subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Lotte Geeven: Score

| 2018-10-11 17:34:29

Lotte Geeven (1980, NL)
www.geeven.nl

i.c.w.. componer Thom Driver (UK)

SCORE, 2018

 

 

Program during Climate as Artifact:
THURSDAY NOVEMBER 8
DOUBLE PREMIERE
MAURICE MEEWISSE & LOTTE GEEVEN

Exhibition opens at 14:00, guided tours at 15:00 and 17:00.
18:30 - 20:00 Double premiere and artist talks
 
In 2017, artists Maurice Meewisse and Lotte Geeven were for three months parallel artist-in-residence with Satellietgroep at the Zandmotor, as part of the Mondriaan Fonds Binnenland Gastatelier Programma.
For Climate as Artifact Maurice Meewisse returned eight times to the Zandmotor to make his second stop-motion film titled Eight Working Hours, to complete his triptych.
Lotte Geeven travelled to the Sahara. She now presents SCORE, a short story about the search for singing sand.
In a double cinema setting with beach chairs and popcorn, the artists will present their new works and give an artist talk.
 Image: film still, Lotte Geeven, 2018

NL

De Nederlandse kunstenaar Lotte Geeven maakt avontuurlijke portretten over de menselijke verhouding tot ongrijpbare abstracte zaken, zoals het luchtruim of de aardbol. Op zoek naar plaatsen waar deze verhouding afwijkt, reist ze door de wereld; ter plekke bestudeert ze hoe we deze complexe fenomenen proberen te begrijpen en controleren.

Tijdens haar artist-in-residency bij Satellietgroep op de Zandmotor (Mondriaan Fonds Binnenland Gastatelier Programma 2017), ontdekte Geeven het fenomeen akoestisch zand: zand dat zingt, fluit, giert en brult. Inmiddels verzamelt zij van over de hele wereld met lokale bewoners samples van akoestisch zand.  Geeven: “Als je goed luistert, hoor je een heel zacht en constant ritselend geluid op de achtergrond, waar je ook bent: het geluid van de tijd.”

Eind september 2018 reisde Geeven voor Klimaat als mensenwerk af naar de Sahara, op zoek naar dit geluid. Dit uiterst zeldzame fenomeen wordt veroorzaakt door een bepaald type zand wat klinkt als een orkest wanneer het de wind in beweging wordt gebracht. Het resultaat is een korte film (Score, 8 min.) over de zoektocht naar het geluid, in samenwerking met componist Thom Driver (UK). 

De première is op 8 november, parallel met de première van het werk van Maurice Meewisse, co-resident in 2017.

EN

Dutch artist Lotte Geeven creates adventurous portraits of human relation to intangible abstracts such as the sky or the earth.  In search for places where this relation deviates, she travels the world. On site, and helped by specialists, she studies and reveals the mechanisms of our attempts to understand and control these complex matters.

During her artist-in-residency with Satellietgroep at the Zandmotor (Mondriaan Fonds Binnenland Gastatelier Programma 2017), Geeven discovered the phenomenon of acoustic sand: sand that sings, whistles, whines and roars. In the meantime, she collects samples of acoustic sand from the whole world with local residents. Geeven: “If you listen carefully, you hear a very soft and constantly rustling sound in the background, wherever you are: the sound of time.”

End of September 2018, Geeven traveled to the Sahara for Climate as Artifact, in search of this sound. This extremely rare phenomenon, that is caused by a certain type of sand that sounds like an orchestra when the wind sets it in motion. The result is a short film (Score, 8 min) of the search for the sound, in collaboration with composer Thom Driver (UK).

The premiere is on November 8, in parallel with the premiere of the work of Maurice Meewisse, fellow resident in 2017.


THE NOISE OF TIME BY LOTTE GEEVEN, 2017
If you listen carefully you can hear a very soft and constant rustling sound in the background wherever you are: the noise of time. Resident artist Lotte Geeven - who is at the moment researching acoustic sand - created a small edition of acoustic hourglasses entitled ’ The noise of time’ after the eponymous novel by Julian Barnes. These instruments filled with very fine sand can be played by one simple hand-gesture that sets  1.5 millions grains in motion. This is one small hand out of the monstrous amount of approximately seven quintillion five quadrillion grains of sand on earth that are rolling and swirling over the globe; choreographed by winds and currents.
www.singingsand.org | www.geeven.nl


 

DE ZAND MACHINE - THE SAND MACHINE, 2017
BY LOTTE GEEVEN

Woont u in de woestijn?
Help ons het akoestisch zand te verzamelen vanuit de afgelegen plaatsen op deze planeet waar het zand zingt, fluit, giert en brult. Dit zeldzame zand vanuit de hele wereld zal samen komen in een publiek geluidskunstwerk.
Voor het kunstproject in ontwikkeling, verzamelt kunstenaar Lotte Geeven akoestisch zand uit de weinige en afgelegen plaatsen in de wereld waar dit zeldzame fenomeen zich voordoet en de woestijn brult en zingt. Ook op de Zandmotor is een stukje ‘zingend zand’ te vinden waarmee Geeven haar eerste tests heeft gedaan. Via Facebook, Twitter, telefoonboeken, onverwachte sporen en Google Maps spoort ze mensen op die in bepaalde extreem afgelegen gebieden leven en overtuigt hen om akoestische zand naar Nederland te sturen. Op dit moment rijden een limousine bestuurder in Oman genaamd Rizwan, evenals Luca uit Kazachstan en Melanie, die op de eenzaamste snelweg in de wereld in Nevada woont, naar de woestijn om zandkorrels te verzamelen, die samen zullen klinken in het kunstwerk. Voor de laatste partij van dit speciale zand reist de kunstenares binnenkort zelf naar de Namib, de oudste woestijn van de wereld.
Als u wilt helpen en toevallig in Mongolië, Chili, Afghanistan, Kazachstan, China, Qatar, Oman, Tsjaad, de Westelijke Sahara, Marokko, Californië of Nevada woont, of iemand kent die daar woont: stuur dan een e-mail naar Lotte Geeven (info@geeven.nl) en zij zal zo snel mogelijk contact met u opnemen. Alvast bedankt!
Voor meer informatie over het project, waar akoestisch zand te vinden is en hoe het klinkt:
www.singingsand.org
www.geeven.nlAre you living in the desert?
Help collect acoustic sand from the few remote areas on this planet where the sand sings, whistles, booms and roars. This rare sand from all over the world will be sounding together in a public artwork. For the art project in progress, artist Lotte Geeven is collecting acoustic sands from the few remote places in the world where this rare phenomenon occurs and the deserts roar and sing. Also on the Zandmotor, traces of ‘singing sand’ can be found with which Geeven started her first experiments. Through Facebook, Twitter, phonebooks, wild leads and Google maps she is tracing people that live in the extremely remote areas and persuades them to send acoustic sand. At this very moment a limousine driver in Oman named Rizwan; Luca, from Kazakhstan and Melanie, who is living on the loneliest highway in the world in Nevada, are all about to drive into the desert to collect these sand grains that will sound together in the artwork. For the last batch of this special sand the artist herself will travel to the Namib, the world’s oldest desert.
If you feel like helping out and happen to live in Mongolia, Chile, Afghanistan, Kazakhstan, China, Qatar, Oman, Chad, Western Sahara, Morocco, California or Nevada or know someone who lives there: please send an email to Lotte Geeven (info@geeven.nl) and she will get back to you a.s.a.p. Thank you!

More information about the artwork, where to find acoustic sand and what it sounds like:
www.singingsand.org
www.geeven.nl


MARCH - MAY 2017
LOTTE GEEVEN & MAURICE MEEWISSE
ARTIST-IN-RESIDENCE WITH SATELLIETGROEP
BINNENLAND GASTATELIER MONDRIAAN FONDS
Lotte and Maurice will work parallel for 3 months (March, April, May 2017) on the Zandmotor with Satellietgroep at DCR Gueststudios, selected after the open call through the Mondriaan Fonds: https://www.mondriaanfonds.nl/aanvraag/de-zandmotor-i-s-m-satellietgroep-en-dcr-gueststudios-den-haag-voor-kunstenaars-en-bemiddelaars/
Lotte Geeven and Maurice Meewisse at Zandmotor, 2017.
 

bg1.jpg
artists artist new project cultural was art dat zee from sea badgast research coastal with satellietgroep water scheveningen zandmotor