subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

zandmotor

brainwave | 2008-06-15 14:54:07

De Zandmotor is een pilotproject, waarbij een grote hoeveelheid zand voor de kust tussen Hoek van Holland en Kijkduin wordt aangebracht. Door wind, golven en stroming moet het zand zich op natuurlijke wijze voor de kust gaan verspreiden, waardoor 75 ha extra kust moet aangroeien. Op die manier creëert de Zandmotor extra kustveiligheid en nieuwe ruimte voor natuur en recreatie, waaraan in het zuidelijk deel van Randstad dringend behoefte is.

 

De pilot is aangekondigd in de Watervisie die het kabinet in september 2007 heeft vastgesteld. Staatssecretaris Huizinga heeft namens het kabinet de provincie Zuid-Holland verzocht om voor het einde van dit jaar met concrete voorstellen te komen voor de Zandmotor. Op 4 februari jl. heeft minister-president Balkenende op de conferentie 'Winnen met Water' van het Innovatieplatform het belang van uitwerking van de pilot nog eens benadrukt. De ondertekening van de ambitieovereenkomst is het startsein voor die uitwerking.

Als ambitie is in de overeenkomst een areaalwinst van 75 hectare opgenomen. Hoe dat het beste gerealiseerd kan worden is onderwerp van de studie. In de planstudie die nu van start gaat wordt uitgewerkt waar de Zandmotor exact komt te liggen en hoe de Zandmotor eruit komt te zien. Zeer waarschijnlijk wordt de Zandmotor gerealiseerd nabij Ter Heijde. Als de planstudie positieve resultaten oplevert en er overeenstemming is over de voorwaarden wordt eind 2009 een uitvoeringsovereenkomst getekend. De uitvoering kan vervolgens starten in 2010. De kosten van de Zandmotor liggen volgens voorlopige schatting tussen 50 en 60 miljoen euro.

bg3.jpg
dat badgast sea cultural art water zandmotor project artist with scheveningen zee research from new was satellietgroep coastal artists