subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Jan de Graaf @Badgast

| 2011-11-10 12:28:54

7 NOVEMBER - 4 DECEMBER 2011
Presentatie: 13 mei 2012
Locatie: Kantine Visafslag Scheveningen
Programma volgt
.

Jan de Graaf (Curacao 1952), is zelfstandig stedenbouwkundige. Opgeleid aan de TU Delft. Jan rekent het tot zijn taak om onderwerpen die vooralsnog niet of nauwelijks op de agenda staan, onder de aandacht te brengen. Zo ook met zijn voorgenomen project 'Breukland - de ontdekking van de onderwaterwereld' voor BADGAST.

"Ruimtelijke opgaven dienen opgevat te worden als culturele opgaven. Dat zijn die opgaven niet als vanzelf. Dat vergt een viertal denkdaden. Allereerst dienen die opgaven maatschappelijk te worden verbreed, in het nu van vandaag. Ten tweede dienen die opgaven historisch te worden verdiept, in het vroeger en toen. Ten derde: de opgaven dienen visionair te worden verrijkt, in het morgen en straks. En tenslotte de vierde denkdaad: deze drie verhaallijnen dienen te worden vervlochten tot een verhaal. In die zin is zoiets als culturele planologie een vorm van narratieve planologie.
Dat kan die professie niet alleen. Ik ben een voorstander van ‘grensoverschrijders’, andere (trans) disciplines die zich bekommeren om het lot van de al te zeer ingekeerde en daardoor kwijnende stedenbouwkundige professie.
 
De stedenbouwkundige professie verdient een herijking. Te zeer is het een beleidsdiscipline geworden die zijn object in kwestie – de toekomst van een specifieke geografie – uit het oog is verloren. Het object dient weer te voorschijn getoverd: in zijn fysieke dimensie, in zijn sociale dimensie en in zijn ontastbare, noem het mentale en/of symbolische dimensies.

Aandacht daarom voor zorgvuldig onderzoek. In verschillende publicaties pleitten anderen en ik voor ‘veldwerk’; werken in het veld, letterlijk, op zee, in zee; en figuurlijk op 'school', in het hoofd. Op reis in het spoor van de geoloog, de archeoloog, de hydrograaf, de thalassaloog, in het zog van de duikbootpassagier. Dit veldwerk gaat gepaard met aandacht voor de cartografie als visuele representatie van de kennis opgedaan in het onderzoek."  

Still uit video Fieldwork 2010 door Eliane Bots met Jan de Graaf, courtesy Satellietgroep. De video is een Roadtrip langs de Zuid Hollandse kust. Gescreend tijdens CCC@iSTANBUL2010.

bg4.jpg
zee satellietgroep from zandmotor new project research with water sea artist scheveningen cultural badgast dat art artists was coastal