subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Tentoonstelling ZEESPIEGEL op de boulevard van Scheveningen

| 0000-00-00 00:00:00

WARMING UP 1
SUNDAY AUGUST 12, 2018
GUIDED TOUR 'ZEESPIEGEL'

In 2018 we rethink our perceptions of culture and nature.
Guided Tour Zeespiegel on Sunday August 12, 2018.
Start at 10:00: The Shore Scheveningen
Estimated duration 3 hours, dresscode outdoor; be sure to bring water/food.
Cost: € 18,- pp, free admissions for children up to 15 year when guided by adult
Subscribe: satellietgroep@gmail.com Please state: Warming Up 1, number of persons. Members We Are Public via We Are Public

ZEESPIEGEL - MIRROR ON THE SEA
Satellietgroep programed Badgast, a research based artist in residence program, an outdoor Cinema with screenings, debates all concerning the sea. Badgast was built in 2009. Badgast was made of two stacked shipping containers by recycle architects Refunc for Satellietgroep. Badgast was located in the middle of the surfing village FAST, an Urban Beach Community in The Hague.  During the residency period new works – both conceptual and documentary - were developed and reflected upon the various layers and complexity of coastal transitions and coastal urban development. These works contributed to the international contemporary collection of artworks that was shared with a broad (international) audience.
Artists in residence were encouraged to engage the coastal area of the hague and all its themes. Developing artistic research with local partners in order to map out, collect and address the current state of coastal development. This embedded research contributes to public and professional awareness. Thus, our project brings together different views and opens up dialogue. This method of artist in residency program connects to the international development of artist residencies as cells of knowledge and as alternative academies.
More: http://www.satellietgroep.nl/badgast_publication/1/badgast_publication_2013


PERMANENT OPEN DAG EN NACHT!
De eerste deel van openbare 24/7 openlucht Fotoroute Zeespiegel op de nieuwe boulevard van Scheveningen is 10 mei 2012 geopend. Op 6 april 2013 is het tweede deel geopend.
foto's: Rob te Riet

De tentoonstelling 'Zeespiegel' is samengesteld door Satellietgroep met werken van 25 Badgasten - artists in residence van Badgast. In samenwerking met bewoners en een rijke schakering aan gebruikers van de zee en het kustgebied zijn de Zeecollectie en deze tentoonstelling 'Zeespiegel' tot stand gekomen. Bijdragen over innovatieve kustbescherming, waaronder ook de nieuwe boulevard (dijk in boulevard), de Zandmotor ('bouwen met de natuur'), en de aanzet voor toekomstscenario's voor kustbescherming (Atelier Kustkwaliteit) maken het verhaal over onze relatie met de zee compleet en voor iedereen toegankelijk. 
Waardevol in deze is het begrip 'cultuurlandschap' als typering van onze kust. Oerhollands, en niet direct waarneembaar voor de argeloze bezoeker. Transparantie - zichtbaar en ervaarbaar maken - van dit 'man made' landschap in verleden, heden en toekomst draagt bij aan een publieke en professionele bewustwording ten aanzien van onze cultuur en dit specifieke innovatieve erfgoed.
Curator Jacqueline Heerema, founding director of Satellietgroep, koos voor 5 kiosken 5 benaderingen. Filosoof Bram Esser koos 5 karakters en schreef - naast de introductietekst 'We zijn met zand tussen de tanden geboren' - 5 verhalen. Vormgeving door Studio Duel.

Adama, Immetje, Hanne, Fonger en Rob.
Kijk mee naar de zee met bewoners en bezoekers.
Ontdek met kunstenaars en wetenschappers een andere horizon.
Samen verhalen ze over onze relatie met de zee.

English text below

gratis openlucht tentoonstelling 'ZEESPIEGEL' op de boulevard van Den Haag Scheveningen. Open dag en nacht.
Op de nieuwe boulevard komen 5 kiosken. Kiosk 3, 4 en 5 zijn voorjaar 2012 geopend. Voorjaar 2013 volgen Kiosk 1 en 2. Samen vormen de 14 verlichte fotopanelen op de kiosken een openbare tentoonstelling van ca 22 x 3 meter. De afstand tussen de kiosken onderling is 500 meter. De boulevard van Scheveningen is prima bereikbaar met openbaar vervoer of fiets. De tentoonstelling is samengesteld door Satellietgroep. Met QR-codes zijn de beelden gelinkt naar meer online informatie en documentatie.


Nederland heeft een rijke culturele en innovatieve relatie met de zee en Den Haag Scheveningen speelt daar een belangrijke rol in. De blijvende noodzaak van kustbescherming door zeespiegelstijging in verleden, heden en toekomst is voor iedereen van belang. Het ontwerp en de aanleg van de nieuwe boulevard is daar een innovatieve uitwerking van. De veelzijdige rijkdom van verbeelding en beleving van de kust is onderwerp van onderzoek door Satellietgroep. De invloed van zee op mensen, leefgemeenschap en leefomgeving staat daarbij centraal. Satellietgroep programmeert Badgast - artist in residence, openlucht cinema en lezingen aan zee over de zee. Badgast staat midden op surfdorp FAST, de Urban Beach Community op het scharnierpunt van boulevard en haven. Het resultaat van het programma is een eigentijdse Zeecollectie. In samenwerking met bewoners en een rijke schakering aan gebruikers van de zee en het kustgebied is deze collectie tot stand gekomen. Bijdragen over innovatieve kustbescherming, waaronder ook de Zandmotor, maken het verhaal over onze relatie met de zee compleet en voor iedereen toegankelijk.

Kunstenaarsinitiatief Satellietgroep draagt de tentoonstelling Zeespiegel op aan de Spaanse architect Manuel De Solà-Morales (1939 -2012). Hij stelde dat in de lichtbakken geen reclame mag komen.

Read English text here:

 


Free open air exhibition ‘Zeespiegel’ (‘Mirror on the Sea’) on the boulevard of The Hague Scheveningen. Open day and night.

On the new boulevard 5 kiosks are built. Kiosk 3, 4 and 5 open spring 2012. Kiosk 1 and 2 follow spring 2013. Together the 14 illuminated photopanels on the kiosks are a public exhibition. The distance between the kiosks is 500 meters. The boulevard of Scheveningen is easily accessible by public transport or bicycle. The exhibition is compiled by Satellietgroep. QR codes link to more online information and documentation.


Adama, Immetje, Hanne, Fonger and Rob.

Observe the sea with residents and visitors.

Discover with artists and scientists a different horizon.

Together they tell tales about our relationship with the sea.


The Netherlands has a rich cultural and innovative relationship with the sea and The Hague Scheveningen plays an important role in this. The continuing need for coastal defense due to rising sea level in past, present and future is important for everyone. The design and construction of this new boulevard is an innovative example. The versatile wealth of imagination and experience of the coast is the subject of research of Satellietgroep. Focus is the influence the sea has on people, community and environment. Satellietgroep programs Badgast - artist in residence, outdoor cinema and lectures, all concerning the sea. Badgast is located in the middle of the surfing village FAST, the Urban Beach Community at the hinge point of promenade and harbor. The result of the program is a contemporary Sea collection. In cooperation with residents and a rich diversity of users of the sea and the coastal zone a contemporary collection is in progress. Contributions about innovative coastal protection, including the Sandengine, complete the tales about our relationship with the sea and makes them accessible to everyone.

Artists run initiatief Satellietgroep contributes the exhibition ‘Zeespiegel’ (‘Mirror on the Sea’) to the Spanish architect Manuel de Sola-Morales (1939 -2012). He stated that in the lightboxes there should be no advertisements.

bg3.jpg
from artists zee water new project art badgast satellietgroep dat coastal scheveningen cultural was zandmotor sea research with artist