subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

over Satellietgroep

| 2011-07-20 10:49:14

Where art is the first form of life
Kunstenaarsinitiatief Satellietgroep is in 2006 opgericht in Den Haag, met als doel onderzoek naar de culturele betekenis van de zee vanuit het perspectief van de kunsten en wetenschap. De oprichters zijn Jacqueline Heerema (kunst concept + organisatie), Andries Micke (architect), Hederik van der Kolk en Bas de Koning (vormgevers van collectief Duel) en Marianne Volleberg (antropoloog). We dagen kunstenaars, vormgevers, (landschap) architecten en wetenschappers uit om nieuwe concepten en projecten te ontwikkelen die de culturele, innovatieve en duurzame kwaliteiten van de zee en haar kusten tot uitdrukking te brengen.

De zee is van iedereen en daardoor van niemand - woorden waarmee de grootste publieke ruimte ter wereld is gedefi-nieerd en tegelijkertijd ongearticuleerd blijft. Wereldwijd staan de zee en haar kusten onder grote druk. Klimaatveranderingen, economische, functionele en recreatieve belangen strijden om ruimte. De voorgestelde veranderingen zijn enorm en zowel geografisch, ecologisch, conceptueel als filosofisch uniek. Verschuivingen van natuur naar cultuur en van concept naar materie roepen vragen op over nieuw land, nieuwe (kust)landschappen, nieuwe vormen van stedelijkheid en nieuw cultuurgebied in/aan zee.

Maar de zee heeft ook een culturele betekenis. De onmetelijke ruimte, tijdloosheid, getijdenwerking en een lege horizon appelleren aan universele gevoelens van vrijheid en avontuur. Nu de zee aan de vooravond staat van grote veranderingen ontstaan ook kansen voor een ander gebruik en nieuwe betekenis. Nieuwe vormen van zeegebruik vragen om een andere benadering. Dit is het moment voor een kwalitatieve impuls, waarbij de specifieke kwaliteiten van de zee ook vanuit een cultureel perspectief worden ontwikkeld.

Juist de kunsten en wetenschap zijn in staat de ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteiten – en knelpunten - van de zee te articuleren en voor publiek op verrassende wijze toegankelijk te maken. Kunstenaars, vormgevers, architecten en wetenschappers zijn de pioniers van een ander denken over en een nieuw ervaren van de kwaliteiten van de zee.
Op deze wijze worden de zee en kust getransformeerd van terreinen voor consumptie en recreatie tot onderwerpen voor serieuze dialoog.We hebben 2 doelen. Het eerste is inspiratie. We verzamelen en presenteren werken die de culturele betekenis van de zee en kust tot uitdrukking brengen en dagen kunstenaars en wetenschappers uit nieuwe projecten te ontwikkelen. Het tweede doel is de culturele betekenis van de zee op de agenda zetten bij betrokken beleidsmakers. Veel partijen zijn betrokken bij de zee maar een gedeelde culturele agenda ontbreekt.


Onze focus:

Zee ontmoet land.

Het onderwerp is internationaal: 70% van de aarde is bedekt met zee; het onderwerp is van belang voor iedereen.

Ons initiatief is georganiseerd als een wereldwijd netwerk.

We werken transdisciplinair: we zoeken naar combinaties van kunsten en wetenschap die de culturele, innovatieve en duurzame betekenis van de zee tot uitdrukking brengen.

Onze vorm volgt het concept: we werken niet vanuit een ‘white box’ maar creëren steeds nieuwe ruimte voor het presenteren van concepten en projecten.

Projecten van Satellietgroep zijn ondermeer Satellieteiland (2006), Zeedelijk (2007), S.MAG (Sea Magazines, vanaf 2007), EXOOT (2008),het embedded research based artist in residency  project BADGAST- cultuur container aan zee (vanaf 2009) met Cinema en Talks aan zee over de zee, het internationale uitwisselingsproject 'Now Wakes The Sea' (vanaf 2012).

Satellietgroep programmeert als gastcurator of gastspreker (film)porgramma's voor internatioale podia en venues.

‘Kunst beschermt kust’ (2006) In januari 2006 is Satellietgroep geïntroduceerd met een gefingeerd krantenbericht. Een email is uitgezet naar kunstenaars /ontwerpers/ architecten/ kustgebruikers/ geïnteresseerden/ pers/ critici/ organisaties/initiatieven/ kunst- en architectuuropleidingen.

Satellieteiland (2006) Op 1 januari 2006 is - vooruitlopend op de toekomstige kustuitbreiding – Satellieteiland in gebruik genomen. Op dit kunsteiland wordt het culturele scenario voor de toekomst van de zee en kust onderzocht. Op 26 maart 2006 opent Satellietgroep het kunsteiland met een bouwbord op het Zuiderstrand en nodigt kunstenaars en dagjesmensen uit om een cultureel product, strategie of dienst te ontwikkelen voor de Expeditie van het Vaste Land naar Satellieteiland.

STORM_crashtest for concepts (2006) In september 2006 organiseren we ‘STORM’. Tijdens deze internationale crashtest for concepts presenteren 10 kunstenaars hun plannen voor Satellieteiland. Genodigde experts geven inspirerende bijdragen. Deze dag toont de mogelijkheden voor de vernieuwende positie van kunst en cultuur in/aan zee.

Voorpost Zeedelijk – Ijsvishuis (2007) Tijdens de Dag van de Architectuur 2007 bouwt Satellietgroep op het strand van Scheveningen het meest tijdelijke verblijf: de smeltende sculptuur Voorpost Zeedelijk/IJsvishuis.

S.MAG/Sea Magazine is een nieuw tijdschrift voor kunst en cultuur aan/in zee. S.MAG wordt samengesteld door Satellietgroep met bijdragen van kunstenaars, ontwerpers, architecten en wetenschappers die een passie voor de zee delen.

S.MAG1 Het Zeedelijk (2007) Nieuwe vormen van zeegebruik vragen om een nieuwe benadering. In het 2e stadium van de ontwikkeling van het culturele scenario voor de zee en kust heeft Satellietgroep de pioniersopgave voor het Zeedelijk uitgezet, als nieuwe plek aan of in zee waar vanuit een synthese van techniek en kunst nieuwe visies ontstaan die van invloed worden op ons denken en functioneren in de toekomst. Het tijdschrift is samengesteld met 22 bijdragen van kunstenaars en wetenschappers die hebben gereageerd op de opgave voor het Zeedelijk of die op verzoek een inspirerend beeld of een tekst hebben bij gedragen.

S.MAG2 Geen Zee/No Sea (2008) Denken over de zee is denken over wat is. De zee is realiteit. Onlosmakelijk verbonden met aarde, leven, oorsprong, voeding, zuurstof. Tegenover de aanwezigheid staat de afwezigheid. Geen zee. In werkelijkheid onmogelijk. Zonder zee geen water en dus ook geen leven, althans, niet het leven dat we kennen. Maar de afwezigheid van de zee is wel denkbaar. Als concept. Als idee. Tegenover de werkelijkheid staat de mogelijkheid. S.MAG2 is samengesteld in samenwerking met Maarten de Kroon en Francien van Westrenen, met 27 kunstenaarsbijdragen, waaronder een speciaal werk door Lizan Freijsen.

Beachlife (2008) Satellietgroep heeft voor het boek 'Beachlife' van Frame Publishers het hoofdstuk kunst verzorgd. Het boek besteedt aandacht aan kunst, design en architectuur aan de wereldwijde kust. Satellietgroep schreef voor Beachlife het voorwoord en putte uit eigen netwerk voor de kunst bijdrage.

EXOOT (2008) In dit 3e stadium van de culturele ontwikkeling van de zee en kust onderzoekt Satellietgroep de haalbaarheid van een nieuwe cultuurplek in/aan zee. Het onderzoeksterrein is de kust van Zuid Holland en meer specifiek Den Haag, met haar veranderingen aan het strand, haven en boulevard. 

BADGAST – cultuurcontainer aan zee (vanaf 2009) Satellietgroep bouwt met Refunc – recycle architecten - zomer 2009 BADGAST, artist in residence en werklplaats aan zee! BADGAST ligt aan zee en heeft de zee als onderwerp. De culturele programmering van BADGAST richt zich op onderzoeken en presenteren van de culturele, innovatieve en duurzame betekenis van de zee. Maandelijks wordt een kunstenaar, vormgever, (landschaps)architect of wetenschapper
uitgenodigd nieuwe werk te ontwikkelen en te presenteren. De maandelijkse gastenpresentaties worden onderwerp van opinie en debat met genodigde sprekers. Maatschappelijk engagement wordt zichtbaar in de programmering van de Cinema aan Zee en Talks aan zee over de zee.
BADGAST staat op FAST. Op surfdorp FASTwordt een nieuwe urban beach community ontwikkeld, op het scharnierpunt van boulevard en haven in Scheveningen.


'Now Wakes The Sea' is het internationale uitwisselingsproject ism het culturele partners.

 

bg3.jpg
zandmotor satellietgroep was cultural will from coastal art research project zee badgast water dat new scheveningen with artist sea