subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Zeelab#1: Uptime_

| 0000-00-00 00:00:00

UPTIME_
NEST x SATELLIETGROEP
1, 2 & 3 JUNI 2018

Tentoonstelling, lezingen, art/science talks en interventies
Locatie: NEST Den Haag, tijdens Festival Designkwartier
Link to newsletter May 2018: http://ymlp.com/zxIcesAn anomaly? On October 17, 2017 many people in the Netherlands took pictures of the spectacular orange sun. But what do we see? A storm blew dessert sand from Marocco and ashes from forest fires in Spain and Portugal to the Netherlands. This storm was the result of hurricane Ophelia off the coast of Ireland, an anomaly that KNMI expected to happen in 2090. Image: Carlo ter Ellen.

Kunstenaars en vormgevers spelen een belangrijke rol in het ongevraagd onderzoeken van onze leefomgeving. Wat is de waarde van de zee, tijd of een landschap? Temidden van kunst en design, in de speciaal vormgegeven tentoonstelling voor Designkwartier, staat Uptime in het teken van makers die huidige denksystemen bevragen en collectieve waarheden laten wankelen. De toekomst vraagt om radicaal andere systemen.

Exhibition:
Lotte Geeven, Yeb Wiersma, Vibeke Mascini, Oscar Santillán
, Aliki van der Kruijs & Jos Klarenbeek, Josje Hattink, Esther Kokmeijer, Giuseppe Licari 
, Nishiko.

Art & Art-Science Talks:
Vrijdag 1 juni:
19.30 – 20.00 Cultuursocioloog Ruben Jacobs
Zaterdag 2 juni:
moderator Luuk Heezen

16:00 Vormgever Lonny van Ryswyck (Atelier NL) & geoloog Bert van der Valk
17:00 Kunstenaar Giuseppe Licari 
(ENG)
17.20 Kunstenaar Oscar Santillán
 (ENG)
18:00 Filosoof Henk Oosterling
19:00 Kunstenaar Esther Kokmeijer & oceanograaf Gerbrant van Vledder
Zondag 3 juni:
moderator Valentijn Byvanck
16:00 Milieuwetenschapper Alexander van Oudenhoven
17:00 Kunstenaar Austin Camilleri (Malta) & Suzanne Wallinga, curator (ENG)
18:00 Vormgever Aliki van der Kruijs
18.20 Schrijver en kunstenaar Vibeke Mascini
19:00  Kunstenaar Josje Hattink & klimaatwetenschapper Tanya Lippmann (ENG)

In 2018 organiseert Satellietgroep vijf Zeelabs i.h.k.v. Feest aan Zee. Elk Zeelab is een ontmoeting van kunstenaars en vormgevers met wetenschappers en publiek over cultuur en natuur, kust en klimaat. Met dank aan de gemeente Den Haag, Feest aan Zee, Festival Designkwartier en NEST.

More about the program Uptime_:

 

EXHIBITION:

The human desire to understand abstractions leads to new inventions, critical research and a poetic contemplation of our environment. In the midst of art and design, in the specially designed exhibition for Festival Designkwartier, Uptime is dedicated to makers who question current systems of thought and who allow collective truths to falter, because the future demands radically different systems.
In a series of lectures, interviews and interventions, designers and artists enter into discussions with scientists. After each program component there is room for questions and debate.

Aliki van der Kruijs & Jos Klarenbeek
Kadans, work in progress 2018

Het project Kadans van vormgevers Aliki van der Kruijs en Jos Klarenbeek is ontstaan vanuit een gedeelde nieuwsgierigheid naar (onzichtbare) processen in de natuur als generator van patronen en materialen. Ze onderzoeken hoe metingen van bewegingen in zee als bron een constant wisselende input voor weefpatronen kan genereren. Ze construeren een werkveld waar textiel met wetenschap zoals oceanografie en wiskunde wordt verbonden om een tactiele vertaling te ontwikkelen van harde gegevens verzameld door satellieten en boeien.

Nishiko
Repairing Earthquake Project, Object# 2011_32, 2011
Washed Ashore (Repairing Earthquake Project fifth phase)
, work in progress Japan-Canada 2018
Japanse kunstenaar Nishiko woont en werkt in Den Haag. Haar werk wordt gestuurd door toeval. Kort na de aardbeving en de tsunami-ramp in Japan in 2011 begon Nishiko met haar Repairing Earthquake Project. Ze verzamelt beschadige, vaak persoonlijke voorwerpen in het rampgebied en start een langdurig proces van reparatie, geleidt door toevallige ontmoetingen en dialoog. De relatie tussen het onderwerp en het publiek vindt Nishiko belangrijker dan het werk zelf, om het proces te herbeleven en binnen hun eigen context en belevingswereld te plaatsen. Dit jaar volgt ze als ‘vijde fase’ de tsunami brokstukken, die door golfstromingen over de Stille Oceaan aanspoelen op de Westkust van Canada.
www.nishiko55.com/eq

Josje Hattink
What are we sinking about?
work in progress 2018

De zeespiegel rijst en het land daalt. Kunstenaar Josje Hattink is gefascineerd door veen. Een zompig bruin goedje. Allesbepalend voor de vorming van het Nederlandse landschap, zowel geografisch als cultureel, het landschap en de samenleving. De sporen van die ontwikkeling zijn nog altijd zichtbaar en van actueel belang. Veen conserveert, transformeert en vernietigt.  Met klimaatwetenschapper Tanya Lippmann onderzoekt Hattink door de mens en natuur gestuurde veranderingen in het Nederlandse landschap. In hun samenwerkingsproject trachten Hattink en Lippmann hun verschillende methoden en perspectieven op het landschap te vergelijken en te verkennen.

Esther Kokmeijer
Still Waves, work in progress 2018

Kunstenaar Esther Kokmeijer is tevens ontdekkingsreiziger en poolgids. Samen met oceanograaf Gerbrant van Vledder reisde ze naar de Marshall Eilanden om zich te verdiepen in de mysteries van golfnavigatie. De zeevaarders van de Marshall Eilanden hebben de opmerkelijke gave om met grote precisie te navigeren tussen ver uit elkaar gelegen eilanden, op basis van enkel de sterren, de wind en oceaangolven. Door mee te varen tussen deze kwetsbare atol-eilanden en de eeuwenoude geheime traditie van ‘Stick Charts’ te leren doorgronden poogt Esther het zesde zintuig van de Marshall-zeevaarders te ontdekken.

Giuseppe Licari
Terra Moderna Sicily-Holland, 2013-2017
Tests on ceramics, work in progress 2018

De aardbodem is zwaar vervuild en tot op de rand van uitputting uitgebuit. Kunstenaar Giuseppe Licari stelt vragen over eigenaarschap van het landschap en de invloed van de mens op de ‘natuurlijke’ wereld. Hoe kan de giftige bodem worden hersteld? Kunnen kunst en design actief onderdeel uitmaken van deze zuivering? Hoewel pigmenten als kostbare goederen werden beschouwd, zijn de pigmenten die Licari gebruikt, afkomstig van de armste, meest geëxploiteerde en giftige bodems.

Austin Camilleri
Zieme (gipsmodel), 2014

De bronzen sculptuur Zieme (żiemel betekent 'paard' in het Maltees) van de Maltese kunstenaar Austin Camilleri is een nobel dier met slechts drie benen. Een controversieel kunstwerk over kwetsbaarheid en macht. Zieme werd voor het eerst geïnstalleerd voor het Maltese parlement in Valletta voor VIVA, Valletta International Arts Festival 2014. Voor het eerst brak een nationale discussie uit over kunst, erosie en exploitatie, van zowel van het landschap als van politiek en toerisme. Het hier getoonde en gehavende schaalmodel van Zieme reflecteert de tijd tussen idee en sculptuur, kunstenaar en publiek en lokt ons uit om na te denken over ons eigen politieke landschap.

Meer over de tentoongestelde werken van Lotte Geeven, Yeb Wiersma, Vibeke Mascini en Oscar Santillán.

TALKS:
Vrijdag  1 juni:

De steen van het Antropoceen - cultuursocioloog Ruben Jacobs (NL)

“De steen van het Antropoceen, daar begon ik mijn verhaal mee. Die steen staat voor mij symbool voor iets. Voor een artistieke houding naar de wereld die in de realiteit van het Antropoceen verder gestalte krijgt. Deze artistiek houding wordt gekarakteriseerd door een hernieuwde samenkomst tussen de wereld van verklaren (wetenschap) en de wereld van het verbeelden (kunst).”
Ruben Jacobs is een cultuursocioloog en onderzoeker en schrijft aan een nieuw boek over de verstoorde relatie tussen mens, technologie en natuur. Hij schets op de openingsavond van Designkwartier een interessant  alternatief op teloorgang en biedt de luisteraar een tastbaar toekomstbeeld.


Zaterdag 2 juni:  
Moderator: Luuk Heezen

Vormgever Lonny van Ryswyck en geoloog Bert van der Valk (NL)
Lonny van Ryswyck (Atelier NL) en Bert van der Valk gaan met elkaar in gesprek over het Haagse kustgebied en de Zandmotor. Zij delen een fascinatie voor zand, als grondstof voor het ontstaan van Nederland, en wat betreft de mogelijkheden die zand biedt als de materiaal voor ontwerpers.

Kunstenaar Giuseppe Licari (ENG)
De aardbodem is zwaar vervuild en tot op de rand van uitputting uitgebuit. Licari stelt vragen over eigenaarschap van het landschap en de invloed van de mens op de ‘natuurlijke’ wereld. Hoe kan de giftige bodem worden hersteld? Kunnen kunst en design actief onderdeel uitmaken van deze zuivering?

Kunstenaar Oscar Santillán (ENG)
Oscar Santillán onderzoekt binnen zijn werk denksystemen; structuren bedacht door mensen om de wereld beter te begrijpen. Hij bevraagd het westerse wereldbeeld dat gebaseerd is op binaire structuren, zoals zichtbaar/onzichtbaar, echt/onwerkelijk, mens/natuur, of inhoud/object.

Filosoof Henk Oosterling (NL)
Filosofen hebben zich altijd gebogen over hoe mens en natuur zich tot elkaar verhouden. De recente constatering dat we in een nieuw tijdperk verzeild zijn geraakt - het Antropoceen - waarin het technologisch handelen van de mens problematisch is geworden voor de ecosystemische balans, vergt een nieuw hypokritisch denken én doen dat met de term ecosofie - de wijsheid van het huis - wordt aangeduid. In de lezing wordt dit ecosofisch perspectief ingezet om onze economische, wetenschappelijke en artistieke verbeelding kritisch te analyseren.

Kunstenaar Esther Kokmeijer en oceanograaf Gerbrant van Vledder (NL)
Over het geheim van golfnavigatie. De zeevaarders van de Marshall Eilanden hebben de opmerkelijke gave om zonder instrument en met grote precisie te navigeren tussen hun ver uit elkaar gelegen eilanden. Zij lezen naast de sterren en wind ook de oceaangolven om naar een bepaald eiland te varen. Oceanograaf Gerbrant van Vledder en kunstenaar Esther Kokmeijer zijn afgelopen maand samen op reis geweest naar deze eilanden en gaan in gesprek over hun fascinatie omtrent het lezen van golven. Hebben deze zeevaarders een zesde zintuig?

Zondag 3 juni:  
Moderator: Valentijn Byvanck


Milieuwetenschapper Alexander van Oudenhoven (NL)
Is natuur ooit zonder waarde? Mensen reageren meestal geprikkeld met “Natuurlijk niet!” Elke struik, boom of vogel heeft een waarde van zichzelf, daar is men het over eens. Echter, dat op zichzelf is geen overtuigende reden gebleken om natuur te beschermen. Andere argumenten, zoals dat de natuur veel diensten aan de mens levert (schone lucht, voedsel, water), doen het vaak beter. Maar als we diep in onszelf kijken, dan weten we dat deze relatie veel verder gaat.

Kunstenaar Austin Camilleri (Malta) en Suzanne Wallinga, curator (ENG)
Toonaangevend Maltese kunstenaar Austin Camilleri is artist-in-residence in Den Haag. Suzanne Wallinga bezocht Malta meerdere keren en raakte gefascineerd door deze eilanden op de grens van Europa en Afrika. Met Camilleri gaat zij in gesprek over de 'oase' die Malta vormt binnen de geopolitieke kwesties, waarmee de eilandengroep te maken heeft.

Vormgever Aliki van der Kruijs (NL)
Aliki van der Kruijs zal ingaan op verschillende ontwerpprojecten waarin water belangrijke rol speelt. Overal op de planeet ondergaan we de invloed van de oceanische ruimte. Regen is immers slechts water dat tijdelijk van de oceanische ruimte is geleend.

Schrijver & kunstenaar Vibeke Mascini (NL)
Vibeke Mascini analyseert systemen die onmogelijk te beïnvloeden lijken, zoals het metriek stelsel en de Nederlandse taal. Binnen deze systemen vindt ze rekbaarheid en poëtische vertalingen. Ze is met name geïnteresseerd in hoe de waarde van informatie (en de daaruit volgende betekenis) wordt gedefinieerd door cultureel bepaalde beoordelingsmethoden.

Kunstenaar Josje Hattink en klimaatwetenschapper Tanya Lippmann (ENG)
Stijgende zeespiegel en wegzinkend land; geen ideale combinatie. Josje Hattink en Tanya Lippmann houden zich allebei bezig met veranderingsvraagstukken in het Nederlandse landschap: de effecten van klimaatverandering en door de mens veroorzaakte manipulaties. In hun samenwerkingsproject trachten Hattink en Lippmann hun verschillende methoden en perspectieven op het landschap te vergelijken en te verkennen.

ENG

The human desire to understand abstractions leads to new inventions, critical research and a poetic contemplation of our environment. In the midst of art and design, in the specially designed exhibition for Festival Designkwartier, Uptime is dedicated to makers who question current systems of thought and who allow collective truths to falter, because the future demands radically different systems.
In a series of lectures, interviews and interventions, designers and artists enter into discussions with scientists. After each program component there is room for questions and debate.

Friday June 1:
The stone of the Antropocene - cultural sociologist Ruben Jacobs (NL)

"The stone of the Anthropocene, that's where I started my story. For me, this stone is a symbol of something. For an artistic attitude towards the world that takes shape in the reality of the Anthropocene. This artistic attitude is characterized by a renewed meeting between the world of explanation (science) and the world of representation (art).”

Ruben Jacobs is a cultural sociologist and researcher and is writing a new book about the disturbed relationship between man, technology and nature. On the opening night of Designkwartier, he sketches an interesting alternative to decay and offers the listener a tangible vision of the future.

Saturday June 2:
Moderator: Luuk Heezen


Designer Lonny van Ryswyck and geologist Bert van der Valk ( NL)
Lonny van Ryswyck (Atelier NL) and Bert van der Valk talk about the coastal area of The Hague and the Sand Motor. They share a fascination for sand, as a fundamental material for the creation of the Netherlands, and for the possibilities that sand offers as a raw material for designers.

Artist Giuseppe Licari (ENG)
The soil we have produced in the last century is contaminated, exploited on the verge of collapse. How can we sustain ourselves in the future? How can we regenerate this toxic soil? How can art and design become an active part of this regeneration?

Artist Oscar Santillán (ENG)
Within his work Oscar Santillán investigates systems of thought; abstractions constructed by people to better understand the world. He questions the Western worldview that is based on binary structures, such as visible/invisible, echoed/unreal, human/nature, or content/object.

Philosopher Henk Oosterling (NL)
The current human condition is one of radical mediocrity or the uncritical consumption of comfort. What structures can we make to think critically about this without falling back into a 19th century discourse? The philosopher Henk Oosterling explains how philosophers have always considered the relationship between man and nature. In the lecture, the ecophile perspective is used to critically analyze our economic, scientific and artistic imagination.

Artist Esther Kokmeijer and oceanographer Gerbrant van Vledder (NL)
The sailors of the Marshall Islands have the remarkable ability to navigate with great precision between distant islands, based only on the stars, the wind and ocean waves. Kokmeijer and Van Vledder visited the islands and will discuss ocean navigation and the sixth sense of the Marshall sailors.

Sunday June 3:
Moderator: Valentijn Byvanck

Environmental scientist Alexander van Oudenhoven (NL)
Is nature ever without value? People tend to respond with an agitated “Of course not!” We recognize that each bush, tree or bird has a value of its own. However, that value alone has not proven to be a sufficiently convincing argument in nature conservation. Other arguments, such as that nature provides services to people (clean air, food, water), usually fair better. But if we look deep within ourselves, we know that this relationship is much deeper.

Artist Austin Camilleri (Malta) and Suzanne Wallinga, curator (ENG)
Contemporary Maltese artist Camilleri is currently artist-in-resident in The Hague. Curator Suzanne Wallinga visited Malta several times and became fascinated by these islands on the border of Europe and Africa. She talks with Camilleri about the 'oasis' that Malta forms within the geopolitical issues that the archipelago has to deal with. 


Designer Aliki van der Kruijs (NL)
Aliki van der Kruijs will discuss various design projects in which water plays an important role. Everywhere on the planet we undergo the influence of oceanic space. After all, rain is only water that has been borrowed temporarily from oceanic space.

Writer and artist Vibeke Mascini (NL)
Vibeke Mascini analyses systems that seem impossible to influence, such as the metric system and the Dutch language. Within these systems she finds elasticity and poetic translations. She is particularly interested in how the value of information (and its subsequently meaning) is defined by cultural systems of assessment.

Artist Josje Hattink and climate scientist Tanya Lippmann (ENG)
"Rising sea levels. Sinking lands. Not an ideal combination. Josje Hattink (artist) and Tanya Lippmann (climate scientist) both hold practices that deal with issues of change in the Dutch landscape: the effects of climate change and man-made alterations to the land. In their collaborative project, Hattink and Lippmann endeavor to compare and explore their different methods and perspectives on the matter.  As a try-out, they will unite their voices in a lecture performance. What are we sinking about? And how to change our minds?"


This program is part of the series Zeelabs on culture and nature, coast and climate in the context of Feest aan Zee.

bg4.jpg
sea artist water project badgast zandmotor zee scheveningen research was new with cultural satellietgroep art dat artists coastal from