subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Locals Only @Badgast

| 2014-02-19 13:36:36

English text below

Links:
Participants Locals Only Program
About Badgast: http://www.satellietgroep.nl/about_badgast/1
Video F.A.S.T.: https://www.youtube.com/watch?v=eVWtJSJUCzw

Terwijl burgers, beleidsmakers, politici en projectontwikkelaars wakker liggen van de plannen voor Scheveningen start Satellietgroep een nieuw programma voor de artist in residency Badgast op surfdorp F.A.S.T..

Het programma 'Locals Only' veronderstelt dat je hard moet werken om je aan zee een 'local' te mogen noemen. Internationale, nationale en lokale kunstenaars, filmmakers, schrijvers, stedenbouwkundigen, architecten en  geluidscomponisten waren de afgelopen 5 jaar te gast als artist in resident van Badgast. Bewoners t/m kustexperts hebben genereus meegewerkt aan de meer dan 30 projecten. Zonder die bijdragen hadden veel projecten niet tot stand kunnen komen. Vissers, hengelaars, surfers, bunkergravers en wetenschappers hebben gasten van Badgast meegevoerd tijdens expedities thuis, in het havengebied, 's nachts in strandpaviljoens, op de pier en in zee om hun kennis, verhalen en fotoboeken te delen.
Satellietgroep stelt iedereen die een bijzondere relatie met de zee en kust heeft in de gelegenheid om als gast van Badgast daar werk van te maken. Laat zien welke kennis en kunde leeft onder de 'locals'. Omdat Den Haag - stad aan zee - een internationale aantrekkingskracht heeft op studenten, migranten en expats volgt hieronder de uitnodiging in het Engels.

English
As citizens, policymakers, politicians and citydevelopers lay awake over the future plans for Scheveningen Satellietgroep starts a new program for the artist in residency called Badgast at urban surf community F.A.S.T.
The program 'Locals Only' implies that to be(come) a 'local' at the seaside, you have to work really hard. For 5 years international, national and local artists, filmmakers, writers, urban planners, architects and soundcomposers were the guests as artist in residence of Badgast. Residents and coastal experts have generously contributed to more than 30 projects. Without their help many projects could not have been realized. Fishermen, anglers, surfers, bunker diggers and scientists have guided guests of Badgast during expeditions at home, in the port area, overnight sleeping in beachpavilions, on the pier and into the sea and shared their knowledge, stories and photo albums.
Satellietgroep invites everyone who has a special relationship with the sea and coast to use this opportunity to be the guest of Badgast for a workingperiod. Show what knowledge and skills are alive among the locals!

bg1.jpg
was coastal badgast zandmotor from dat research sea scheveningen water cultural project artists artist art new zee satellietgroep with