subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

S.MAG 2 Geen Zee/No Sea

projecten | 2008-03-27 14:30:49

S.MAG2 (sea magazine) Geen Zee/No Sea is door Satellietgroep samengesteld in samenwerking met Maarten de Kroon en Francien van Westrenen, met een speciale kunstenaarsbijdrage door Lizan Freijsen. S.MAG2 is NE-ENG.

Nu te koop voor 10 euro (ex porto)| smag@satellietgroep.nl

 

Zee en geen zee is gekozen als thema voor het tweede nummer van S.MAG, een uitgave van kunstenaarsinitiatief Satellietgroep. S.MAG staat voor Sea Magazine, ofwel: magazine over kunst en cultuur aan en in zee. De Satellietgroep onderzoekt en stimuleert de culturele betekenis van de kust.

De onmetelijke ruimte, de tijdloosheid, de getijdenwerking en een lege horizon appelleren aan universele gevoelens van vrijheid en inspiratie. Door te onderzoeken wat de afwezigheid van de zee kan betekenen en hoe je je daartoe moet of kunt verhouden, wordt zichtbaar wat het belang van de zee is of zou kunnen zijn.

Denken over de zee is denken over wat is. De zee is realiteit. Onlosmakelijk verbonden met aarde, leven, oorsprong, voeding, zuurstof. Tegenover de aanwezigheid staat de afwezigheid. Geen zee. In werkelijkheid onmogelijk. Zonder zee geen water en dus ook geen leven, althans, niet het leven dat we kennen. Maar de afwezigheid van de zee is wel denkbaar. Als concept. Als idee. Tegenover de werkelijkheid staat de mogelijkheid.

Met bijdragen door: Narda Alvarado (BO) | Pierre Derks | Olafur Eliasson (DK) | Michael Elmgreen (DK) & Ingar Dragset (N) |Maarten Vanden Eynde | Lizan Freijsen | Koen Geurts | Jacqueline Heerema | Florentijn Hofman | Robin Ineke | Bas de Koning | Maarten de Kroon | Kadir van Lohuizen | Amalia Pica (BR) | Joaquin Sanchez (PY) | Jesse Skolnik | Petra ter Veer | Barbara Visser | Esther van Waalwijk | Francien van Westrenen | Martijn van der Wiel | Jessica de Wolf |

S.MAG#2 is 27 maart 2008 gelanceerd bij Stroom Den Haag met de Productie Pier door kookkunstenaars René Jansen & Joost Nieuwenburg.

bg3.jpg
with sea artists badgast was coastal zandmotor project cultural art artist water zee research new dat scheveningen satellietgroep from