subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Aliki van der Kruijs & Jos Klarenbeek: Kadans

| 2018-10-10 14:00:49

Aliki van der Kruijs (1984, NL)  & Jos Klarenbeek (1988, NL)
www.alikivanderkruijs.com

www.josklarenbeek.nl


Kadans, 2018
Image: Sea, Kadans, film still by Rik Komaromi, 2018
 

 

NL

Kadans van de Nederlandse vormgevers Aliki van der Kruijs en Jos Klarenbeek is ontstaan vanuit een gedeelde nieuwsgierigheid naar onzichtbare natuurlijke processen, als een bron van informatie voor het ontwikkelen van tactiele patronen en materialen. Boeien en platforms voor de kust van Nederland meten constant veranderende omstandigheden zoals golfhoogte, golfperiode en windrichting. Deze data stuurt tijdens Klimaat als mensenwerk een weefgetouw aan. Van der Kruijs en Klarenbeek realiseren met Kadans een uniek en tactiel tijdsdocument over golfbewegingen. Het ontastbare concept van digitale gegevens wordt zowel gevisualiseerd als gematerialiseerd in het letterlijk tastbare textiel.

Voor dit project combineert Jos Klarenbeek zijn kennis van wiskunde en ontwerpvaardigheden, waarbij hij aangepaste software schrijft om het weefgetouw te besturen, dat verder is ontwikkeld door studio RNDR. Samen hebben ze een interface gemaakt die de principes van het weven laat zien. Met een achtergrond in mode en toegepaste kunsten, zet Aliki van der Kruijs haar interesses in voor de ontwikkeling van materialen als katalysator voor het combineren van kunst, design en wetenschap.

Kadans zal uitgroeien tot een rijke verzameling textiel, die de tijdsgebonden verscheidenheid aan patronen laat zien die worden gecreëerd op basis van de onbewerkte gegevens van de zee. Er ontstaat een tactiel zee-archief.

EN

Kadans by Dutch designers Aliki van der Kruijs and Jos Klarenbeek arose from a shared curiosity for invisible natural processes, as a source of information for the development of tactile patterns and materials. Buoys and platforms offshore the coast of the Netherlands measure constantly changing conditions such as wave height, wave period and wind direction. This data directs a loom during Climate as Artifact. Van der Kruijs and Klarenbeek realize a unique and tactile time document of wave movements with Kadans. The intangible concept of digital data is both visualized and materialized in tangible textiles.

For this project, Jos Klarenbeek combines his knowledge of mathematics and design skills, and writes adapted software to control the loom, which was further developed by studio RNDR. Together they have created an interface that shows the principles of weaving. With a background in fashion and applied arts, Aliki van der Kruijs uses her interests for the development of materials as a catalyst for combining art, design and science.

Kadans will grow into a rich collection of textiles, displaying the time-sensitive variety of patterns that are created, based on the raw data of the sea. It develops into a tactile sea-archive.


With special thanks:
Satellietgroep, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stroom Den Haag
& Gerbrant van Vledder, Marion Tissier TU Delft, Sierd de Vries TU Delft, RNDR, Marian Stubenitsky, Lanificio Leo, Sander Manse, Rik Komaromi and Elvis Wesley.

 

bg5.jpg
cultural water with coastal art new from sea satellietgroep project badgast research zandmotor dat artists was scheveningen artist zee