subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Sachi Miyachi: ____________ (working title)

| 2018-10-11 17:32:18

Sachi Miyachi (1978, Japan/NL)
www.sachimiyachi.com

____________ (working title), 2018
 

 

Sachi Miyachi is working on site daily, with the exception of Nov 15, 16 and 17

Program during Climate as Artifact:
SATURDAY NOVEMBER 3
NATURE & THE ARCHITECT

EXCARVATING THE SQUARE MOUNTAIN
Start: 15:00

Join artists Sachi Miyachi, Thijs Ebbe Fokkens and Maurice Bogaert. As three subjective tour guides they will each share the way they navigate and contemplate the space of Electriciteitsfabriek.
British philosopher Timothy Morton calls climate a 'hyperobject', too large to relate to. Zooming in or out on the landscape and climate of Electriciteitsfabriek, each artist narrates an ideal perspective of unexpected discoveries.

 

FINISSAGE NOVEMBER 18
SPECIAL: SHARE YOUR ESTIMATED GUESS!
THE SQUARE MOUNTAIN

During 5 weeks, artist Sachi Miyachi counted the bricks of the Electriciteitsfabriek.
Can you guess how many bricks she counted?
Mail climate.as.artifact@gmail.com with your estimated guess!
On Sunday November 18 at the finnisage at 17:00 Sachi will reward the one with the nearest estimate of counted bricks with a special artist gift!
 Image: Subjective tour guide, Mt. Gozaishodake, 2014


NL

De Japanse kunstenaar Sachi Miyachi is geïntrigeerd door de gedachte, dat de fysieke staat van elk object in de loop van de tijd verandert. Miyachi: “In de Electriciteitsfabriek zie je voorwerpen, zoals een koffiekopje, een baksteen, een stalen pilaar en een betonnen vloerblok; allemaal kunnen ze naar dezelfde oorsprong worden getraceerd. Het menselijk leven is geen uitzondering. In wezen zijn we allemaal een metamorfose van sterrenstof, tijdelijk magnetisch geaard op aarde.” Vanuit deze visie probeert ze grenzen tussen bestaande categorieën en disciplines te vervagen om nieuwe perspectieven te creëren.

Haar performatieve werk ____________ (werktitel) wordt ontwikkeld tijdens Klimaat als mensenwerk. Miyachi is artist-in-residence bij Satellietgroep en werkt bijna alle dagen in de Electriciteitsfabriek.
Met dit project wil Miyachi de Electriciteitsfabriek op een conceptueel niveau verkennen door zich in te laten met de fysieke structuur van het gebouw. Hoewel het gebouw bekend staat om zijn industriële kenmerken, zijn de grondstoffen die zijn gebruikt bij de bouw in wezen allemaal afgeleid van de natuur. Door het tellen van de tegels en het wassen van de ramen, hoopt Miyachi een diepere verbinding te krijgen met de Electriciteitsfabriek, één die verder gaat dan de traditionele tegenstellingen van natuur en cultuur.

Tijdens haar vorige artist-in-residency bij Satellietgroep in Badgast (Scheveningen, 2013) ontwikkelden Miyachi en Nishiko samen de installatie Current washes a shore (2013).

EN

Japanese artist Sachi Miyachi is captured by the thought, that the physical state of any object metamorphoses over time. Miyachi: “In the Electriciteitsfabriek you see objects like a coffee cup, brick, steel pillar and concret floor block; all can be traced to the same origin. Human life is not an exception. Equally we are all metamorphosed star dust, temporarily magnetically grounded on the earth.” From this view, she aims to blur boundaries between existing categories and disciplines to create new perspectives.

Her performative work ____________ (working title) is developed during Climate as Artifact. Miyachi is artist-in-residence with Satellietgroep and works almost all days at the Electriciteitsfabriek.

With this project, Miyachi aims to explore the Electriciteitsfabriek on a conceptual level by engaging with the physical structure of the building. Although the building is known for its industrial features, the raw materials that were used in building the Electriciteitsfabriek are essentially all derived from nature. By counting the tiles and washing the windows, Miyachi hopes to gain a deeper connection with the Electriciteitsfabriek, one that goes beyond the traditional contradictions of nature and culture.

During her previous artist-in-residency with Satellietgroep at Badgast (Scheveningen, 2013), Miyachi and Nishiko developed together the installation Current washes ashore (2013).

bg4.jpg
was project artist dat with from art zee scheveningen satellietgroep artists research zandmotor sea coastal cultural badgast water new