subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

It's Now or Never: Locals Only @Badgast

| 0000-00-00 00:00:00

English below

Links:
About Badgast: http://www.satellietgroep.nl/about_badgast/1
Video F.A.S.T.: https://www.youtube.com/watch?v=eVWtJSJUCzw

Locals Only #1 - 12 are documented below.

Terwijl burgers, beleidsmakers, politici en projectontwikkelaars wakker liggen van de plannen voor Scheveningen start Satellietgroep een nieuw programma voor de artist in residency Badgast op surfdorp F.A.S.T..
Maak gebruik van deze unieke gelegenheid zolang het duurt!
Laat zien wat het betekent om als 'local' - prof of amateur - aan zee te wonen en werken, fotograferen, schilderen, schrijven, filmen, musiceren....!

JE KAN JE NU AANMELDEN:
Mail zo spoedig mogelijk je voorstel naar satellietgroep@gmail.com en maak kans op een werkverblijf van maximaal 2 weken in Badgast aan zee op het scharnierpunt van boulevard en haven in Scheveningen.
Stuur zsm 1 A4 informatie over wie je bent, wat je doet en wat je wil doen als je in Badgast zou werken. Het inschrijfgeld is naar draagkracht en bedraagt minimaal € 50,- per week, als je een Ooievaarspas hebt is het gratis. We maken zsm de selectie bekend, zorg dat je erbij bent!
 

Het programma 'Locals Only' veronderstelt dat je hard moet werken om je aan zee een 'local' te mogen noemen. Internationale, nationale en lokale kunstenaars, filmmakers, schrijvers, stedenbouwkundigen, architecten en  geluidscomponisten waren de afgelopen 5 jaar te gast als artist in resident van Badgast. Bewoners t/m kustexperts hebben genereus meegewerkt aan de meer dan 30 projecten. Zonder die bijdragen hadden veel projecten niet tot stand kunnen komen. Vissers, hengelaars, surfers, bunkergravers en wetenschappers hebben gasten van Badgast meegevoerd tijdens expedities thuis, in het havengebied, 's nachts in strandpaviljoens, op de pier en in zee om hun kennis, verhalen en fotoboeken te delen.
Satellietgroep stelt iedereen die een bijzondere relatie met de zee en kust heeft in de gelegenheid om als gast van Badgast daar werk van te maken. Laat zien welke kennis en kunde leeft onder de 'locals'.
Omdat Den Haag - stad aan zee - een internationale aantrekkingskracht heeft op studenten, migranten en expats volgt hieronder de uitnodiging in het Engels.

English
Because The Hague - city by the sea - has international appeal to students, migrants and expats this invitation is also in English.

As citizens, policymakers, politicians and citydevelopers lay awake over the future plans for Scheveningen Satellietgroep starts a new program for the artist in residency called Badgast at urban surf community F.A.S.T.
Satelietgroep invites you to take advantage of this unique opportunity while it lasts!
Show us what it means to be 'local' -  professional or amateur - to live and work at the seaside, with photography, painting, writing, filming, making music ....

YOU CAN APPLY NOW:
Mail as soon as possible your workproposal to satellietgroep@gmail.com for selection of a working period of max 2 weeks at Badgast, located at the pivot point of promenade and harbor in Scheveningen.
Send asap one A4 information about who you are, what you do and what you want to do if you could work at Badgast. The entry fee will be based on your financial capacity with a minimum of € 50 - per week, if you have a Ooievaarspas it is free. We make the selection asap, make sure your application is there!

The program 'Locals Only' implies that to be(come) a 'local' at the seaside, you have to work really hard. For 5 years international, national and local artists, filmmakers, writers, urban planners, architects and soundcomposers were the guests as artist in residence of Badgast. Residents and coastal experts have generously contributed to more than 30 projects. Without their help many projects could not have been realized. Fishermen, anglers, surfers, bunker diggers and scientists have guided guests of Badgast during expeditions at home, in the port area, overnight sleeping in beachpavilions, on the pier and into the sea and shared their knowledge, stories and photo albums.
Satellietgroep invites everyone who has a special relationship with the sea and coast to use this opportunity to be the guest of Badgast for a workingperiod. Show what knowledge and skills are alive among the locals!

Met dank aan/With special thanks to Fonds 1818.

bg1.jpg
dat zee with research from artists zandmotor coastal art was water badgast satellietgroep cultural scheveningen project sea artist new