subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Pool of Critics + Peer Review Group

| 2011-12-16 21:00:00

Ism het landelijke Domein voor Kunstkritiek ontwikkelt Satellietgroep een tekstpool van jonge kunstkritici met een Peer Review Group van ervaren recensenten. Zij recenseren de projecten en presentaties van Badgast.
Door aan BADGAST een kunstkritische dimensie toe te voegen verwacht Satellietgroep een bijdrage te leveren aan een vruchtbaar kunstdebat over de relatie tussen kunst en transitie gebieden, in dit specifieke geval in de context van een veranderend zee- en kustlandschap.
Het project biedt jonge recensenten de kans om op geregelde basis recensies te schrijven en te publiceren, in contact te komen met multidisciplinaire residenten van Badgast rondom een specifiek thema en met ervaren schrijvers.
Binnen de groep wordt gereflecteerd op actuele ontwikkelingen binnen het kunstdiscours, waarbij Badgast als ‘testcase’ fungeert. De consequenties van projecten als Badgast (langdurige commitment en opererend binnen een specifiek stedelijk veld, publieke ruimte) voor kunstbeschouwing in het algemeen, maar ook voor de wetenschap en de ruimtelijke ordening worden nader onderzocht en beschreven.

Deelnemers aan de Pool of Critics zijn Erica Smits , Karin van de Wiel, Thomas Van Lier, Eveleen Hamers, Daphne Rieken and Emma Bijloos; deelnemers aan de Pier Review Group zijn Floor Tinga, Iris Schutten en Nathalie Hartjes.

Daphne Rieken, deelnemer Pool of Critics, uit: ‘Staalkaart van de zee’
‘Satellietgroep verzamelt en initieert het denken over de fenomenen van de zee. Hun uitvalsbasis Scheveningen bevindt zich in een transitiefase. Grote ontwikkelaars nemen de badplaats onder handen en realiseren een nieuwe kuststedelijke omgeving. Dit is niet louter een lokaal gegeven. Economische, ecologische, functionele en recreatieve belangen zorgen wereldwijd voor grote veranderingen. Vaak vindt er een verschuiving plaats van natuur naar cultuur, en van het concept van de ontwikkelaar naar de werkelijke leefomgeving van de bewoners.
Satellietgroep nodigt sinds 2009 kunstenaars, wetenschappers en schrijvers uit om te reflecteren op de culturele betekenis van de zee. De Badgasten verblijven een maand lang in een container op het strand en worden hier geconfronteerd met de zee en de transitie van Scheveningen. Processen van verandering zoals die op dit moment plaatsvinden in de badplaats bieden conceptueel en filosofisch de mogelijkheid tot nieuwe manieren van denken over de openbare ruimte. De uitkomst van dit denken kan uiteenlopen van kust tot kust. En van moment tot moment. Satellietgroep verzamelt dit denken en creëert zo een archief van onderzoeken, verhalen, fotoreportages en kunst. Het resultaat is geen eenduidige betekenis van de culturele transitie van kust en zee - maar een staalkaart van definities.
Het archief van Badgast- en in veel gevallen ook de inhoud ervan - is een work in progress. Het denken en onderzoeken is nog niet ten einde gekomen. Daarom zijn nu kunstcritici en cultuurdeskundigen uitgenodigd om het archief te ontsluiten. Archieven kunnen als alternatief dienen voor snelle en oppervlakkige kennisconsumptie, maar dan moeten er wel verbanden gelegd worden. De zee is geen optelsom van de bovengenoemde economische, ecologische en culturele aspecten. Het krijgt vorm binnen een actueel steeds veranderend discours. De verschillende kleurstalen van de zee worden door Satellietgroep belicht en het is aan de critici en het publiek om vanuit deze staalkaart betekenisvolle narratieven te vormen.’

'Zeestalen', Satellietgroep 2008

 

bg4.jpg
badgast zandmotor artists was new art coastal research water from cultural satellietgroep dat scheveningen sea zee with project artist