subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

land, art in de Zeeuwse Wilhelminapolder

brainwave | 2008-06-16 21:08:52


Vrijdag 11 juli 2008 start het kunstproject voor de Wilhelminapolder met de vertoning van het film- en videoprogramma ‘A Stake in the Mud, A Hole in the Reel: Land Art's Expanded Field, 1968–2008’ van Latitudes.

 


 

 

‘A Stake in the Mud, A Hole in the Reel: Land art's Expanded Field, 1968–2008’

 

Als inleiding op het gekozen thema zal op 11 juli de vertoning plaatsvinden van het door Latitudes (Max Andrews & Mariana Canepa Luna) samengestelde film- en videoprogramma ‘A Stake in the Mud, A Hole in the Reel: Land art's Expanded Field, 1968–2008. De geschiedenis van land art komt hier aan bod in films en video’s van klassiekers als Gerry Schum, Robert Smithson, Marinus Boezem, Walter de Maria, en Richard Long, evenals projecten van de nieuwe generatie kunstenaars zoals Hans Schabus en Cyprien Gaillard. Deze unieke verzameling films geeft een historisch overzicht van de ontwikkelingen van land art projecten sinds de jaren ’60. Eerder dit jaar was dit project te zien in Mexico City, Sevilla en Barcelona, en nu dus in de Wilhelminapolder in de prachtige monumentale oude schuur van de voormalige hofstede Hongersdijk.

Land, art in de Zeeuwse Wilhelminapolder in 2009

 

Het land art project in de Wilhelmapolder is geïnitieerd door De KMWP en CBK Zeeland i.s.m. SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte) en zal zijn beslag krijgen in een opdracht voor een duurzaam kunstwerk in de polder en een tentoonstelling in een tijdelijk kunststation. Drie kunstenaars, te weten Andreas Zybach, Phoebe Washburn en Krijn de Koning, zijn gevraagd een schetsontwerp te maken, geënt op de culturele, historische en landschappelijke kenmerken van de Wilhelminapolder. Eind 2008 wordt bekend gemaakt welk ontwerp tot uitvoer wordt gebracht. Daarnaast is er in het voorjaar van 2009 een tentoonstelling in de schuur van Hongersdijk. Hier worden een aantal experimentele kunstenaarspraktijken getoond waarbij de maatschappelijke, economische, politieke en culturele dimensies van ecologische vraagstukken onderzocht worden.

Meer info: www.skor.nl/artefact-3651-nl.html 

bg5.jpg
project with research sea art zandmotor was badgast zee artist new cultural dat scheveningen artists satellietgroep from water coastal