dempsey monsters van het water en land voor onder meer de waterbibliotheek.

Ronald en Valarie tijdens de finissage, foto's Theo Mahieu en Rob te Riet.

Meer tekst en beeld over Ronald en zijn project:

 


Ronald Boer over 'Brak Water, Zilt Land':
Bij de drooglegging van de Haarlemmermeer is er van een binnenmeer een polder gemaakt. Het verlanden door in te polderen wat eerst water was zit in onze genen en maakt dat we deze plek in zijn huidige verschijning kunnen beleven en gebruiken. Door de constante bemaling door de gemalen wordt de polder door het waterschap gereguleerd om de kwaliteit van het land op peil te houden. In perioden van droogte dreigt er altijd een grote druk op deze waterhuishouding met het risico van verzilting van het land. Langzaam word het grondwater meer brak door het onttrekken van zoet water aan het oppervlak door de gemalen.

Er is nog niet echt een oplossing in zicht voor het opborrelen van zout water in de polder, de zogeheten zoute kwel. Volgens berekeningen zal het water in de polder in de komende tientallen jaren ongeveer dertig procent zouter worden. Door de klimaatverandering en zeespiegelstijging zal er minder zoet water beschikbaar zijn om de polder ’door te spoelen’ en daarnaast gaat het zoute water diep onder de polder harder drukken op de bodem van de polder. Dat betekent dat er dus ook meer zout water door de wellen - verbindingsgaten tussen het onderliggende zoute water en het bovenliggende zoete water - naar boven komt.

Dit samenspel van gereguleerde staat tussen land en water waardoor bewoners in het gemaakte landschap van de Haarlemmermeer kunnen leven wil Ronald Boer graag collectief bevragen. Hoe vanzelfsprekend is de prijs van het polderen? Het in stand houden van het juiste grondwaterpeil om te kunnen leven lijkt heel vanzelfsprekend maar is een continu proces waar voor we hard voor moeten werken. Hoe komen we tot duurzame inzichten door samen te werken met de natuurlijke processen om ons heen. Maar wat is deze prijs van het polderen precies? Met dit project tijdens 'Stellingname' onderzoekt hij wat de betekenis en identiteit van de Haarlemmermeer is waaraan mensen zich verbonden voelen.

Met zijn mobiel zout laboratorium brengt hij de verziltingproblematiek in kaart die een onbalans zichtbaar maakt in natuurlijke processen op artificiële plekken. Hoe schadelijk zijn de mogelijke effecten wanneer deze onomkeerbaar blijken? Daarnaast zoekt hij naar de verbondenheid tussen landschap en mens door kenmerken en processen van een gebied inzichtelijk te maken met het doen van landschapsinterventies op locatie. Deze zijn onderdeel van het Mobiel Zout Laboratorium en zorgen ervoor dat zijn werk en het landschap elkaar beïnvloeden waaruit nieuwe narratieven ontstaan. Met lokale partijen wordt een samenwerking aan gegaan waarmee deze onzichtbare processen in het landschap weer een plek te geven. Er ontstaat een wisselwerking tussen bewoners en landschap van de Haarlemmermeer die zich transformeert van onzichtbaar naar tastbaar.
Foto's: Marjolijn Boterenbrood

Over Ronald Boer:
Ronald is in zijn werk als landschapsvormgever bezig met het zichtbaar maken van de wisselwerking  tussen mens en landschap. Hierin heeft hij een grote interesse voor de alchemie, fenomenologie en morfologie van het landschap die ik zoek bij het doen van veldwerk. Momenteel is de substantie zout het centrale onderwerp van waaruit gekeken wordt naar het lanschap. Sodium Chloride vormt een onderzoeksplatform tussen kunst, landschap en wetenschap en is een samenwerking tussen kunstenaar Valerie Dempsey en landschapsvormgever Ronald Boer.

bg5.jpg
zandmotor art satellietgroep project from coastal was cultural research dat badgast scheveningen sea artist artists water with new zee