subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Kustweek ZH: ZEELUST!

| 2013-05-20 14:32:25

TESTCASE OF THE CONCEPT OF INTERDISCIPLINAIRY COLLABORATIONS BETWEEN ARTISTS, SCIENTISTS AND POLICY MAKERS FOR THE ANTHROPOGENIC COASTAL ATLAS:

KUSTWEEK ZUID-HOLLAND 24/5 - 2/6 @ GEMAK, DEN HAAG
TOEKOMSTSCENARIO'S VOOR DE NEDERLANDSE KUSTBESCHERMING
& KUNSTMANIFESTATIE ZEELUST: VOOR ZEEZIELEN EN ZANDZOTTEN
TIJDENS DE KUSTWEEK ZUID-HOLLAND 24 MEI T/M 2 JUNI IN GEMAK, PAVILJOENSGRACHT 20 IN DEN HAAG

PROGRAMMA
www.kustweek.nl | www.gemak.org | www.atelierkustkwaliteit.nl
Van 24 mei t/m 2 juni organiseert Satellietgroep op uitnodiging van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag 'ZEELUST', een interactieve kunstmanifestatie rondom de presentatie van toekomstige kustscenario's door Atelier Kustkwaliteit/TUDelft. Tijdens de Kustweek wordt de Kustmaquette gepresenteerd met films over de ontwikkeling van de Nederlandse kust en kustbescherming vroeger, nu en in de toekomst.

Op bijzondere wijze komen in de tentoonstelling verbeelding en beleving samen met kennis en visie over de toekomst van zee en kust. We bieden hiermee een podium aan mensen en kustgemeenschappen. Het doel is de betrokkenheid bij de kust en zee in kaart te brengen en het zichtbaar maken van de culturele relaties met kust en zee.
Daarvoor is jouw bijdrage als kustexpert en - belever onmisbaar!

Curator Jacqueline Heerema/Satellietgroep tijdens de opening van het nationale kustdebat - Zeelust; links de installatie 'Currents washes ashore' van Nishiko en Sachi Miyachi.

 


Satellietgroep nodigt je uit bij te dragen aan 'ZEELUST'! We zoeken de meest indringende bijdragen van indrukken, voorwerpen en mensen in relatie tot zee, kust en stad. Met velen delen de ruimte aan zee en dat willen we samen met jou zichtbaar maken. Bijdragen van amateurs t/m professionals worden opgenomen in de beeldbank, gecategoriseerd en gepresenteerd samen met de toekomstscenario's voor de Nederlandse kustbescherming. Samen met jouw bijdrage en bijdragen door Badgasten - kunstenaars die sinds zomer 2009 te gast waren van Satellietgroep in Badgast op surfdorp F.A.S.T. - en door kustexperts stellen we een interactief programma over zee, kust en stad samen. Met deze verzamelingen ontstaan nieuwe kusttypologieën waarmee andere vragen en zienswijzen ontstaan over onze relatie met de zee. Dit is de aanzet van het nieuwe project van Satellietgroep, de 'Anthropogenic Coastal Atlas'. De atlas verbindt wetenschap en kunst om de menselijke relatie met de zee inzichtelijk te maken en te voeden met het groeiende (inter) nationale netwerk.

TOEKOMSTSCENARIO'S VOOR DE NEDERLANDSE KUSTBESCHERMING
Terwijl de nieuwe boulevard in Scheveningen (dijk in boulevard) dit voorjaar is opgeleverd en de Zandmotor (bouwen met de natuur) zich sneller ontwikkelt dan verwacht worden de nieuwe toekomstscenario's voor de Nederlandse kustbescherming voor de periode 2050 tot 2100 gepresenteerd tijdens de Kustweek. De afgelopen 2 jaar heeft Atelier Kustkwaliteit/TU Delft samen met kustexperts ontwerpend onderzoek verricht naar de manier waarop de lange termijn veiligheidsopgave van de Nederlandse kust verbonden kan worden met de kwaliteitsopgave. De resultaten worden met een reizende interactieve kustmaquette in de 4 kustprovincies getoond tijdens de Kustweek. De kustweken worden georganiseerd door Atelier Kustkwaliteit in samenwerking met zijn initiatiefnemers: de vier kustprovincies, Deltaprogramma Kust, de Gemeente Den Haag, de TU Delft en van Oord BV, ondersteund door het Stimuleringsfonds voor de Architectuur.

De interactieve manifestatie 'Zeelust - voor Zeezielen en Zandzotten' wordt ontwikkeld door Satellietgroep op uitnodiging van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag.
Met dank aan Studio Duel, Arendo Schipper en Bruno van den Elshout - 2012 New Horizons.

bg2.jpg
cultural artist research coastal art from sea zee project zandmotor satellietgroep badgast water dat new was with scheveningen artists