subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

PAIR ontmoet BADGAST

| 2011-12-16 20:25:31

PAIR ONTMOET BADGAST
29 augustus - 9 oktober 2011
www.peergroup.nl | www.transartists.org | www.satellietgroep.nl
PAIR (Noord Nederland) is de rurale autarkische versie van de meer urbane Badgast aan zee (Den Haag/Scheveningen).
PeerGroup  doet met PAIR – portable artist in residence – onderzoek naar veranderend ruraal landschap In Noord Nederland; Satellietgroep doet met BADGAST onderzoek naar veranderend zee- en kustlandschap in Scheveningen en het buitenland. Van 29 augustus tot 9 oktober 2011 staat de stapelde container unit PAIR naast de stapelde container unit van BADGAST.

 


Air van de PAIR zijn Esther Polak en Ivar van Bekkum voor hun project "zeegezicht met data verzameling'. Air van BADGAST is tot 11 september documentair fotograaf Janine Schrijver en vanaf 12 september kunstenaar Chis Dobrowolski (UK).
Locatie: FAST – Free Architecture Surf Terrein – aan de boulevard bij de haven van Den Haag/Scheveningen

AIR meeting 'Expert van het lokale'
19 september 2011

Trans Artist | PeerGrouP | Satellietgroep

De Air bijeenkomst focust op het AiR model dat functioneert als een katalysator voor tijdelijke kunstprojecten waarbinnen het lokale een grote rol speelt. Beide AiR programma's hebben los van elkaar een nieuw artist-in-residence model ontwikkeld: een containerformatie van waaruit de gast onderzoek doet naar de omgeving. De projecten richten zich op het veranderend landschap - het rurale landschap in de Noordelijke provincies en de zee en kust in Scheveningen. Verschillende expertises en netwerken worden binnen een artistieke context met elkaar verbonden. De kennis en expertise van het lokale ontvouwt zich en neemt positie in binnen een internationale context.
Het programma bestaat uit verschillende presentaties en panel discussies met AiR organisaties, kunstenaars, beleidsmakers en deskundigen op het gebied van kunst, onderzoek en ruimtelijke ordening.

Seascape as Data Collection
22 september 2011

Esther Polak & Ivar van Bekkum, air van PAIR
PAIR - BADGAST - ArtScience KABK
An artistic inquiry on grandness - Een artistiek onderzoek naar weidsheid.

Presentation of the research project hosted by Satellietgroep/BADGAST and PeerGrouP/PAIR.
Artists in residence of PAIR are Esther Polak and Ivar van Bekkum. They initiated the research project. As guest teachers for the ArtScience department of KABK (The Hague) they worked with nine young artists on a three-week artistic research on vastness.

PAIR neemt afscheid van BADGAST
8 + 9 oktober 2011
Na 6 weken neemt PAIR weer afscheid van BADGAST en de zee in Scheveningen:

Zaterdagavond 8 OCT 2011 START 19:30
CHRIS DOBROWOLSKI @ BADGAST
Presentation and special talk by Chris  Dobrowolski (UK). His last artist’s residency before Badgast was in the Antarctic. His works shifts between the artificial and ‘authenticated’ objects.  Dresscode: outdoor

Zondagmiddag 9 OKT 2011 START 13:00
Om 14:00: wandeling en performance.
Artists in residence van PAIR Esther Polak en Ivar van Bekkum presenteren het resultaat van 6 weken werken aan zee: ’Zeegezicht als dataverzameling’.
Vanaf 15:00: eetbare kunst met Elles Kiers van PeerGrouP.

 

bg5.jpg
with from new satellietgroep art research was water project artists coastal artist zandmotor zee scheveningen dat badgast sea cultural