subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

'Starring the Sea' @Kantine Visafslag Scheveningen

| 2012-05-04 18:22:17

Stedenbouwkundige Jan de Graaf, fimmaker Eliane Esther Bots en geluidskunstenaar Frouke Wiarda. Special Guests: Marten de Kriin, Marije Baalman, Wouter Snoei.
Presentatie 'Starring the Sea' door 3 artists in residence van Badgast.

Tijd: Zondagmiddag 13 mei van 14-20 uur.
Locatie: Kantine Visafslag Scheveningen, Visafslagweg 1 Scheveningen.
Het programma is gratis. Om 17u start het  Land- en Zeebuffet door Diverso: 25 euro p.p. Graag vooraf aanmelden voor het buffet: info@satellietgroep.nl

 
Een zondagmiddag vol bewegende beelden, 'proefondervindelijke wijsbegeerte'. Vrolijke wetenschap, zulks ten nutte van de rijkdom van de geest.
'Starring the sea' toont filmbeelden en geluidscomposities. Ze zijn belangrijke dragers van de kennis die tijdens expedities zijn opgediept. Veldwerk aan zee, op zee, in zee en boven zee. Maar de zee is niet alleen studieveld. De zee is ook decor, magische achtergrond voor vaak 'fantastische' verhalen.
 
Deze middag is tevens een uitnodiging. Badgast is nieuwsgierig. Wie trakteert ons op 'onbekend' materiaal: foto's, filmfragmenten, geluid, verhalen? Het archief staat open voor donaties, aan het einde van de middag is het scherm voor u.

'Starring the Sea' is presented by urbanist Jan de Graaf (Badgast Nov 2011), filmmaker Eliane Esther Bots (Badgast Dec 2011+ Febr 2012) and Frouke Wiarda (sound artist Badgast April 2012).


Beeld: Eliane Esther Bots
   
14 U: PRACHTZEE DOOR JAN DE GRAAF
Ontvangst door stedenbouwkundige Jan de Graaf in de Mijnzaal van de Visafslag. Daar verhaalt Jan over de zee voor kunstzinnig onderzoek. Voor wetenschappelijke fictie. Voor fantasierijke verhalen. Europa is vaste-land. Vastland, terra ferma: omspoeld door oceanisch water. Besprenkeld met salt spray. Europa is ook zee: Oostzee, Noordzee, Atlantische Oceaan, Middellandse Zee, Zwarte Zee. En hoog in het noorden: Witte Zee.

Zee verbindt. Zee scheidt. Zee prikkelt. En geeft rust. Zee is voedzaam: gastronomische zee. Zee verwoest. Zee is klimaat: het weer, de wind en de wolken. Er bestaat een koloniale zee met zijn wingewesten: de 'overzeese gebiedsdelen'. Zee is vooral ook militaire zee: geopolitieke wereldzee van wereldoorlogen. Zee is delfstoffenzee. Is ontdekkingszee. Niet louter om rijkdom te vergaren. Ook als voedsel voor de geest.
 
14.15: FILMZEE DOOR ELIANE ESTHER BOTS

Introductie door filmmaker Eliane Bots over narrativiteit in een filmisch zeedecor. Over de relatie tussen taal en beeld. Eliane toont haar nieuwe video die ze produceerde bij Badgast en een selectie korte films.

‘The cone of silence’ is een omgekeerd kegelvormig gebied direct boven de antenne van een radiobaken. Signalen zijn daar niet waarneembaar. Vlak voordat een signaal verdwijnt in ‘the cone of silence’ is het volume sterker. In de korte film ‘The cone of silence’ worden drie mannen gevolgd. Zij bezoeken met grote regelmaat de kust. Hun motieven zijn verschillend. Gedurende de video wordt duidelijk dat de kust een plek is om alleen te zijn, herinneringen op te halen, te dagdromen en te verlangen naar andere werelden. Beeld, tekst en geluid verbinden deze verhalen over het kustgebied met elders. De kust als stiltegebied, waar het geluid wegsterft.

'The cone of silence' is opgenomen in de tentoonstelling 'Zeespiegel'. Met een QR-code kunnen bezoekers op de boulevard van Scheveningen vanaf 10 mei aldaar de video bekijken. www.twosmallthings.com
 
15 U: WINDZEE: BUITENINSTALLATIE AAN ZEE DOOR FROUKE WIARDA
Na een korte film over het werkproces van 'Musicaerial' door Mirjam Vogt wandelen we naar zee. Gastspreker is Marije Baalman (STEIM, studio for electro-instrumental music). Wouter Snoei toont in een klein concert de samenhang van wind en zee.

Geluidskunstenaar Frouke Wiarda verandert verschillende locaties in Nederland in een laboratorium voor wind, vorm en klank. Bijna iedereen heeft wel eens een vlieger in zijn of haar handen gehouden en het trekken van de draad gevoeld. Frouke werkt dit voorjaar met een internationaal team van 20 componisten, beeldende kunstenaars, muzikanten en een vliegerbouwer aan de kust bij Scheveningen aan 'Musicaerial'. Dit unieke schouwspel toont werken van hedendaagse kunstenaars aan de hemel terwijl je wandelt op de muzikale paden van hedendaagse muziek.

Première 'Musicaerial': international festival Gaudeamus (Utrecht). In 2012: festival Into the Great Wide Open (Vlieland). In 2013: festival Oerol (Terschelling). www.froukewiarda.nl

16 U: V.I.S.S.E.N. MET MAARTEN DE KROON
Maarten vertelt over de nieuwe film V.I.S.S.E.N. en gaat daarbij dieper in op het verschil tussen zoet- en zoutwatervissers. V.I.S.S.E.N. is een anderhalf uur durende documentaire van Pieter-Rim de Kroon en Maarten de Kroon, makers van de met een Gouden Kalf onderscheiden documentaire Hollands Licht. V.I.S.S.E.N is een persoonlijke filmische zoektocht naar de oervisser in de mens en de vraag: waarom mensen eigenlijk vissen (als ze de gevangen vis toch weer terugzetten). Tegelijkertijd is het een reis door de parallelle wereld van vissers en de vissen.
Op zaterdag 12 mei is de première van V.I.S.S.E.N. in Eye, Amsterdam.
 
16.15: WERELDZEE DOOR JAN DE GRAAF

Jan brengt de zee in kaart. Pleidooi voor de nieuwsgierige blik. Het water als oppervlak. De zee als onderwaterwereld. 'Wereldstad aan zee' blijkt 'stad' aan wereldzee. Opmaat tot een programma dat Den Haag verankert waar het ligt: aan zee, op zee, in zee.

Sinds kort is de (rijke) Noordzee aan snee als terrein voor 'gebiedsontwikkeling'. Dat geldt inmiddels ook voor zeeën elders. Olie- en gaswinning, windparken, scheepvaartverkeer, visserij, vervuiling, pleziervaart, ecologie, klimaatverandering, zeespiegelrijzing, verstedelijking, kustverdediging (met dicht bij huis de 'Zandmotor'), toerisme,..... ze zijn enkele onderwerpen van nieuwe occupatie.
Vooral het verschijnsel toerisme en daarmee het begrip badplaats, beide zijn het stadium van triviale attracties voorbij. In artistieke en ook academische kringen zoekt men wereldwijd naar nieuwe content. Naar nieuwe concepten voor zoiets als 'kritisch toerisme'. De inbreng van het tweespan 'wetenschap & kunst' is daarbij zinnig. Het is spannend dat toerisme - een vorm van reizen om 'wijzer' te worden - wint aan gewicht. 'Culturele reizen' zijn aantrekkelijker dan ooit.

Badgast zet die traditie voort: 'Starring the sea'.

17 - 20 U: LAND- EN ZEEBUFFET DOOR DIVERSO
Buffet en napraat in de ruim bemeten Kantine van de Visafslag. Op het beeldscherm speelt een doorlopende voorstelling waar u aan kunt bijdragen. Graag vooraf aanmelden voor deelname aan het buffet via info@satellietgroep.nl.
www.kantinevisafslag.nl

bg4.jpg
water sea dat research from new zee artist satellietgroep cultural was project coastal zandmotor artists art badgast scheveningen with