subsidiënten | colofon

Tagcloud: UIT / AAN

Haarlemmermeer 2013

| 2018-07-31 17:07:15

STELLINGNAME
WATER, LAND & INNOVEREND ERFGOED
7 april tm 23 juni 2013

Locatie: Kunstfort bij Vijfhuizen: www.kunstfort.nl

Satellietgroep is guestcurator of 'Stellingname - water, land and innovative heritage' at Kunstfort Vijfhuizen, part of World Heritage 'Stelling of Amsterdam' April 7 - June 23, 2013. Satellietgroep explores through arts and culture how the sea and waterways influence cities, people, communities and environment.

Lees de review door gastcurator Jacqueline Heerema: view
Meer over het concept, de interpretatieve gemeenschap, subjectieve cartografie en innoverend erfgoed: http://www.satellietgroep.nl/stellingname/1
 


beeld: Studio Duel - Heerema - Lombarts


Projecten:
Opening 7 april: 'Veldbedden in de polder' door kunstenaar/publicist Sjaak Langenberg: view
Polder onderzoeken:
‘Ik Wil De Polder In!’ door ontwerper Francois Lombarts: view
‘Grenslandschappen - een verkenning op het kruispunt van de getrainde tred en het geschoolde oog'  door stedenbouwkundigen Jan de Graaf & Robert Schütte: view
‘Brak Water, Zilt Land. Zoutbelasting of de prijs van het inpolderen’ door landschapsarchitect Ronald Boer & kunstenaar Valerie Dempsey (Schotland): view
‘Vloeibaar Land’ door kunstenaar Jacqueline Verhaagen: view
‘Mapping Delta-Land’ door kunstenaar Marjolijn Boterenbrood: view
‘Mind your step. Dwaaltochten rond Schiphol’ door filosoof Bram Esser: view
installatie 'Vloei 1' door Bram Vreven: view
Finissage 22 & 23 juni tijdens de Dag van de Architectuur:
Kamperen rond het Kunstfort en filmavond 'Bordescape' view
Excursies en expertmeeting met presentaties van de onderzoeksprojecten en gastsprekers fotograaf Kadir van Lohuizen over Delta's view
architect Charlotte Geldof over gemeenschap van denken en ruimtegebruik op zee 'The Future Commons 2070' view
Ine Gevers, curator 'Ja Natuurlijk' - Can art change the world? view
museoloog Peter van Mensch over 'bestaat innoverend erfgoed? view

Jacqueline Heerema, curator van kunstenaarsinitiatief Satellietgroep (Den Haag, 2006), is gastcurator van Stellingname voor Kunstfort te Vijfhuizen. Satellietgroep onderzoekt de invloed van veranderende zee- en waterlandschap op mensen, gemeenschappen en leefomgeving in binnen- en buitenland.
Kunstfort bij Vijfhuizen opent het lenteseizoen met Stellingname. Een manifestatie waarin kunstenaars, lokale kenners en wetenschappers samenwerken om nieuwe posities te ontwikkelen in onze omgang met water, land en innoverend erfgoed.
Stellingname is een ‘work in progress’ waarbij een actieve houding van het publiek wordt gevraagd. Het project - en de ontwikkeling van de onderzoeken -  loopt tot 23 juni; dan reflecteren we samen op onze bevindingen.

Dynamiek
Kunstenaars en landschapskenners kiezen in dit project stelling ten aanzien van het Noord-Hollandse landschap, dat door economische en ecologische dynamiek aan constante verandering onderhevig is. Stellingname biedt daarmee nieuwe aanknopingspunten, inzichten en een beter begrip om het door polders gedomineerde kustlandschap 'te lezen'. Het stelt zowel professionals als een breder publiek in staat om een vertaalslag naar de toekomst te maken. Een voorbeeld hiervan is de innovatieve invulling van historisch erfgoed Kunstfort bij Vijfhuizen als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. De opzet van het Kunstfort was autarkisch, waarbij onder meer een meter duinzand op het dak door natuurlijke filtratie van regenwater het fort kon voorzien van drinkwater.

Gelaagd waterlandschap
Waardevol in deze is het begrip 'cultuurlandschap' als typering van ons deltalandschap. Oerhollands, en voor de argeloze kijker eerder als natuur- dan als cultuurlandschap waarneembaar. Transparantie - zichtbaar en ervaarbaar maken - van dit 'man made' landschap in verleden, heden en toekomst draagt bij aan een publieke en professionele bewustwording ten aanzien van onze dynamische cultuur en dit specifieke innoverende erfgoed. Het huidige landschap van de Haarlemmermeer kenmerkt zich door een stapeling van natuurlijke, sociale, militaire en waterbouwkundige geschiedenis. In dit gelaagde cultuurlandschap spelen onder meer actuele spanningsvelden door economische ontwikkelingen van Schiphol en een nieuw dijkenlandschap tegen geluidsoverlast, behoefte aan wonen en recreatie, zilte polderlandbouw door opborrelende zoute kwel en ‘omgekeerde inundatie’ voor zoet waterberging door stijgende rivieren en inklinkend land.

Met dank aan de makers en co-makers, het Kunstfort met alle Fortgenoten, VSBfonds, SNS Reaal Fonds, Gemeente Haarlemmermeer, Studio Duel, Jonmar van Vlijmen/Studio ICW, Rob te Riet en vele anderen.

bg6.jpg
with zee dat scheveningen satellietgroep zandmotor from project artist new sea research badgast cultural water artists was coastal art