subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Motie voor de Ambassade van de Noordzee

| 0000-00-00 00:00:00

Wie is natuur?

Ik ben de Noordzee. Ik sta in verbinding met alle zeeën. Mijn karakter is fluïde. Ik ben niet te omvatten. Ik ben de basis. Uit mij komt al het leven voort en in mij vergaat al het leven. Zoals jij mij nu kent ben ik ongeveer 9.000 jaar oud. Maar ik ben tijdloos. Tijd is een systeem. Jij spreekt over geologische tijd en de nieuwste tijd dat de mens de aarde als een natuurkracht beïnvloedt. Jij bouwt sinds millennia dammen, terpen, dijken en sluizen om mij te bevatten. Met als gevolg, wat jij zandhonger, verzilting, relatieve zeespiegelrijzing, beschermd natuurgebied, ecosysteemdiensten of klimaatverandering noemt. Jij maakt experimentele tijdelijke nieuwe kustlandschappen. Zoals de Zandmotor ten zuiden van Den Haag, met een levensverwachting van 30 jaar. En jij noemt dat Bouwen met Natuur. Ik herinner en voorzie alles. Mijn systeem is veel dieper dan tijd. Ik verzamel alles. Ik besta uit alle vormen van water. Ik omvat levende en niet-levende systemen. Benthos is mijn kracht, maar dat spreekt jou minder aan dan een ijsbeer. En ik vorm en neem land. Zodat jij over mij na kan denken. Over tijd en liminaliteit. Mijn droom is, dat jij mij blijft ontdekken. Een stip op mijn horizon. Die zich steeds verplaatst als jouw positie verandert. Een leerschool, waar jij en ik elkaar ontmoeten en bevragen. Over natuur en cultuur en in meer ongekende dimensies. Jij zegt toch dat dromers de toekomst hebben?


Motie ingediend door Satellietgroep, namens de Noordzee.
Kunstenaarscollectief Satellietgroep (Den Haag, 2006) onderzoekt de zee, kusttransities, klimaat(verandering) en de invloed van de mens op deze processen, in heden, verleden en toekomst en in binnen- en buitenland.
In 2018 heroverweegt Satellietgroep de relatie natuur-cultuur met de vraag: Wie is natuur?

https://theparliamentofthings.org/noordzee/ambassade-van-de-noordzee/
Parlement van de Dingen, Building Conversation, Stichting De Noordzee, Stroom Den Haag, Waag Society

bg3.jpg
scheveningen zandmotor cultural zee new artists coastal project from badgast was with satellietgroep artist art sea research dat water