subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

2004

| 0000-00-00 00:00:00

PROJECT IN 2004

Strandplek
Heerema schrijft een voorstel voor pacht van een strandplek met als bestemming een cultureel strandpaviljoen voor 1 van de 88 strandplekken die de gemeente Den Haag verpacht voor commerciële doeleinden. Het voorstel wordt niet gehonoreerd maar vindt wel positieve respons bij collega's

bg1.jpg
with zandmotor was sea artists satellietgroep zee from art project artist water cultural dat research coastal badgast scheveningen new