subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Dijk in boulevard

| 2012-03-23 20:11:24

Zeewering Scheveningen
www.kustvisiezuidholland.nl

Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt, de golven worden krachtiger. De druk van de zee op de kust groeit. Op verschillende plaatsen langs de Nederlandse kust zijn locaties die op termijn niet meer voldoende veiligheid bieden.

De kust van Scheveningen wordt versterkt met een dijk in de boulevard. Het gaat niet om de boulevard bij het Kurhaus, maar om het stuk dat loopt vanaf de Scheveningse Slag tot aan de tramlus van lijn 11 ten zuiden van de Keizerstraat. De nieuwe zeewering komt onder de boulevard te liggen en is dus nauwelijks zichtbaar.De kruinhoogte van de nieuwe dijk is op de meeste plaatsen 10 meter boven NAP. Bij de Schuitenweg wordt de dijk 8,5 meter boven NAP aangelegd. Bij het Seinpostduin komt de dijk op 12 meter boven NAP te liggen.
Op het strand voor de dijk en onder water voor de kust wordt extra zand aan gebracht. Dit zand sluit aan op het zandbanket waar de strandpaviljoens op staan. Het strand wordt hierdoor breder en hoger dan nu het geval is. Het extra zand breekt de kracht van de golven. Daardoor hoeft de achterliggende dijk in de boulevard minder hoog te zijn. Op die manier blijft het zeezicht vanaf de boulevard zoveel mogelijk behouden.

bg3.jpg
sea was artists project satellietgroep artist dat art zandmotor cultural research new scheveningen with coastal badgast zee water from