subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Polders: projects in Waterland & Haarlemmermeer

| 0000-00-00 00:00:00

Waterland 2016

| 2018-07-31 17:05:19

Hoe smaakt relatieve zeespiegelstijging?

Naast de toenemende aandacht voor stadstuinen en zeeboerderijen onderzoeken kunstenaars/ontwerpers van collectief Satellietgroep en De Onkruidenier hoe de invloed van de mens op klimaatverandering smaakt in het natte veenlandschap van Waterland (Amsterdam Noord), 100 jaar na de Waterlandse Vloed.
In Nederland betekent klimaatverandering een relatieve zeespiegelstijging, omdat naast stijging van de zeespiegel het land ook al eeuwen zakt, mede door ontwatering en bemaling. Waterland staat ook niet stil. Elke eeuw zakt het veen ca. 50 cm. Is dat houdbaar in de toekomst?
 

INVITATION JULY 8-17 2016:
EXPEDITIE#8: LANDSCHAPSEXTRACTEN
WATERLAND, AMSTERDAM NOORD
SATELLIETGROEP & DE ONKRUIDENIER
WATERLANDSE VLOED 1916 - 2016
OVER HET IJ FESTIVAL
VOORDEKUNST

 
Een ontdekkingsreis naar het zout van de Zuiderzee!
Tijdens Expeditie Landschapsextracten gaan Satellietgroep & De Onkruidenier met boeren, experts en publiek in het landschap van Waterland in Amsterdam-Noord op zoek naar de invloed van het zout van de Waterlandse Vloed van 1916.
Tot honderd jaar geleden lag Amsterdam nog aan de Zuiderzee en beschermden de zeedijken aan weerszijden van het IJ ons tegen de getijden en de invloed van het zoute zeewater. In 1916 brak de dijk bij Schellingwoude. Het zeewater uit de Zuiderzee dat het land overstroomde heeft op mens en ecologie een grote impact gehad. Deze vloed was doorslaggevend om de Afsluitdijk te bouwen en de Zuiderzee veranderde in het IJsselmeer.
 
Wat kunnen we honderd jaar later terugvinden van de invloed van het Zuiderzeewater in het landschap van Waterland? In de bodem, het water, de planten, de verhalen? Kunnen we het zout van de Zuiderzee proeven?

VOORDEKUNST
Wil jij ook het zout van de Waterlandse Vloed proeven?
Doneer nu, boek alvast een fietsexpeditie met mobiele laboratoria en bezoek straks de Landschapsbank tijdens het Over het IJ festival.
Daarmee steun je dit project en proef ook jij binnenkort het zout van de Waterlandse Vloed!
https://www.voordekunst.nl/projecten/4616-expeditie-landschapsextracten
   
EXPEDITIE LANDSCHAPSEXTRACTEN
Ga mee op fietsexpeditie in Waterland en kruip even onder de huid van het landschap!
Ontdek samen met kunstenaars Ronald Boer, Jonmar van Vlijmen en Francois Lombarts en hun mobiele laboratoria de verschillende zoutextracten uit dit landschap. Breng je wel zelf een fiets mee?
Data: 9, 10, 16 en 17 juli van 15:00 tot 18:00
Tickets: € 15 pp
Kaartverkoop: www.overhetij.nl

TENTOONSTELLING LANDSCHAPSBANK LANDSCHAPSEXTRACTEN
Ontdek het eetbaar archief van Waterland
Alles wat met de mobiele laboratoria en tijdens de expedities verzameld wordt in het landschap, wordt samengebracht in de Landschapsbank tijdens het Over het IJ Festival op de NDSM werf in Amsterdam. Het wordt een eetbaar archief waarmee je de Landschapsextracten uit Waterland kunt ontdekken en proeven.
Data: 8 t/m 17 juli
Locatie: Over het IJ Festival op NDSM werf, TT Neveritaweg 61 in Amsterdam Noord
 
Meer informatie:
www.satellietgroep.nl | www.onkruidenier.nl | www.waterlandsevloed.nl | http://overhetij.nl
Landschapsextracten is onderdeel van het onderzoek Waterpionier.

English

EXPLORING THE SALT OF THE ZUIDERZEE!
During Expedition Landschapsextracten Satellietgroep & De Onkruidenier together with farmers, experts and audiences explore the impact of salt of the Waterland Flood of 1916 in the landscape.
Untill a hunderd years ago Amsterdam was on the shores of the Zuiderzee, protected for tides and salt water intrusions by dikes along the IJ. In 1916 the dike at Schellingwoude broke. Salt seawater flooded the landscape and infuenced lives and environment. This flood instigated the building of the Afsluitdijk and Zuiderzee became IJsselmeer.

After hunderd years, can we still find the traces of salt in the landscape of Waterland? In the soil, the water, the plants, the naratives? Can we tast the salt of the Zuiderzee?
 
VOORDEKUNST
Would you like to taste the salt of Waterland Flood?
You can contribute now to this project with your donation, book one of the bike expeditions and visit the Landschapsbank at Over het IJ Festival. Support the project and soon you'll be able to taste the salt of the Waterland Flood!
https://www.voordekunst.nl/projecten/4616-expeditie-landschapsextracten
   
EXPEDITION LANDSCHAPSEXTRACTEN
Join us for the bike expedition and discover what lies beneath the surface of the landscape!
Explore with artists Ronald Boer, Jonmar van Vlijmen and Francois Lombarts and their mobile labs the various landscape extracts. Be sure to bring along a bike.
Dates: 9, 10, 16 en 17 juli, 15:00 - 18:00
Tickets: € 15 pp
Book your tickets: www.overhetij.nl

EXHIBITION LANDSCHAPSBANK LANDSCHAPSEXTRACTEN
Explore the edible archive of Waterland
All findings of the mobile labs and expeditions will be presented at the Landschapsbank during Over het IJ Festival at NDSM werf in Amsterdam. You can join us to explore and taste this edible archive of landscape extracts of Waterland.
Dates: 8 t/m 17 juli
Location: Over het IJ Festival op NDSM werf, TT Neveritaweg 61 in Amsterdam Noord
 
Landschapsextracten is part of Waterpionier artistic research by Satellietgroep & Onkruidenier.

 

Haarlemmermeer 2013

| 2018-07-31 17:07:15

STELLINGNAME
WATER, LAND & INNOVEREND ERFGOED
7 april tm 23 juni 2013

Locatie: Kunstfort bij Vijfhuizen: www.kunstfort.nl

Satellietgroep is guestcurator of 'Stellingname - water, land and innovative heritage' at Kunstfort Vijfhuizen, part of World Heritage 'Stelling of Amsterdam' April 7 - June 23, 2013. Satellietgroep explores through arts and culture how the sea and waterways influence cities, people, communities and environment.

Lees de review door gastcurator Jacqueline Heerema: view
Meer over het concept, de interpretatieve gemeenschap, subjectieve cartografie en innoverend erfgoed: http://www.satellietgroep.nl/stellingname/1
 


beeld: Studio Duel - Heerema - Lombarts


Projecten:
Opening 7 april: 'Veldbedden in de polder' door kunstenaar/publicist Sjaak Langenberg: view
Polder onderzoeken:
‘Ik Wil De Polder In!’ door ontwerper Francois Lombarts: view
‘Grenslandschappen - een verkenning op het kruispunt van de getrainde tred en het geschoolde oog'  door stedenbouwkundigen Jan de Graaf & Robert Schütte: view
‘Brak Water, Zilt Land. Zoutbelasting of de prijs van het inpolderen’ door landschapsarchitect Ronald Boer & kunstenaar Valerie Dempsey (Schotland): view
‘Vloeibaar Land’ door kunstenaar Jacqueline Verhaagen: view
‘Mapping Delta-Land’ door kunstenaar Marjolijn Boterenbrood: view
‘Mind your step. Dwaaltochten rond Schiphol’ door filosoof Bram Esser: view
installatie 'Vloei 1' door Bram Vreven: view
Finissage 22 & 23 juni tijdens de Dag van de Architectuur:
Kamperen rond het Kunstfort en filmavond 'Bordescape' view
Excursies en expertmeeting met presentaties van de onderzoeksprojecten en gastsprekers fotograaf Kadir van Lohuizen over Delta's view
architect Charlotte Geldof over gemeenschap van denken en ruimtegebruik op zee 'The Future Commons 2070' view
Ine Gevers, curator 'Ja Natuurlijk' - Can art change the world? view
museoloog Peter van Mensch over 'bestaat innoverend erfgoed? view

Jacqueline Heerema, curator van kunstenaarsinitiatief Satellietgroep (Den Haag, 2006), is gastcurator van Stellingname voor Kunstfort te Vijfhuizen. Satellietgroep onderzoekt de invloed van veranderende zee- en waterlandschap op mensen, gemeenschappen en leefomgeving in binnen- en buitenland.
Kunstfort bij Vijfhuizen opent het lenteseizoen met Stellingname. Een manifestatie waarin kunstenaars, lokale kenners en wetenschappers samenwerken om nieuwe posities te ontwikkelen in onze omgang met water, land en innoverend erfgoed.
Stellingname is een ‘work in progress’ waarbij een actieve houding van het publiek wordt gevraagd. Het project - en de ontwikkeling van de onderzoeken -  loopt tot 23 juni; dan reflecteren we samen op onze bevindingen.

Dynamiek
Kunstenaars en landschapskenners kiezen in dit project stelling ten aanzien van het Noord-Hollandse landschap, dat door economische en ecologische dynamiek aan constante verandering onderhevig is. Stellingname biedt daarmee nieuwe aanknopingspunten, inzichten en een beter begrip om het door polders gedomineerde kustlandschap 'te lezen'. Het stelt zowel professionals als een breder publiek in staat om een vertaalslag naar de toekomst te maken. Een voorbeeld hiervan is de innovatieve invulling van historisch erfgoed Kunstfort bij Vijfhuizen als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. De opzet van het Kunstfort was autarkisch, waarbij onder meer een meter duinzand op het dak door natuurlijke filtratie van regenwater het fort kon voorzien van drinkwater.

Gelaagd waterlandschap
Waardevol in deze is het begrip 'cultuurlandschap' als typering van ons deltalandschap. Oerhollands, en voor de argeloze kijker eerder als natuur- dan als cultuurlandschap waarneembaar. Transparantie - zichtbaar en ervaarbaar maken - van dit 'man made' landschap in verleden, heden en toekomst draagt bij aan een publieke en professionele bewustwording ten aanzien van onze dynamische cultuur en dit specifieke innoverende erfgoed. Het huidige landschap van de Haarlemmermeer kenmerkt zich door een stapeling van natuurlijke, sociale, militaire en waterbouwkundige geschiedenis. In dit gelaagde cultuurlandschap spelen onder meer actuele spanningsvelden door economische ontwikkelingen van Schiphol en een nieuw dijkenlandschap tegen geluidsoverlast, behoefte aan wonen en recreatie, zilte polderlandbouw door opborrelende zoute kwel en ‘omgekeerde inundatie’ voor zoet waterberging door stijgende rivieren en inklinkend land.

Met dank aan de makers en co-makers, het Kunstfort met alle Fortgenoten, VSBfonds, SNS Reaal Fonds, Gemeente Haarlemmermeer, Studio Duel, Jonmar van Vlijmen/Studio ICW, Rob te Riet en vele anderen.

bg4.jpg
zee satellietgroep with was cultural research scheveningen sea dat new coastal artists water art artist zandmotor project badgast from