subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Esther Kokmeijer @Badgast

| 2012-05-27 09:33:18

'Six degrees of conjunction - A country does not have to be swallowed by the sea'.
Presentatie: vrijdag 22 juni vanaf 17:30 uur met picknick.
Aansluitend film 'King Tide' van Juriaan Booij om 22:04

Wij zorgen voor soep, daarnaast willen we iedereen vragen iets te drinken en hapjes mee te nemen zodat er een grote picknick ontstaat.
Locatie: Badgast in het surfdorp FAST  
www.estherkokmeijer.nl

Er wordt gezegd dat op aarde iedereen binnen zes stappen met elkaar in verbinding staat. Esther Kokmeijer wendt dit gegeven aan in een interventie gericht op het voorkomen dat het land Tuvalu verdwijnt. In dit project spelen meerdere factoren een belangrijke rol: het aantonen en onderzoeken van de verbondenheid tussen mensen op de wereld, de invloed van persoonlijke relaties en de mogelijkheid een 'vlindereffect' te creëren.

Presentation Friday June 22 from 17:30 with picknick.
Followed by movie 'King Tide' by Juriaan Booij at 22:04.
We serve soup, but want to ask to bring along something to drink and snacks, so it will be a great picnic.
Location: Badgast in the surfing village FAST.

It is said that everyone on earth is linked with each other within six steps. In an attempt to prevent Tuvalu from vanishing, Esther Kokmeijer is using this theory in an intervention. In this project several layers have an important role: the detection and investigation of the relationship between people worldwide, the influence of personal relationships and the ability to create a 'butterfly effect'.

Tijdens het project 'Six degrees of conjunction - A country does not have to be swallowed by the sea' werkt Esther Kokmeijer vanuit Badgast aan het schrijven van 100 brieven.


Zittend aan zee schrijft Esther 100 brieven. Elke brief wordt gekoppeld aan het NAP nivo.

Er wordt gezegd dat op aarde iedereen binnen zes stappen met elkaar in verbinding staat. In een interventie wendt Esther Kokmeijer dit gegeven aan, in een poging te voorkomen dat het land Tuvalu verdwijnt. 
In dit project spelen meerdere factoren een belangrijke rol: het aantonen en onderzoeken van de verbondenheid tussen mensen op de wereld, de invloed van persoonlijke relaties en de mogelijkheid een vlindereffect te creëren.

Elk jaar stelt Time Magazine een lijst samen van de 100 meest invloedrijken ter wereld. Esther Kokmeijer benadert via haar persoonlijke netwerk deze 100 personen om ze te informeren over de situatie van Tuvalu. Tijdens haar verblijf in Badgast, de Artist in Residence zeecontainer van Satellietgroep heeft ze dit project verder uitgediept en een brief geschreven voor de 100 meest invloedrijken.
Badgast staat in het surfdorp FAST pal aan zee ter hoogte van het Noorder Havenhoofd in Scheveningen. Vanaf het eind van haar verblijf gaat ze deze verzegelde brieven één voor één versturen, tezamen met een persoonlijke begeleidende brief, aan iemand die ze kent. Via persoonlijke connecties zal de verzegelde brief mogelijk terecht komen bij de geadresseerde en persoonlijk worden overhandigd.

Tuvalu is met een oppervlakte van 26km2 en 10.900 inwoners een van de kleinste landen ter wereld en daarnaast ook nog eens een van de meest afgelegen landen ter wereld. De eilanden groep ligt in de Grote Oceaan, tussen Hawaii en Australië. Met het stijgen van de zeespiegel en de opwarming van de aarde, dreigt Tuvalu als een van de eerste landen ter wereld door klimaat veranderingen te verdwijnen. Het is niet alleen de kustlijn die wordt uitgehold, zout water doorboort ook vanaf de onderkant de dunne korst van het koraal die de fundamenten van hun land vormt.

It is said that everyone on earth is linked with each other within six steps. In an attempt to prevent Tuvalu from vanishing, Esther Kokmeijer is using this theory in an intervention. In this project, several factors play an important role: the detection and investigation of the relationship between people worldwide, the influence of personal relationships and the ability to create a butterfly effect.

Each year, Time Magazine compiles a list of the 100 most influential in the world. Esther Kokmeijer approaches through her ​​personal network these 100 people to inform them about the situation of Tuvalu. During her stay at Badgast, the Artist in Residence container of Satellietgroep, she elaborated this project and wrote a letter for the 100 most influential.
Badgast is located in the surfing village FAST, on the sea near the North Harbour Head in Scheveningen. From the end of her stay, she will sent the sealed letters one by one together with a personalized letter to someone she knows. Through personal connections, the sealed letter may arrive to the addressee and delivered by hand.

Tuvalu is with an area of 26km2 and 10,900 inhabitants one of the smallest countries in the world and also one of the most remote countries.
The island group is located in the Pacific between Hawaii and Australia. Due to worldwide climate change, and raising sea levels Tuvalu is destined to become the first country to disappear as a complete nation. It's not just the shoreline that is eroded by the sea, also salt water pierces the thin crust of coral shells that shaped the fundaments of their islands and nation.


Preview Esther Kokmeijer:
Satellietgroep is met BADGAST TE GAST bij Hoogtij#29 in GEMAK op 1 juni 2012. Hoogtij is de culturele route langs Haagse kunstenaarsinitiatieven.
Start: 18 u GEMAK met gratis soep en rondleiding.
www.hoogtij.net
 

bg2.jpg
artist artists sea new project art scheveningen coastal from dat badgast zee water research satellietgroep cultural with zandmotor was