subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

The Sea and Zandmotor source of innovation

| 2016-08-05 18:55:57

DE ZEE EN DE ZANDMOTOR ALS BRON VAN INNOVATIE

UITNODIGING 27-28-29 mei 2016
SATELLIETGROEP @ FESTIVAL DESIGNKWARTIER DEN HAAG

Satellietgroep met Atelier NL, Theun Karelse, ArtScience Interfaculty, Studio Nienke Hoogvliet, Aliki van der Kruijs en De Onkruidenier.
Openingstijden: dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur, gratis toegang.
Locatie: De Tempel, Afdeling Archeologie, Natuur- en milieueducatie van de gemeente Den Haag
Adres: Prins Hendrikplein, Den Haag
Meer: www.satellietgroep.nl | www.festivaldesignkwartier.nl
Zee en kust, fossielen en artefacten, kunst en design
Satellietgroep brengt tijdens het Festival Designkwartier de zee en de Zandmotor naar Den Haag als bron van innovatie. We tonen werken die ons laten nadenken over een veranderend kustlandschap, klimaatverandering en de rol van de mens in deze processen. De restauratieruimte met onderzoek naar Haagse archeologische vondsten is open voor bezoekers.
Op zondagmiddag 29 mei van 14.00 -17.00 organiseren we een bijzondere ontmoeting. De deelnemende kunstenaars en ontwerpers zijn dan aanwezig en gaan in gesprek met wetenschappers en kustkenners. Na afloop zal Satellietgroep samen met de Onkruidenier het project De Waterpionier als proeverij presenteren.
Er zijn maar beperkt plekken beschikbaar dus aanmelden voor deze zondagmiddag is noodzakelijk: satellietgroep@gmail.com

Pers:
http://jegensentevens.nl/2016/05/designplezier-in-zeeheldenkwartier/

http://trendbeheer.com/2016/05/28/festival-designkwartier-den-haag/

Artikel in Den Haag Centraal door Corien Bakker, archeoloogSATELLIETGROEP: PROJECT DE WATERPIONIER & DE ONKRUIDENIER
Satellietgroep organiseert samen met De Onkruidenier zintuigelijk onderzoek naar het fenomeen water. De zoetwaterbel, drinkwater en de zout/brak/zoet water gradiënten op de Zandmotor en in het aangrenzende duingebied Solleveld. Door plant, dier en mens wordt het nieuwe kustlandschap van de Zandmotor toegeëigend. Voor pioniers is de eerste zorg drinkwater. Op de Zandmotor is geen zichtbare vorm van zoet water aanwezig. Er zijn geen rivieren of drinkwaterkranen. Het lijkt het meest op een woestijn in zee. We gaan op zoek naar water en we bevragen in hoeverre we zelf Halotolerant kunnen worden. Halotolerant is het adaptieve vermogen van levende organismen om te overleven in omgevingscondities met een hoog zoutgehalte. Wat is de optimum en reikwijdte voor ons lichaam om zout water te tolereren?

DE ONKRUIDENIER
De Onkruidenier s een initiatief van ontwerper Jonmar van Vlijmen en landschapskunstenaar Ronald Boer. Zij stellen de ongewenste natuur centraal met de ambitie om (on)kruid weer een waardevolle betekenis te geven door nieuwe toepassingen van wilde planten voor ons dagelijks leven te presenteren. Momenteel kent Nederland ruim 4300 supermarkten waarmee de unieke situatie bestaat dat iedereen binnen een korte afstand boodschappen kan doen. Waar voorheen voedsel dichtbij of zelfs in de stad werd geplukt of verbouwd, is de toevoer van voedsel een economisch internationaal model geworden dat gebaseerd is op overdaad voor de laagste prijs. Maar de natuur dichtbij huis biedt even zo een rijkdom die we vergeten zijn. Heeft de natuur de strijd om de consument verloren?
www.onkruidenier.nl

 

Taste of the Sea, Satellietgroep & De Onkruidenier op de Zandmotor.


 
 
ATELIER NL
Na vijf jaar onderzoek ontwikkelt Atelier NL nu samen met Satellietgroep het eerste Zandmotor product: het Zandmotor ZandGlas servies.
 
Atelier NL is het laboratorium van designduo Lonny van Ryswyck (1978) en Nadine Sterk (1977). Beiden studeerden in 2006 af aan de Design Academy Eindhoven. Naast het bekende Kleiservies ontwikkelt Atelier NL sinds 2010 het project ZandBank en experimenteert met diverse lokale, niet-pure zandsoorten. Na vijf jaar onderzoek ontwikkelt Atelier NL nu samen met Satellietgroep het eerste product: het Zandmotor Waterglasservies. Geproduceerd met het Pleistocene zand van de Zandmotor, uit de tijd dat mammoeten leefden op de bodem waar nu de Noordzee is. Het creëren van dit nieuwe kustlandschap bracht letterlijk het oude landschap naar boven en verbindt daarmee de cultuurhistorische waarden met eigentijdse kunst- en designprojecten.
www.ateliernl.comGlasproeven met zand van de Zandmotor, Atelier NL
 
 
THEUN KARELSE
Wat is een post-natuurlijk landschap?
Doggerland Clock (2016)
A time measuring device based on the decay of an ice-age fossil: a mammoth tusk found at the Zandmotor
 
Kunstenaar Theun Karelse was in 2014/15 op uitnodiging van Satellietgroep artist in resident op de Zandmotor. De standaard benadering van fossiele vondsten is conservering. Als je ze niet conserveert vallen ze uit elkaar door de blootstelling aan zuurstof en door de kristallisatie van de zouten in het object. De kleinere bot-fragmenten zijn van geringe wetenschappelijke waarde. Dat bracht Theun op het idee iets anders te doen met deze fragmenten, n.l. ze te activeren. Naast het activeren van de vondsten als ingrediënten in het culinair experiment 'Fossielensoep' in 2015 selecteerde Theun een specifieke vondst die hij wilde laten vervallen door het bloot te stellen aan de atmosfeer. Een slagtand van een zeer jonge mammoet vormde de perfecte kandidaat. Door de chemische samenstelling is de slagtand vrijwel niet te conserveren, een uitgelezen kans om het proces van verval te benutten. In samenwerking met glas-blazer, instrument maker Edwin Dieperink ontwikkelde Theun een zandloper waarin de slagtand tot stof uit elkaar kan vallen, als een 'doggerland-klok'. De klok benut het natuurlijk verval van het fossiel en bevraagt daarmee de standaard omgangsvormen die wij hebben met betrekking tot historische vondsten en gaat op zoek naar een andere betekenisvolle benadering.
www.fo.am
http://technoecologies.tumblr.com/
Publicatie Next Doggerland: http://tinyurl.com/ozhyqaeFossiel, Theun Karelse


ELEMENTSLAB ARTSCIENCE INTERFACULTY
'Bringing preset ideas, or intellectual thoughts to the Zandmotor is often challenged by the elements'.

Victoria Douka-Doukopoulo stelde een video samen van een jaar veldonderzoek door studenten van het ElementsLab/ArtScience Interfaculty (Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium Den Haag) op de Zandmotor. Samen met docent kunstenaar Cocky Eek zijn studenten van het ElementsLab sinds een jaar elke maandag aan het werk op de Zandmotor. Tijdens het veldonderzoek trotseerden zij storm en kou. Soms met gasten zoals collega's van het Instruments Inventors Initiative (iii) en Kenzo Kusuda, de in Nederland woonachtig Japanse choreograaf/danser. Cocky Eek: “Looking back over working there together for a year, i feel strongly there is no wrong or right in any attempt we tried to do there. This whole period is one big exercise and the only thing is to keep on staying open, and to keep on distinguishing what works there and what not, and its one big exercise of being in the moment. The place asks us to be in relation, and the only thing that works is to be present, and to be in relation from moment to moment."
https://elementslabblog.wordpress.comArtScience ElementsLab: Sanddress by Aisha Ryannon Pagnes, still from video by Nina Leziac.
 
 
STUDIO NIENKE HOOGVLIET
Zeewier om de textiel industrie te verduurzamen
Titel: De SEA ME collectie

Studio Nienke Hoogvliet onderzocht hoe zeewier gebruikt kan worden om de textiel industrie te verduurzamen. Dit onderzoek laat de vele mogelijkheden van zeewier zien. Zo is er geweven met een garen gemaakt van zeewier, wat vervolgens ook is geverfd met zeewier. Van het restmateriaal van dit proces is bio-plastic gemaakt. Het onderzoek leidde tot een serie materiaalstalen en een nieuwe collectie producten, die de potentie van deze nieuwe, duurzame materialen visualiseren.
www.nienkehoogvliet.nlSEA ME, Studio Nienke Hoogvliet
 
 
ALIKI VAN DER KRUIJS
‘Pluviagraphy’, een fotografische opname van regendruppels in stof. Een visuele atlas van het weer. In ontwikkeling: 'Maregraphy'
Titel: Made by Rain

Made by Rain is een locatie gebonden registratie van regenval op stof. Het onderzoek startte nadat Aliki een serie van twaalf jaarkalenders erfde van haar grootvader. Op deze kalenders heeft hij elke dag, 12 jaar lang de weersomstandigheden genoteerd. Nederland is op alle mogelijke manieren verbonden aan water en heeft een rijke historie in het controleren van de elementen. Gefascineerd door de manier waarop haar opa het weer optekende in zijn kalenders en door de ongrijpbaarheid van een regenbui, zocht Aliki naar een manier om de regen vast te leggen. De uitkomst van het onderzoek leidde tot een zelf ontwikkelde textiele techniek genaamd ‘Pluviagraphy’,  een fotografische opname van regendruppels in stof. Middels een speciale coating die gevoelig is voor water, ontstaat er een letterlijke en gedetailleerde afdruk van de regendruppels die vallen tijdens een bui. De groeiende verzameling aan stoffen vormen samen een visuele atlas van het weer - van miezer tot moesson, van Amsterdam tot Tokyo. Elk doek is uniek en wordt voorzien van datum, coördinaten en de weer condities. Zodoende wordt niet alleen het onderzoek zelf, maar ook de grilligheid van het weer in onze tijd zorgvuldig gedocumenteerd.
www.alikivanderkruijs.comMade by Rain, Alike van der Kruijs. Foto: Pim Leenen.
 
 
Met dank aan alle kunstenaars en ontwerpers, experts, fondsen en opdrachtgevers, het Festival Designkwartier, de medewerkers van De Tempel en de gemeente Den Haag.

ARTISTIEK ONDERZOEK NAAR DE ZANDMOTOR ALS CULTUREEL FENOMEEN
Kunstenaarscollectief Satellietgroep (Den Haag, 2006) de sociale en de ecologische invloed van zee- en kusttransities op mensen, gemeenschappen en leefomgeving, in binnen- en buitenland. De impact van menselijk handelen op de natuur is nog nooit zo groot geweest. Satellietgroep onderzoekt de Zandmotor als cultureel fenomeen. De Zandmotor is innovatief Bouwen met Natuur en Satellietgroep genereert nieuwe innovaties en verhalen, met kunst, design, wetenschap en voor publiek. Op de Zandmotor komen alle vraagstukken over klimaatverandering, zeespiegelstijging, de toekomst van kustveiligheid en de rol van de mens in deze processen samen. Satellietgroep nodigt kunstenaars en ontwerpers uit om samen met het collectief en het netwerk van experts en locals op de Zandmotor onderzoek te doen, te experimenteren en nieuwe inzichten en werken te ontwikkelen. De resultaten worden tijdens Publieke Expedities op de Zandmotor gedeeld. Artist in residents op de Zandmotor sinds 2014: Zoro Feigl, Theun Karelse, Josje Hattink, Berndnaut Smilde,  Sarah Cameron Sunde (USA), Laboratorium voor Microklimaten (Annechien Meier en Gert-Jan Gerlach) en Esther Kokmeijer.   

De Zandmotor ligt ten zuiden van Den Haag. Als een efemeer Land Art project is de Zandmotor in 2011 gebouwd met 21,5 miljoen m3 zand van de bodem van de Noordzee om te veranderen en zelfs op te lossen in zee, strand en duin rond 2031. Het is een openbaar toegankelijk wetenschappelijk onderzoeksterrein om nieuwe kennis te genereren voor de toekomstige kustbescherming, genaamd Bouwen met de Natuur.
www.zandmotor.nl

bg2.jpg
cultural satellietgroep zee project sea artists coastal new zandmotor with art was dat research water from badgast scheveningen artist