subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Exoot

projecten | 2008-10-20 12:16:34

Satellietgroep wil de haalbaarheid van een nieuwe cultuurplek in/aan zee onderzoeken. Het onderzoeksterrein is de kust van Zuid Holland en meer specifiek Den Haag, met haar veranderingen aan het strand, haven en boulevard.  

 

Ons plan – onder de werktitel EXOOT - omvat het voorstel voor een onderzoek, een serie ontwerpateliers, de presentatie en publicatie hiervan en het omzetten van de resultaten naar een plan van aanpak met pilotproject(en) en een cultureel ondernemersplan.
Doel van het onderzoek is vast te stellen wat goede locaties, middelen en vormen zijn die kwalitatief bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame creatieve cultuurplek aan zee, in samenwerking met kunstenaars, beleidsmedewerkers, architecten, stedenbouwers en wetenschappers en andere belanghebbenden.

 

Groep van Oud

KUST+KUNST
Op 5 juni 2008 zijn bevlogen betrokkenen bij kunst en kust op verzoek van Satellietgroep voor het eerst bij elkaar gekomen op de Toren van Oud. Doel van de bijeenkomst is het uitspreken van commitment voor meer kunst en cultuur aan zee. Op deze dag is de Groep van Oud ontstaan en is het volgende statement geformuleerd:
 
Kust: Zee ontmoet Land
De kust is ontmoetingsplaats voor contemplatie (solitair) en vriendschap (community).  
De eigenheid van de kust lokt uit tot pionieren waarbij belevenis centraal kan staan. Om van de kust een kwaliteitsplek te maken zijn innovatie, ecologie en duurzaamheid belangrijke ingrediënten om nieuwe ontwerpprocessen te stimuleren en te ondersteunen. De cultuur van het maken en een internationale kunst- en wetenschapuitwisseling maken dit mogelijk.  
Op dit moment ontbreekt een culturele paragraaf in de plannen voor Scheveningen, Kijkduin en de Zuid-Hollandse kust. Daar kan verandering in komen als opdrachtgeverschap en mee-creëren vanuit een organische groeigedachte ontwikkeld wordt. Bij gebiedsgerichte ontwikkelingen van de kust kan het stedelijke gebied ingericht worden op persoonlijke en bijzondere ontmoetingen.  Met een culturele jaarronde programmering kan een ander publiek worden bereikt, zodat
meervoudig gebruik in plaats van de huidige monocultuur ontstaat. Door te differentiëren in meerdere gebieden, verschillende gebieden en verschillend publiek kan worden gestuurd op optimalisatie van beleving. Van belang is daarbij dat er zicht op zee ontstaat, met ruimte voor het originele decor en ‘voids’ (lege plekken) waar kan worden samengewerkt met verschillende partijen, processen in gang worden gezet, wordt gepionierd.  
Mmv gemeente Den Haag/DSO en Cultuur, Stroom, SKOR, Provincie Zuid-Holland, Vestia, Staedion, Fonds 1818 en architecten Jan Korbes en Iris Schutten. Deze dag is mede mogelijk gemaakt sponsoring door organisatiebureau Pentascope/Great Place to Live.

Op deze bijeenkomst wordt gesignaleerd dat er geen culturele paragrafen voor de masterplannen van Kijkduin en Scheveningen bestaan, Kijkduin bijt vervolgens de spits af ism Stroom en Maarten de Kroon, Scheveningen moet nog volgen!

 

bg1.jpg
art zee zandmotor badgast dat artist project water scheveningen research was sea satellietgroep artists from with new coastal cultural