subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Locals Only#8

| 2014-06-20 18:21:16

VERHALEN VAN DE NOORDZEE
Pauline van den Broeke - zelfstandig adviseur ruimtelijk ontwerp en strategie
Can you imagine http://canyouimagine.nl/
July 2014

Werkvoorstel Locals Only @ Badgast:
Het doel is de bewustwording van de Noordzee als gebruiksgebied te vergroten. Voor Nederlanders, volwassenen en kinderen, die enkel de belevingswaarden van de Noordzee kennen vanuit de kuststrook omdat ze daar een beeld bij hebben. En ook om inzicht te krijgen in de meerwaarde van de Noordzee voor Nederland. Verhalen van de Noordzee is een bundel van portretten van persoonlijke verhalen van mensen voor wie de Noordzee heel belangrijk is.
Optekenen van de verhalen van deze gebruikers, onderzoekers, beschermers en avonturiers geeft een andere kant van het verhaal van de Noordzee. Het verhaal van de ‘harde’ werkelijkheid, de vrijheid, de zelfredzaamheid van mensen die zich aangetrokken voelen tot de Noordzee en de waarde daarvan voor hen. Door die waarden in beeld te brengen hoop ik op een duidelijker inzicht in de gelaagdheid van de Noordzee. Hoe werkt het nu echt op de Noordzee, wat voor gebied is de Noordzee nu echt en wat betekent de Noordzee nu echt. Hoe is die betekenis gegroeid en wat betekent dit voor de toekomst.
Het boek wordt geen pleidooi voor de economische waarden van de Noordzee maar evenmin voor de bescherming daarvan. Het wordt een bundel van persoonlijke verhalen die de verbinding moet leggen tussen de mens en de Noordzee en de waarde daarvan voor die persoon zelf. Er worden ook geen conclusies getrokken over hoe het in de toekomst moet of zou moeten. Daar geven de personen zelf antwoord op. De verhalen geven een inkijk in de waarde van de Noordzee vanuit die personen zelf. Het zijn stuk voor stuk bijzondere verhalen die het waard zijn om gedeeld te worden.

In principe worden de verhalen gebundeld in een boek. Maar dat kan ook een ander medium worden. In dit boek krijgen de verhalen een gezicht. Het is een beeld van de verbondenheid met de Noordzee, hoe die verbondenheid tot stand is gekomen en nog springlevend is. De portretten geven een beeld van de passie en de energie van de personen. Het boek moet een andere nieuwe kijk op de Noordzee geven dan alleen vanuit de beleving daarvan.
Elk portret bestaat uit fotobeelden, kaartbeelden, teksten (vanuit interviews) en tekeningen om een verhaal te visualiseren. Het verhaal is geen momentopname, maar juist een inzicht in hoe een waarde voor de persoon gegroeid is. En ideeën over de toekomst van die waarde, welke verwachting.
Deze verhalen wil ik verzamelen door met de persoon mee op stap te gaan terwijl deze aan het werk is. Tegelijk maak ik foto’s en stel vragen. Tijdens het proces van optekenen van het verhaal zal tussendoor reflectie worden gevraagd of ik het verhaal goed begrepen heb en of het op de juiste manier inzichtelijk is gemaakt. Er is op geen enkele manier een verbinding aan het project. Dus de persoon kan zich terug trekken op het moment dat deze zich niet meer kan vinden in de inhoud of de verbeelding daarvan. Maar ik hoop dat de personen zich steeds meer verbonden zullen voelen aan dit initiatief waardoor er een gemeenschappelijk positief beeld zal ontstaan en dit ook bewust zullen uitdragen.
Ik wil elk verhaal afsluiten met een toekomstbeeld: een ‘Can you imagine’ vraag. Hoe zal de Noordzee er in de toekomst voor jou uitzien?
Het resultaat wordt een boek en een tentoonstelling.

bg2.jpg
new scheveningen sea was art research dat water coastal badgast zandmotor with zee cultural project artists artist from satellietgroep